ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 265 ΠΑΠΩΝ

(η επίσημη λίστα που δίνει το Βατικανό)

 

Τα 7 παπικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1798 υπογραμμίζονται και έχουν διαφορετικό χρώμα

 

1. St. Peter (32-67) (Ο απ. Πέτρος θεωρείται από τους καθολικούς ως ο πρώτος πάπας! παρότι φυσικά δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο.)

2. St. Linus (67-76)

3. St. Anacletus (Cletus) (76-88)

4. St. Clement I (88-97)

5. St. Evaristus (97-105)

6. St. Alexander I (105-115)

7. St. Sixtus I (115-125) -- also called Xystus I

8. St. Telesphorus (125-136)

9. St. Hyginus (136-140)

10. St. Pius I (140-155)

11. St. Anicetus (155-166)

12. St. Soter (166-175)

13. St. Eleutherius (175-189)

14. St. Victor I (189-199)

15. St. Zephyrinus (199-217)

16. St. Callistus I (217-22)

17. St. Urban I (222-30)

18. St. Pontain (230-35)

19. St. Anterus (235-36)

20. St. Fabian (236-50)

21. St. Cornelius (251-53)

22. St. Lucius I (253-54)

23. St. Stephen I (254-257)

24. St. Sixtus II (257-258)

25. St. Dionysius (260-268)

26. St. Felix I (269-274)

27. St. Eutychian (275-283)

28. St. Caius (283-296) -- also called Gaius

29. St. Marcellinus (296-304)

30. St. Marcellus I (308-309)

31. St. Eusebius (309 or 310)

32. St. Miltiades (311-14)

33. St. Sylvester I (314-35)

34. St. Marcus (336)

35. St. Julius I (337-52)

36. Liberius (352-66)

37. St. Damasus I (366-83)

38. St. Siricius (384-99)

39. St. Anastasius I (399-401)

40. St. Innocent I (401-17)

41. St. Zosimus (417-18)

42. St. Boniface I (418-22)

43. St. Celestine I (422-32)

44. St. Sixtus III (432-40)

45. St. Leo I (the Great) (440-61)

46. St. Hilarius (461-68)

47. St. Simplicius (468-83)

48. St. Felix III (II) (483-92)

49. St. Gelasius I (492-96)

50. Anastasius II (496-98)

51. St. Symmachus (498-514)

52. St. Hormisdas (514-23)

53. St. John I (523-26)

54. St. Felix IV (III) (526-30)

55. Boniface II (530-32)

56. John II (533-35)

57. St. Agapetus I (535-36) -- also called Agapitus I

58. St. Silverius (536-37)

59. Vigilius (537-55)

60. Pelagius I (556-61)

61. John III (561-74)

62. Benedict I (575-79)

63. Pelagius II (579-90)

64. St. Gregory I (the Great) (590-604)

65. Sabinian (604-606)

66. Boniface III (607)

67. St. Boniface IV (608-15)

68. St. Deusdedit (Adeodatus I) (615-18)

69. Boniface V (619-25)

70. Honorius I (625-38)

71. Severinus (640)

72. John IV (640-42)

73. Theodore I (642-49)

74. St. Martin I (649-55)

75. St. Eugene I (655-57)

76. St. Vitalian (657-72)

77. Adeodatus (II) (672-76)

78. Donus (676-78)

79. St. Agatho (678-81)

80. St. Leo II (682-83)

81. St. Benedict II (684-85)

82. John V (685-86)

83. Conon (686-87)

84. St. Sergius I (687-701)

85. John VI (701-05)

86. John VII (705-07)

87. Sisinnius (708)

88. Constantine (708-15)

89. St. Gregory II (715-31)

90. St. Gregory III (731-41)

91. St. Zachary (741-52)

92. Stephen II (752)

93. Stephen III (752-57)

94. St. Paul I (757-67)

95. Stephen IV (767-72)

96. Adrian I (772-95)

97. St. Leo III (795-816)

98. Stephen V (816-17)

99. St. Paschal I (817-24)

100. Eugene II (824-27)

101. Valentine (827)

102. Gregory IV (827-44)

103. Sergius II (844-47)

104. St. Leo IV (847-55)

105. Benedict III (855-58)

106. St. Nicholas I (the Great) (858-67)

107. Adrian II (867-72)

108. John VIII (872-82)

109. Marinus I (882-84)

110. St. Adrian III (884-85)

111. Stephen VI (885-91)

112. Formosus (891-96)

113. Boniface VI (896)

114. Stephen VII (896-97)

115. Romanus (897)

116. Theodore II (897)

117. John IX (898-900)

118. Benedict IV (900-03)

119. Leo V (903)

120. Sergius III (904-11)

121. Anastasius III (911-13)

122. Lando (913-14)

123. John X (914-28)

124. Leo VI (928)

125. Stephen VIII (929-31)

126. John XI (931-35)

127. Leo VII (936-39)

128. Stephen IX (939-42)

129. Marinus II (942-46)

130. Agapetus II (946-55)

131. John XII (955-63)

132. Leo VIII (963-64)

133. Benedict V (964) (Αν και το Βατικανό το θεωρεί νόμιμο, από ορισμένους ιστορικούς θεωρείται αντίπαπας και έτσι δεν θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα)

