Το Σάββατο

 

1. Πώς και από ποιόν θεσπίστηκε το Σάββατο;

«Και συντελέστηκαν ο ουρανός και η γη, και ολόκληρη η στρατιά τους. Και ο Θεός είχε συντελεσμένα κατά την έβδομη ημέρα τα έργα του, που έκανε· και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα από όλα τα έργα του, που έκανε. Και ο Θεός ευλόγησε την έβδομη ημέρα, και την αγίασε· επειδή, σ' αυτήν αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, που έκτισε και έκανε ο Θεός.» Γεν. 2:1-3

2. Για ποιο λόγο πρέπει να φυλάττουμε ως αγία την ημέρα του Σαββάτου;

«... επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού Σαββάτου, και την αγίασε.» Εξ. 20:11

Το Σάββατο θεσπίστηκε από τον Θεό ως ανάμνηση της εβδομάδας της Δημιουργίας. Το σχέδιο του Θεού ήταν ότι μέσω της τήρησης της ημέρας αυτής, ο άνθρωπος θα θυμόταν και θα αναγνώριζε τον μόνον ζωντανό και αληθινό Θεό ως τον Δημιουργό όλου του κόσμου.

3. Ο Χριστός συμμετείχε στη Δημιουργία και τη θέσπιση του Σαββάτου;

«Όλα έγιναν διαμέσου αυτού· και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει Ιωαν. 1:3

«... και να φωτίσω όλους, ποια είναι η κοινωνία τού μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από τους αιώνες στον Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα διαμέσου τού Ιησού Χριστού·» Εφεσ. 3:9

«... επειδή, διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς κι αυτά που είναι επάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι' αυτόν·» Κολ. 1:16

«... τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, διαμέσου τού οποίου έκανε και τους αιώνες·» Εβρ. 1:2

Ο ρόλος του Χριστού κατά τη διάρκεια της Δημιουργίας ήταν ενεργός. Ο Θεός έχτισε τους κόσμους δια του Υιού Του. Ο Θεός κατά τη Δημιουργία ζήτησε τη συμβουλή και ενεργό συμμετοχή του Χριστού, δεδομένου οτι γι Αυτόν κτίστηκαν τα πάντα. Αφού όλα κτίστηκαν από τον Χριστό και για τον Χριστό, το ίδιο συμβαίνει και για το Σάββατο. Με βεβαιότητα λοιπόν συμπεραίνουμε ότι όπως ο Πατέρας έτσι και ο Υιός αναπαύθηκε την εβδόμη ημέρα της Δημιουργίας από όλα τα έργα Του. Το Σάββατο είναι η αγία ημέρα και του Χριστού.

4. Για ποιόν είπε ο Χριστός ότι έγινε το Σάββατο; Είναι μήπως μόνο για τους εβραίους;

«Και τους έλεγε: Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο.» Μαρκ. 2:27

«Και για τους γιους τού αλλογενή, που θα προστίθενταν στον Κύριο, για να δουλεύουν σ' αυτόν, και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου, για να είναι δούλοι του· όσοι τηρούν το Σάββατο, ώστε να μη το βεβηλώσουν, και κρατούν τη διαθήκη μου· θα φέρω κι αυτούς στο άγιο βουνό μου, και θα τους ευφράνω στον οίκο τής προσευχής μου· τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές επάνω στο θυσιαστήριό μου· επειδή, ο οίκος μου θα ονομάζεται: Οίκος προσευχής για όλους τους λαούς.» Ησ. 56:6,7

 Ο Χριστός μας δίδαξε οτι το Σάββατο έγινε επ’ ωφελεία του ανθρώπου, ένας αιώνιος θεσμός ώστε κατά τη διάρκειά του ο άνθρωπος να έρχεται σε στενότερη επαφή με τον Δημιουργό Του. Δεν ήταν ένα σύνολο από τύπους και καταναγκαστικούς θεσμούς και ανθρώπινες παραδόσεις όπως αυτό είχε εκφυλιστεί από τους Φαρισαίους. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης ώστε να κάνει διαχωρισμούς ανάμεσα στους ανθρώπους. Το Σάββατο δεν έγινε μόνο για το λαό Ισραήλ αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Αλλωστε το Σάββατο δεν ήταν ένας θεσμός που δόθηκε από τον Μωυσή με το νόμο στους εβραίους αλλά είχε θεσπιστεί από καταβολής κόσμου, όπως είδαμε στη Γένεση.

