Αρίθμηση και Διάρκεια βασιλείας των 7 παπικών ονομάτων μετά το 1798

 

Όνομα πάπα

Χρονολογίες βασιλείας

Διάρκεια βασιλείας

Αρίθμηση

Pius I

140-155

15

1

Pius II

1458-1464

  6

2

Pius III

1503

  1

3

Pius VI

1559-1565

  6

4

Pius V

1566-1572

  6

5

Pius VI

1775-1799

24

6

Pius VII

1800-1823

23

7

Pius VIII

1829-1830

  1

8

Pius IX

1846-1878

32

9

Pius X

1903-1914

11

10

PIus XI

1922-1939

17

11

PIus XII

1939-1958

19

12

Σύνολα για τον Πίο

161

78

Leo I

440-461

21

1

Leo II

682-683

  1

2

Leo III

795-816

21

3

Leo IV

847-855

  8

4

Leo V

903

  1

5

Leo VI

928

  1

6

Leo VII

936-939

  3

7

Leo VIII

963-964

  1

8

Leo IX

1049-1054

  5

9

Leo X

1513-1521

  2

10

Leo XI

1605

  1

11

Leo XII

1823-1829

  6

12

Leo XIII

1878-1903

25

13

Σύνολα για τον Λέοντα

99

91

Gregory I

590-604

14

1

Gregory II

715-731

16

2

Gregory III

731-741

10

3

Gregory IV

827-844

17

4

Gregory V

996-999

  3

5

Gregory VI

1045-1046

  1

6

Gregory VII

1073-1085

12

7

Gregory VIII

1187

  1

8

Gregory VIII

1227-1241

14

9

Gregory IX

1271-1276

  5

10

Gregory XI

1370-1378

  8

11

Gregory XII

1406-1415

  9

12

Gregory XIII

1572-1585

13

13

Gregory XIV

1590-1591

  1

14

Gregory XV

1621-1623

  2

15

Gregory XVI

1831-1846

15

16

Σύνολα για τον Γρηγόριο

125

136

Benedict I

575-579

4

1

Benedict II

684-685

  1

2

Benedict III

855-858

  3

3

Benedict IV

900-903

  3

4

Benedict V

964

(αντίπαπας)

(αντίπαπας)

Benedict VI

973-974

  1

5

Benedict VII

974-983

  9

6

Benedict VIII

1012-1024

12

7

Benedict IX

1032-1045

  13

8

Benedict XI

1303-1304

  1

9

Benedict XII

1334-1342

  8

10

Benedict XIII

1724-1730

  6

11

Benedict XIV

1740-1758

18

12

Benedict XV

1914-1922

  8

13

Benedict XVΙ

2005-2013

8

14

Σύνολα για τον Βενέδικτο

95

105

John I

523-526

3

1

John II

533-535

  2

2

John III

561-574

13

3

John IV

640-642

  2

4

John V

685-686

  1

5

John VI

701-705

  4

6

John VII

705-707

  2

7

John VIII

872-882

10

8

John IX

898-900

  2

9

John X

914-928

14

10

John XI

931-935

  4

11

John XII

955-963

  8

12

John XIII

965-972

  7

13

John XIV

983-984

  1

14

John XV

985-996

11

15

John XVII

1003

  1

16

John XVIII

1003-1009

  6

17

John XIX

1024-1032

  8

18

John XXI

1276-1277

  1

19

John XXII

1316-1334

18

20

John XXIII

1958-1963

  5

21

Σύνολα για τον Ιωάννη

122

231

Paul I

757-767

10

1

Paul II

1464-1471

  7

2

Paul III

1534-1549

15

3

Paul IV

1555-1559

  4

4

Paul V

1605-1621

16

5

Paul VI

1963-1978

15

6

Σύνολα για τον Παύλο

67

21

John Paul I

1978

1

1

John Paul II

1978-2005

24

2

Σύνολα για τον Ιωάννη Παύλο

25

3

Benedict XVI -Francis I

2005 - 2013, 2013-

-

1

Σύνολα για Βενεδικτο-Φραγκίσκο

-

1

 

Αθροίζοντας τώρα τα σύνολα των 7 ονομάτων έχουμε :

78 +  91  +  136  +  105  + 231  + 21  + 3  +1 =  666

 

1