Τι είναι το «Βδέλυγμα της Ερημώσεως»;


Ας ξεκινήσουμε τη μελέτη αυτή με το ερώτημα, ποιός διαπράττει βδελύγματα; Τα επόμενα εδάφια απαντούν στο ερώτημα αυτό:

Ιερ. 7:30 Επειδή, οι γιοι τού Ιούδα έπραξαν μπροστά μου πονηρά, λέει ο Κύριος· έβαλαν τα βδελύγματά τους μέσα στον οίκο, επάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν.

Ιερ. 32:32 εξαιτίας όλης τής κακίας των γιων Ισραήλ και των γιων Ιούδα, που έκαναν για να με παροργίσουν, αυτοί, οι βασιλιάδες τους, οι άρχοντές τους, οι ιερείς τους, και οι προφήτες τους, και οι άνδρες τού Ιούδα, και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ.

Ιερ. 32:33 Και έστρεψαν σε μένα τα νώτα, και όχι το πρόσωπο· και τους δίδασκα σηκωνόμενος το πρωί και διδάσκοντας, όμως δεν άκουσαν, ώστε να πάρουν παιδεία·

Ιερ. 32:34 Και έβαλαν τα βδελύγματά τους στον οίκο, επάνω στον οποίο ονομάστηκε το όνομά μου, για να τον μολύνουν.

Ιεζεκ. 8:6 Τότε, μου είπε: Γιε ανθρώπου, βλέπεις εσύ τι κάνουν αυτοί; Τα μεγάλα βδελύγματα, που κάνει εδώ ο οίκος Ισραήλ, για να απομακρυνθώ από τα άγιά μου; Όμως, στρέψε ακόμα, θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα.

Ιεζεκ. 16:1 Και έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:

Ιεζεκ. 16:2 Γιε ανθρώπου, κάνε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελύγματά της,

 

Ιεζεκ. 16:15 Όμως, εσύ ξεθαρρεύτηκες στο κάλλος σου, και πόρνευσες για τη φήμη σου, και ξέχυσες την πορνεία σου σε κάθε διαβάτη, καθώς έγινες δική του.

Ιεζεκ. 16:16 Και πήρες από τα ιμάτιά σου, και στόλισες τους ψηλούς τόπους με ποικίλα χρώματα, και πόρνευσες επάνω τους· τέτοια δεν έγιναν, ούτε θα γίνουν.

Ιεζεκ. 16:17 Και πήρες τα σκεύη τής λαμπρότητάς σου, αυτά από το χρυσάφι μου, κι αυτά από το ασήμι μου, που σου είχα δώσει, και έκανες για τον εαυτό σου αρσενικές εικόνες, και πόρνευσες μ' αυτές·

Ιεζεκ. 16:30 Πόσο διαφθάρηκε η καρδιά σου, λέει ο Κύριος ο Θεός, επειδή πράττεις όλα αυτά, έργα τής πιο αδιάντροπης πόρνης!

Ιεζεκ. 16:35 Γι' αυτό, ω πόρνη, άκουσε τον λόγο τού Κυρίου·

Ο λαός του Θεού την εποχή εκείνη ήταν ο κατά σάρκα λαός Ισραήλ. Σήμερα ο λαός του Θεού είναι ο πνευματικός Ισραήλ, οι χριστιανοί. Όπως τότε έτσι και σήμερα ο λαός του Θεού είναι αυτός που διαπράττει τα βδελύγματα, οι χριστιανοί δηλαδή. Δεν είναι ο κόσμος, κάποιο έθνος, ένας τρομοκράτης ή κάποιος αυταρχικός ηγέτης. Είναι οι ίδιοι οι χριστιανοί! Ο λαός του Θεού που παρομοιάζεται εδώ ως Ιερουσαλήμ, διέπραξαν βδελύγματα και ως εκ τούτου ο Θεός τους ονομάζει πόρνη. Αντιστοίχως πόρνη ονομάζεται και στην Αποκάλυψη, η Βαβυλώνα που συμβολίζει το θρησκευτικό σύστημα της αποστάτιδας χριστιανικής εκκλησίας. Ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα αυτών των βδελυγμάτων τους (των πορνειών τους);

Ιερ. 9:11 Και θα καταστήσω την Ιερουσαλήμ σε σωρούς, κατοικία τσακαλιών· και θα κάνω τις πόλεις τού Ιούδα ερήμωση, ώστε να μη υπάρχει αυτός που κατοικεί.