5. Τι επιτάσσει η τέταρτη εντολή του Σαββάτου; Τι σημαίνει Σάββατο;

«Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την αγιάζεις· έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου· η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι Σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου· μη κάνεις σ' αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού Σαββάτου, και την αγίασε.» Εξ. 20:8-11

«Αν αποστρέψεις το πόδι σου από το Σάββατο, από το να κάνεις τα θελήματά σου μέσα στην άγια ημέρα μου, και ονομάζεις το Σάββατο απόλαυση, άγια ημέρα τού Κυρίου, αξιοτίμητη, και το τιμάς, χωρίς να ακολουθείς τους δρόμους σου ούτε να βρίσκεις σ' αυτό το θέλημά σου ούτε να μιλάς τα δικά σου λόγια, τότε, θα εντρυφάς στον Κύριο· και εγώ θα σε κάνω να ιππεύσεις επάνω στους ψηλούς τόπους τής γης, και θα σε θρέψω με την κληρονομία τού πατέρα σου Ιακώβ· επειδή, το στόμα τού Κυρίου μίλησε.» Ησ. 58:13,14

Σάββατο είναι η εβδόμη ημέρα και η λέξη στα εβραϊκά σημαίνει κατάπαυση.  Θα πρέπει να εννοείται ως κατάπαυση από κάθε κοινή δουλευτική εργασία όπως π.χ. για βιοπορισμό, όχι όμως και για αγαθοεργία, ή για το σωτηριακό έργο του Θεού, όπως δίδαξε ο Χριστός μέσω των θεραπειών που έκανε κατά τα Σάββατα. Επίσης, το 24ωρο της ημέρας του Σαββάτου δεν πρέπει να λαμβάνεται από 12 το βράδυ έως 12 το βράδυ της επομένης σύμφωνα με τις ανθρώπινες συμβατικές συνήθειες της εποχής μας αλλά από εσπέρα σε εσπέρα όπως ο Θεός δημιούργησε και ξεχώρισε τις ημέρες, την μια από την άλλη κατά τη Γένεση.

6. Με ποιο τρόπο ο Θεός δοκίμασε το λαό Ισραήλ στην έρημο;

«Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Δες, θα βρέξω σε σας ψωμί από τον ουρανό· και θα βγαίνει ο λαός και θα μαζεύει κάθε ημέρα αυτό που αρκεί στην ημέρα, για να τους δοκιμάσω, αν θα περπατάνε στον νόμο μου ή όχι· και την έκτη ημέρα ας ετοιμάζουν εκείνο που θα έφερναν μέσα, και ας είναι διπλάσιο εκείνου που μαζεύουν κάθε ημέρα. ... Την έκτη ημέρα, όμως, μάζευαν διπλάσια τροφή, δύο γομόρ αντί για ένα· και όλοι οι άρχοντες της συναγωγής ήρθαν, και το ανήγγειλαν στον Μωυσή. Κι εκείνος τούς είπε: Αυτό είναι που ο Κύριος είπε· αύριο είναι Σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο· ψήστε ό,τι έχετε να ψήσετε, και βράστε ό,τι έχετε να βράσετε· και όλο εκείνο που περισσεύει αποταμιεύστε το για τον εαυτό σας για να διαφυλάγεται μέχρι το πρωί.» Εξ. 16:4,22,23

Ο Θεός δοκίμασε το λαό Του μέσω της τήρησης της εντολής του Σαββάτου.