134. John XIII (965-72)

135. Benedict VI (973-74)

136. Benedict VII (974-83)

137. John XIV (983-84)

138. John XV (985-96)

139. Gregory V (996-99)

140. Sylvester II (999-1003)

141. John XVII (1003)

142. John XVIII (1003-09)

143. Sergius IV (1009-12)

144. Benedict VIII (1012-24)

145. John XIX (1024-32)

146. Benedict IX (1032-45)

147. Sylvester III (1045)

148. Benedict IX (1045)

149. Gregory VI (1045-46)

150. Clement II (1046-47)

151. Benedict IX (1047-48)

152. Damasus II (1048)

153. St. Leo IX (1049-54)

154. Victor II (1055-57)

155. Stephen X (1057-58)

156. Nicholas II (1058-61)

157. Alexander II (1061-73)

158. St. Gregory VII (1073-85)

159. Blessed Victor III (1086-87)

160. Blessed Urban II (1088-99)

161. Paschal II (1099-1118)

162. Gelasius II (1118-19)

163. Callistus II (1119-24)

164. Honorius II (1124-30)

165. Innocent II (1130-43)

166. Celestine II (1143-44)

167. Lucius II (1144-45)

168. Blessed Eugene III (1145-53)

169. Anastasius IV (1153-54)

170. Adrian IV (1154-59)

171. Alexander III (1159-81)

172. Lucius III (1181-85)

173. Urban III (1185-87)

174. Gregory VIII (1187)

175. Clement III (1187-91)

176. Celestine III (1191-98)

177. Innocent III (1198-1216)

178. Honorius III (1216-27)

179. Gregory IX (1227-41)

180. Celestine IV (1241)

181. Innocent IV (1243-54)

182. Alexander IV (1254-61)

183. Urban IV (1261-64)

184. Clement IV (1265-68)

185. Blessed Gregory X (1271-76)

186. Blessed Innocent V (1276)

187. Adrian V (1276)

188. John XXI (1276-77)

189. Nicholas III (1277-80)

190. Martin IV (1281-85)

191. Honorius IV (1285-87)

192. Nicholas IV (1288-92)

193. St. Celestine V (1294)

194. Boniface VIII (1294-1303)

195. Blessed Benedict XI (1303-04)

196. Clement V (1305-14)

197. John XXII (1316-34)

198. Benedict XII (1334-42)

199. Clement VI (1342-52)

200. Innocent VI (1352-62)

201. Blessed Urban V (1362-70)

202. Gregory XI (1370-78)

203. Urban VI (1378-89)

204. Boniface IX (1389-1404)

205. Innocent VII (1406-06)

206. Gregory XII (1406-15)

207. Martin V (1417-31)

208. Eugene IV (1431-47)

209. Nicholas V (1447-55)

210. Callistus III (1455-58)

211. Pius II (1458-64)

212. Paul II (1464-71)

213. Sixtus IV (1471-84)

214. Innocent VIII (1484-92)

215. Alexander VI (1492-1503)

216. Pius III (1503)

217. Julius II (1503-13)

218. Leo X (1513-21)

219. Adrian VI (1522-23)

220. Clement VII (1523-34)

221. Paul III (1534-49)

222. Julius III (1550-55)

223. Marcellus II (1555)