Ιερ. 12:10 Πολλοί ποιμένες διέφθειραν τον αμπελώνα μου, καταπάτησαν τη μερίδα μου, έκαναν την επιθυμητή μερίδα μου άβατη έρημο.

Ιερ. 12:11 Την παρέδωσαν σε ερήμωση· και αφού ερημώθηκε, πενθεί μπροστά μου· ολόκληρη η γη ερημώθηκε, επειδή δεν υπάρχει εκείνος που φροντίζει.                                                                                                                                              

 

Ιερ. 18:15 Αλλά, ο λαός μου με λησμόνησε, θυμίασε στη ματαιότητα, και πρόσκοψαν στους δρόμους τους, στα αιώνια μονοπάτια, για να περπατούν σε μονοπάτια ενός δρόμου όχι εξομαλισμένου·

Ιερ. 18:16 για να κάνουν τη γη τους ερήμωση, και αιώνιον χλευασμό· κάθε ένας που διαβαίνει απ' αυτή, θα μένει έκθαμβος, και θα κουνάει το κεφάλι του

 

Ιεζεκ, 33:28 Επειδή, θα παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση, και η έπαρση της δύναμής της θα καταβληθεί, και τα βουνά του Ισραήλ θα ερημωθούν, ώστε να μη υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει.

Ιεζεκ. 33:29 Και θα γνωρίσουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν παραδώσω τη γη σε όλεθρο και ερήμωση, εξαιτίας όλων των βδελυγμάτων τους, που έπραξαν.

 

Ωσηέ 13:16 Η Σαμάρεια θα αφανιστεί· επειδή, αποστάτησε από τον Θεό της· θα πέσουν με ρομφαία· τα νήπιά τους που θηλάζουν, θα συντριφτούν, και όσες είναι έγκυοι, θα διασχιστούν.

Ωσηέ 14:1 ΙΣΡΑΗΛ, επίστρεψε στον Κύριο τον Θεό σου, επειδή με την ανομία σου έπεσες.

Μιχ. 7:13 Και η γη θα ερημωθεί εξαιτίας αυτών που την κατοικούν, για τον καρπό των πράξεών τους.

Επομένως, εξαιτίας των βδελυγμάτων που διαπράττει ο λαός του Θεού και οι ποιμένες του, δηλαδή οι θρησκευτικοί ηγέτες του, ο Θεός παραδίδει τη γη στην ερήμωση!

Ας δούμε τώρα, τι είδους βδελύγματα διεπράχθησαν:

 

Παρ. 28:9 Εκείνος που αποστρέφει το αυτί του από το να ακούει τον νόμο, ακόμα και η προσευχή του θα είναι βδέλυγμα.

 

Δευτ. 17:2 Αν, ανάμεσά σου, σε κάποια από τις πόλεις σου, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα, βρεθεί άνδρας ή γυναίκα, που έπραξε κακό μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου, παραβαίνοντας τη διαθήκη του,

Δευτ. 17:3 και πήγε και λάτρευσε άλλους θεούς, και τους προσκύνησε, τον ήλιο ή το φεγγάρι ή οποιονδήποτε από τη στρατιά τού ουρανού, που εγώ δεν πρόσταξα·

Δευτ. 17:4 και σου αναγγελθεί, και ακούσεις, και εξετάσεις με επιμέλεια, και δες, αν βρεθεί ότι είναι αλήθεια και το πράγμα είναι βέβαιο, ότι διαπράχθηκε τέτοιο βδέλυγμα στον Ισραήλ·

Δευτ. 17:5 τότε, θα φέρεις έξω στις πύλες σου τον άνδρα εκείνον ή τη γυναίκα εκείνη, που έπραξαν αυτό το κακό πράγμα, τον άνδρα ή τη γυναίκα· και θα τους λιθοβολήσεις με πέτρες, και θα πεθάνουν.