7. Τι έκαναν κάποιοι κατά την εβδόμη ημέρα; Πως απάντησε ο Θεός στην ανυπακοή τους;

«Μερικοί, όμως, από τον λαό βγήκαν την έβδομη ημέρα για να μαζέψουν, αλλά δεν βρήκαν. Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: Μέχρι πότε δεν θέλετε να φυλάττε τις εντολές μου, και τους νόμους μου; Δέστε ότι ο Κύριος έδωσε σε σας το Σάββατο, γι' αυτό την έκτη ημέρα σάς δίνει ψωμί δύο ημερών· καθήστε κάθε ένας στον τόπο του· ας μη βγαίνει κανένας από τον τόπο του την έβδομη ημέρα.» Εξ. 16:27-29

8. Για ποιους άλλους λόγους δόθηκε το Σάββατο;

«Και να θυμάσαι, ότι ήσουν δούλος στη γη τής Αιγύπτου· και ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλε από εκεί με κραταιό χέρι και με απλωμένον βραχίονα· γι' αυτό, ο Κύριος ο Θεός σου σε πρόσταξε να τηρείς την ημέρα τού Σαββάτου.» Δευτ. 5:15

«Κι ακόμα, έδωσα σ' αυτούς τα Σάββατά μου, για να είναι ως σημείον ανάμεσα σ' αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι, εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω.... αγιάζετε τα Σάββατά μου· και ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε σας, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.» Ιεζ. 20:12,20

Το Σάββατο δόθηκε επίσης :

9. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός;

«Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.» Ιωαν. 17:3

10. Ποιά ήταν η συνήθεια του Χριστού κατά την ημέρα του Σαββάτου;

«Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού Σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει.» Λουκ. 4:16

Επίσης ο Χριστός συνήθιζε να κάνει θεραπείες κατά την ημέρα του Σαββάτου ως μαρτυρία απέναντι στη σκληροκαρδία των Φαρισαίων.

«Και ήταν Σάββατο, όταν ο Ιησούς έκανε τον πηλό, και άνοιξε τα μάτια του.» Ιωαν. 9:14

«... Ώστε, επιτρέπεται να αγαθοποιεί κάποιος κατά το Σάββατο.» Ματθ. 12:12

11. Πως ονομάζεται η ημέρα που προηγείται του Σαββάτου;

«Και ήταν ημέρα Παρασκευή, και ξημέρωνε Σάββατο.» Λουκ. 23:54

Προκειμένου να είναι εφικτή η τήρηση της αργίας του Σαββάτου είναι αναγκαίο, την προηγούμενη ημέρα, την έκτη ημέρα της εβδομάδας να γίνει η αναγκαία προετοιμασία – προπαρασκευή ώστε όλα να είναι έτοιμα όταν θα έρθει το Σάββατο.

«Την έκτη ημέρα, όμως, μάζευαν διπλάσια τροφή, δύο γομόρ αντί για ένα· ...» Εξ. 16:22

12. Μήπως ο Χριστός κατήργησε ή μετέβαλλε την εντολή της τήρησης του Σαββάτου;

«Μη νομίσετε ότι ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες· δεν ήρθα να καταργήσω, αλλά να εκπληρώσω. Επειδή, σας διαβεβαιώνω, μέχρις ότου παρέλθει ο ουρανός και η γη, ένα γιώτα ή μία κεραία δεν θα παρέλθει από τον νόμο, έως ότου όλα εκπληρωθούν. Όποιος, λοιπόν, αθετήσει μία από τούτες τις ελάχιστες εντολές, και διδάξει έτσι τους ανθρώπους, ελάχιστος θα ονομαστεί στη βασιλεία των ουρανών· όποιος, όμως, εκτελέσει και διδάξει, αυτός θα ονομαστεί μέγας στη βασιλεία των ουρανών.» Ματθ. 5:17-19

«Ο Κύριος έδειξε σ' αυτόν εύνοια ένεκα της δικαιοσύνης του· θα μεγαλύνει τον νόμο του, και θα τον καταστήσει έντιμο.» Ησ. 42:21

Ο Χριστός εκπλήρωσε τον ηθικό νόμο, μένοντας αναμάρτητος, ανέδειξε ολόκληρη την πνευματικότητα του νόμου, τη βαθύτερη σημασία του και τον θεμελίωσε σε μια ισχυρότερη βάση από ποτέ αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και την αιωνιότητά του.