224. Paul IV (1555-59)

225. Pius IV (1559-65)

226. St. Pius V (1566-72)

227. Gregory XIII (1572-85)

228. Sixtus V (1585-90)

229. Urban VII (1590)

230. Gregory XIV (1590-91)

231. Innocent IX (1591)

232. Clement VIII (1592-1605)

233. Leo XI (1605)

234. Paul V (1605-21)

235. Gregory XV (1621-23)

236. Urban VIII (1623-44)

237. Innocent X (1644-55)

238. Alexander VII (1655-67)

239. Clement IX (1667-69)

240. Clement X (1670-76)

241. Blessed Innocent XI (1676-89)

242. Alexander VIII (1689-91)

243. Innocent XII (1691-1700)

244. Clement XI (1700-21)

245. Innocent XIII (1721-24)

246. Benedict XIII (1724-30)

247. Clement XII (1730-40)

248. Benedict XIV (1740-58)

249. Clement XIII (1758-69)

250. Clement XIV (1769-74)

251. Pius VI (1775-99)

252. Pius VII (1800-23)

253. Leo XII (1823-29)

254. Pius VIII (1829-30)

255. Gregory XVI (1831-46)

256. Blessed Pius IX (1846-78)

257. Leo XIII (1878-1903)

258. St. Pius X (1903-14)

259. Benedict XV (1914-22)

260. Pius XI (1922-39)

261. Pius XII (1939-58)

262. Blessed John XXIII (1958-63)

263. Paul VI (1963-78)

264. John Paul I (1978)

265. John Paul II (1978 -2005)

266-267. Benedict XIV (2005-2013) - Francis I (2013-)

 

Από την εποχή της Μεταρρύθμισης, ο προτεσταντισμός δίδασκε ότι το θηρίο του 13ου και 17ου κεφ. της Αποκάλυψης ήταν η πολιτική δύναμη του Βατικανού δηλαδή ο παπισμός. Ακόμα, δίδασκε ότι η γυναίκα που καθεται στο θηρίο με τα 7 κεφάλια στο 17ο κεφ. της Αποκ. ήταν η μητέρα εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία. Το 17ο κεφ. της Αποκ. αναφέρει 3 φάσεις ή χρονικές περιόδους στην ιστορία του θηρίου.

  1. Ητο
  2. Δεν είναι
  3. Αν και είναι

 

 

 

Η 1η φάση του παπισμού αρχίζει το 538 μ.Χ. όταν ο Ιουστινιανός με διαταγή του πάπα εξολοθρεύει την επιρροή των Οστρογότθων (που ήταν οπαδοί του Αρειου) στη Ρώμη. Οι Αρειανιστές δεν δέχονταν την εξουσία του πάπα.  Ο Ιουστινιανός εκκδίδει διαταγή με την οποία καθιστά τον πάπα τη μοναδική αυθεντία σε θέματα των Γραφών και αρχηγό πάνω στους ευρωπαίους βασιλείς.

 

 

Μετά από 1260 χρόνια όταν ο Ναπολέων προσπαθούσε να κατακτήσει την Ευρώπη και ενώ του τελειώναν τα χρήματα για τον πόλεμό του, έστειλε τον στρατηγό του Μπερτιέ στη Ρώμη και συνέλαβε τον πάπα Πίο VI, θέτοντας τέλος στην πολιτική ηγεμονία του παπισμού στη Ευρώπη. Ο Ναπολέων διέταξε να μην εκλογή νέου πάπα. Ο κόσμος νόμιζε ότι αυτό ήταν το τέλος του παπισμού. Ετσι η 1η φάση του παπισμού «ήτο» από το 538 μ.Χ. έως το 1798 μ.Χ. .