 

Ιεζεκ. 8:1 Και κατά τον έκτο χρόνο, τον έκτο μήνα, την πέμπτη ημέρα τού μήνα, ενώ εγώ καθόμουν στο σπίτι μου, και οι πρεσβύτεροι του Ιούδα κάθονταν μπροστά μου, το χέρι τού Κυρίου τού Θεού έπεσε επάνω μου, εκεί.

Ιεζεκ. 8:2 Και είδα, και να, ένα ομοίωμα σαν θέα φωτιάς· από τη θέα τής οσφύος του και κάτω, φωτιά· και από την οσφύ του κι επάνω, σαν θέα λάμψης, σαν όψη από ήλεκτρο.

Ιεζεκ. 8:3 Και ένα ομοίωμα χεριού άπλωσε, και με έπιασε από τα μαλλιά τού κεφαλιού μου, και με ύψωσε το πνεύμα ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, και με έφερε με οράματα Θεού στην Ιερουσαλήμ, στη θύρα τής εσωτερικής πύλης, αυτής που έβλεπε προς βορράν, όπου στεκόταν το είδωλο της ζηλοτυπίας, που παροξύνει σε ζηλοτυπία.

Ιεζεκ. 8:4 Και να, η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ήταν εκεί, σύμφωνα με το όραμα που είχα δει στην πεδιάδα.

Ιεζεκ. 8:5 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, ύψωσε τώρα τα μάτια σου προς τον δρόμο τού βορρά. Και ύψωσα τα μάτια μου προς τον δρόμο, που είναι προς βορράν, και να, προς το βόρειο μέρος, στην πύλη τού θυσιαστηρίου, ήταν αυτό το είδωλο της ζηλοτυπίας προς την είσοδο.

Ιεζεκ. 8:6 Τότε, μου είπε: Γιε ανθρώπου, βλέπεις εσύ τι κάνουν αυτοί; Τα μεγάλα βδελύγματα, που κάνει εδώ ο οίκος Ισραήλ, για να απομακρυνθώ από τα άγιά μου; ....

Ο Θεός έδειξε στον Ιεζεκιήλ μια εικόνα ή άγαλμα ενός ειδωλολατρικού θεού το οποίο είχε τοποθετηθεί μέσα στον ίδιο τον ναό του Κυρίου. Το γεγονός αυτό χαρακτηρίζεται ως μεγάλο βδέλυγμα. Όμως υπάρχουν κι άλλα βδελύγματα.

Ιεζεκ. 8:6 ... Όμως, στρέψε ακόμα, θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα.

Ιεζεκ. 8:7 Και με έφερε στην πύλη τής αυλής· και είδα, και ξάφνου, μια τρύπα στον τοίχο.

Ιεζεκ. 8:8 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, σκάψε τώρα στον τοίχο· και έσκαψα στον τοίχο, και ξάφνου, μια θύρα.

Ιεζεκ. 8:9 Και μου είπε: Μπες μέσα, και δες τα πονηρά βδελύγματα, που αυτοί κάνουν εδώ.

Ιεζεκ. 8:10 Και μπήκα μέσα, και είδα· και να, υπήρχε κάθε ομοίωμα από ερπετά, και βδελυκτά ζώα, και όλα τα είδωλα του οίκου Ισραήλ, ζωγραφισμένα επάνω στον τοίχο, γύρω-γύρω.

Ιεζεκ. 8:11 Και μπροστά τους στέκονταν 70 άνδρες από τους πρεσβύτερους του οίκου Ισραήλ· και στο μέσον τους στεκόταν ο Ιααζανίας, ο γιος τού Σαφάν· και καθένας κρατούσε στο χέρι του το δικό του θυμιατήριο· και ανέβαινε πυκνό νέφος από θυμίαμα.

Ιεζεκ. 8:12 Και μου είπε: Γιε ανθρώπου, είδες τι κάνουν μέσα στο σκοτάδι οι πρεσβύτεροι του οίκου Ισραήλ, κάθε ένας στο κρυφό του οίκημα των εικόνων του; Επειδή, είπαν: Ο Κύριος δεν μας βλέπει· ο Κύριος εγκατέλειψε τη γη.