13. Ποιος μετέβαλε την τέταρτη εντολή, από το Σάββατο στην πρώτη ημέρα της εβδομάδος (Κυριακή);

Ο Λόγος του Θεού είχε προβλέψει οτι μια δύναμη στο μέλλον θα επιχειρούσε να μεταβάλει το νόμο του Θεού.

«Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους· και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό.» Δαν. 7:25

«... δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας, αυτός που θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται θεός ή σέβασμα, ώστε να καθήσει στον ναό τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι Θεός Β΄Θεσ. 2:4,5

Η δύναμη η οποία αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ οτι θα διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους είναι το μικρό κέρας, το οποίο αναδύεται μέσα από τα 10 κέρατα του τρομερού και καταπληκτικού τέταρτου θηρίου της προφητείας του κεφ.7 του βιβλίου του Δανιήλ, που δεν είναι άλλο από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τα δε 10 κέρατα του θηρίου αυτού είναι τα δέκα βασίλεια στα οποία αυτή διαλύθηκε. Το μικρό αυτό κέρας που είχε μάτια ανθρώπου είναι η δύναμη και διαδέχθηκε την ρωμαϊκή εξουσία στην περιοχή της επικράτειάς της, ο παπισμός, η κορυφή δηλαδή της αποστατούσας χριστιανικής εκκλησίας.  Ο απόστολος Παύλος είχε προβλέψει την αποστασία αυτή και ένας από τους τρόπους με τον οποίους η δύναμη αυτή υπερυψώθηκε και αντιτάχθηκε απέναντι στον Θεό είναι μέσω της μεταβολής του νόμου Του. Αλλάζοντας το νόμο του Θεού και επιβάλλοντας την τήρηση του δικού της νόμου αντί του νόμου του Θεού, θέτει τον εαυτό της σε μια θέση αντίστοιχη με εκείνη του Θεού πάνω στη γή. Αναφέρει μάλιστα «άνθρωπος της αμαρτίας», «άνομος» υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο οτι χαρακτηριστικό της δύναμης αυτής θα ήταν η αμαρτία – ανομία δηλαδή η αθέτηση των εντολών του Θεού.

14. Ποιο ειδικό έργο θα κάνει ο Θεός λίγο πριν το τέλος του κόσμου;

«Και είδα έναν άλλον άγγελο που ανέβηκε από την ανατολή τού ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα τού ζωντανού Θεού· και έκραξε με δυνατή φωνή προς τους 4 αγγέλους, στους οποίους δόθηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα,  λέγοντας: Μη βλάψετε τη γη ούτε τη θάλασσα ούτε τα δέντρα, μέχρις ότου σφραγίσουμε τους δούλους τού Θεού μας επάνω στα μέτωπά τους.» Αποκ. 7:2,3

Λίγο πριν την καταστροφή του ασεβούς κόσμου που θα επέλθει από το λύσιμο των αγγέλων και τις επτά φιάλες της οργής του Θεού (Αποκ. κεφ.16) όλοι οι κάτοικοι της γης σφραγίζονται: ο λαός του Θεού με τη σφραγίδα του ζωντανού Θεού που όπως είδαμε βρίσκεται στην τέταρτη εντολή του Σαββάτου, ενώ όλοι οι υπόλοιποι με το χάραγμα του θηρίου, την τήρηση της Κυριακής, γεγονός που οδηγεί τους τελευταίους σε αιώνια απώλεια. Ο κόσμος χωρίζεται δηλαδή σε δύο πνευματικά στρατόπεδα, σε αυτούς που υπακούουν στον Θεό και τον Χριστό και τις εντολές Του μη υπολογίζοντας ακόμα και την ίδια τους τη ζωή και σε αυτούς που προκειμένου να διασφαλίσουν την εργασία και τη ζωή τους υπακούουν στην εντολή του σατανά, των θρησκευτικών ηγετών και του κράτους επαναστατώντας στο νόμο του Θεού και αθετώντας τις εντολές Του.