Η 2η φάση του παπισμού στο εδ. Αποκ.17:8. Πρόκειται για την περίοδο στην οποία το θηρίο  «Δεν είναι» που αρχίζει αμέσως μετά την πτώση του παπισμού το 1798. Η Αποκάλυψη μιλά για ένα μυστήριο, λέγοντας ότι τα 7 κεφάλια πάνω στο θηρίο είναι 7 βασιλείς. Αρα πρέπει να βρούμε 7 παπικά ονόματα μετά το 1798 που συνελήφθη ο Πίος VI. Πράγματι μέχρι τον 8ο, τον (Benedict XVI- Francis Ι), έχουν χρησιμοποιηθεί 7 παπικά ονόματα:

1. Pius

2. Leo

3. Gregory

4. Benedict

5. John

6. Paul

7. John Paul

Παρατήρηση: το 17ο κεφ. της Αποκάλυψης μιλά και για μιά τρίτη χρονική περίοδο στην οποία το θηρίο «Αν και είναι»  και την περιγράφει σαν τον 8ο βασιλιά και πηγαίνει στην απώλεια. Πρόκειται για ένα νέο παπικό όνομα

 

 

Η 3η φάση που αναφέρεται είναι η «Αν και είναι» ή ο 8ος. Ο 8ος βασιλιάς υπάγει στην απώλεια και κάνει πόλεμο εναντίον του λαού του Θεού. Οι 10 βασιλείς που αναφέρονται παίρνουν την εξουσία για μιά ώρα (πολύ μικρή χρονική περίοδος) μαζί με το θηρίο κάνοντας πόλεμο με το Αρνίο, ενώ αυτοί που είναι μαζί με το Αρνίο ονομάζονται κλητοί και πιστοί, εννοόντας τον λαό του Θεού.

Το Αρνίο νικά το θηρίο. Ο Θεός αποκαλύπτει την πλάνη και οι 10 βασιλείς στρέφονται κατά της πόρνης που κάθεται πάνω στο θηρίο για να φάνε τις σάρκες της και την καίνε με φωτιά. Η κρίση του Θεού πάνω στη μεγάλη πόρνη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση:  Είναι 3 Βενέδικτοι IX, πρόκειται για τον ίδιο πάπα ο οποίος εκλέχθηκε 3 φορές και μετρά σαν ένας. Ακόμα, δεν υπάρχει πάπας με το όνομα Βενέδικτος Χ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατήρηση: Υπάρξαν 21 πάπες με το όνομα Ιωάννης, παρέληψαν τον Ιωάννη ΧΧ και τον Ιωάννη XVI.

 

 

 

 

Τα 8 ονόματα παπών που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1798

1. Pius                       12 πάπες

2. Leo                         13 πάπες

3. Gregory                16 πάπες

4. Benedict               14 πάπες

5. John                      21 πάπες

6. Paul                       6 πάπες

7. John Paul             2 πάπες

 

Ο 8ος, δηλαδή η 8η κεφαλή του θηρίου, είναι οι πάπες Βενέδικτος 16ος και Φραγκίσκος 1ος. Οσο ο Βενέδικτος 16ος βρίσκεται εν ζωή λογίζονται ως μία κεφαλή στο θηρίο και έχουν τον αριθμό εκείνου που βρίσκεται στην εξουσία δηλαδή του Φραγκίσκου (=1). Διότι η βασιλεία του κάθε πάπα ολοκληρώνεται μόνο με τον θάνατό του. Εφόσον ο πάπας Βενέδικτος ο16ος βρίσκεται εν ζωή, και για το διάστημα αυτό, η βασιλεία του έχει αντικατασταθεί από εκείνη του Φραγκίσκου Ι, δεδομένου οτι ο Βενέδικτος παραιτήθηκε. Πράγματι αυτό αναφέρει και η Αγία Γραφή για τον 8ο, ότι θα είναι από τους επτά προηγούμενους, η βασιλεία του δηλαδή θα προέλθει από τα 7 προηγούμενα ονόματα. Επομένως έχουμε την 8η κεφαλή :

 

8. Benedict XVI - Francis I                

 

Τώρα, τους μετράμε και αθροίζουμε ανάλογα με το όνομα τους:

1. Pius 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12= 78

2. Leo 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13= 91

3. Gregory 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16=136

4. Benedict 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14= 105

5. John 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21= 231

6. Paul 1+2+3+4+5+6= 21

7. John Paul 1+2=3

8. Benedict XVI -Francis I = 1

 

 

78 + 91 + 136 + 105 + 231 + 21 + 3 + 1 = 666

 

Ο αριθμός του θηρίου έχει συμπληρωθεί!

 

 

1