15. Ποια είναι η τελευταία προειδοποίηση του Θεού προς τον αμαρτωλό κόσμο; Πώς συνδέεται αυτή με το Σάββατο;

«Και είδα έναν άλλον άγγελο να πετάει στο μέσον τού ουρανού, ο οποίος είχε ένα αιώνιο ευαγγέλιο, για να κηρύξει σ' αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη, και σε κάθε έθνος και φυλή και γλώσσα και λαό·  και έλεγε με δυνατή φωνή: Φοβηθείτε τον Θεό, και δώστε δόξα σ' αυτόν, επειδή ήρθε η ώρα τής κρίσης του· και προσκυνήστε αυτόν ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των νερών. Και ένας άλλος άγγελος ακολούθησε, λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη· επειδή, από το κρασί τού θυμού τής πορνείας της πότισε όλα τα έθνη. Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε, λέγοντας με δυνατή φωνή: Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του ή επάνω στο χέρι του, θα πιει κι αυτός από το κρασί τού θυμού τού Θεού, που είναι κερασμένο ανόθευτο μέσα στο ποτήρι τής οργής του· και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο. Και ο καπνός τού βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματός του.» Αποκ. 14:6-11

 Η τελευταία προειδοποίηση του Θεού προς τον αμαρτωλό δίνεται με τη μορφή τριών μηνυμάτων, αγγελιών στο 14ο κεφ. της Αποκάλυψης εδ.6-11. Αμέσως μετά τα εδάφια αυτά παρουσιάζεται η εικόνα του τέλους με το θερισμό της γης και τον τρύγο των σταφυλιών. Με τον τρόπο αυτό εκτελείται η κρίση του Θεού, μαζεύοντας δηλαδή τον καλό σπόρο, τους δικαίους κατά τον θερισμό και καταστρέφοντας τους ασεβείς με το πάτημα των σταφυλιών στον τρύγο.

Με το πρώτο μήνυμα – αγγελία – προειδοποίηση που ο Θεός δίνει, μας καλεί να φοβηθούμε τον Θεό γεγονός που υλοποιείται με την υπακοή σε Αυτόν αλλά και να θυμηθούμε ότι Αυτός είναι ο Δημιουργός του ουρανού, της γης της θάλασσας και όσων είναι πάνω σε αυτά πράγμα που παραπέμπει στο περιεχόμενο της τέταρτης εντολής όπως είδαμε παραπάνω. Μας καλεί να αναγνωρίσουμε και να ακολουθήσουμε όλες τις εντολές Του και ιδιαίτερα την εντολή του Σαββάτου δεδομένου ότι ο νόμος του είναι η βάση και το θεμέλιο της διακυβέρνησής Του. Οποιος επιθυμεί να αποκτήσει ζωή και να κυβερνηθεί από τον Θεό θα πρέπει να ακολουθήσει τον Χριστό και να υπακούσει στον ηθικό του νόμο. Επιπροσθέτως, με το τρίτο μήνυμα, ο Θεός δίνει την αυστηρότερη προειδοποίηση που υπάρχει μέσα στο Λόγο Του, για όσους θελήσουν να λάβουν το χάραγμα του θηρίου, με την τήρηση δηλαδή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας. Προαναγγέλλει γι αυτούς τη βαρύτερη δυνατή τιμωρία και αιώνια απώλεια.

16. Κατ’ αντιδιαστολή με αυτούς που προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, πως περιγράφονται αυτοί που αληθινά προσκυνούν τον Θεό;

«Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές τού Θεού και την πίστη τού Ιησού.» Αποκ. 14:12

 

Παραθέτουμε στη συνέχεια, στον παρακάτω σύνδεσμο, ένα βίντεο στο οποίο ο Stephen Bohr παρουσιάζει αναλυτικά τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή για την ημέρα του Κυρίου, το Σάββατο.

Σάββατο, μιά ημέρα που πρέπει να θυμόμαστε