Ο Ιεζεκιήλ βλέπει τους πρεσβυτέρους του λαού να θυμιάζουν μπροστά σε εικόνες ειδωλολατρικών θεοτήτων μέσα σε μυστικό χώρο του ναού. Όμως υπάρχουν και χειρότερα.

Ιεζεκ. 8:13 Και μου είπε: Στρέψε ακόμα· θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα, που αυτοί κάνουν.

Ιεζεκ. 8:14 Και με έφερε στα πρόθυρα της πύλης τού οίκου τού Κυρίου, που είναι προς βορράν, και να, εκεί κάθονταν γυναίκες που θρηνούσαν τον Θαμμούζ.

Ο Θαμμούζ ήταν ο βαβυλωνιακός θεός της χλωρίδας και των σοδειών της γής, ο οποίος «πέθαινε» κάθε χρόνο με την ξηρασία του καλοκαιριού και για το λόγο αυτό θρηνούσαν τον θάνατό του κάθε χρόνο. Το μεγαλύτερο όμως βδέλυγμα ακολουθεί ...

 

Το μεγαλύτερο βδέλυγμα

Ιεζεκ. 8:15 Και μου είπε: Είδες, γιε ανθρώπου; Στρέψε ακόμα· θα δεις μεγαλύτερα βδελύγματα απ' αυτά.

Ιεζεκ. 8:16 Και με έφερε μέσα στην εσωτερική αυλή τού οίκου τού Κυρίου· και να, στη θύρα του ναού του Κυρίου, ανάμεσα στη στοά και στο θυσιαστήριο, περίπου 25 άνδρες, με τις πλάτες τους προς τον ναό τού Κυρίου, και τα πρόσωπά τους προς τα ανατολικά· και προσκυνούσαν τον ήλιο προς τα ανατολικά.

Το μεγαλύτερο βδέλυγμα το οποίο διαπράχθηκε από το λαό του Θεού, ήταν η λατρεία του ήλιου!

Ιεζεκ. 8:17 Και μου είπε: Είδες, γιε ανθρώπου; Είναι μικρό αυτό στον οίκο τού Ιούδα, να κάνουν τα βδελύγματα, που αυτοί κάνουν εδώ; Ώστε γέμισαν τη γη από καταδυναστεία, και ξέκλιναν για να με παροργίσουν· και να, βάζουν ένα κλαδί στα ρουθούνια τους.

Ιεζεκ. 8:18 Κι εγώ, λοιπόν, θα φερθώ με οργή· το μάτι μου δεν θα λυπηθεί ούτε θα ελεήσει· και όταν κράξουν στα αυτιά μου με δυνατή φωνή, δεν θα τους εισακούσω.

Ο λαός του Θεού πόρνευσε με ειδωλολατρικές θεότητες και διέπραξε το μεγαλύτερο από όλα τα βδελύγματα, τη λατρεία του ήλιου. Ο Θεός έδειξε ακόμα στον Ιεζεκιήλ ότι εγκαταλείπει τον ναό αφήνοντάς τον έρημο:

Ιεζεκ. 8:22 Τότε, τα χερουβείμ ύψωσαν τις φτερούγες τους, και οι τροχοί τους ανέβαιναν κοντά τους· και η δόξα τού Θεού τού Ισραήλ ήταν επάνω τους, από πάνω.

Ιεζεκ. 8:23 Και η δόξα τού Κυρίου ανέβηκε μέσα από την πόλη, και στάθηκε επάνω στο βουνό, αυτό που είναι προς τα ανατολικά τής πόλης.

Ο Θεός υπόσχεται να τιμωρήσει την αποστασία του λαού Του. Εξαιτίας των βδελυγμάτων τους, ο Θεός υπόσχεται να τους τιμωρήσει ερημώνοντας τη γη.

Ιεζεκ. 7:1 ΚΑΙ έγινε σε μένα λόγος τού Κυρίου, λέγοντας:

Ιεζεκ. 7:2 Κι εσύ, γιε ανθρώπου, άκουσε: Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς τη γη τού Ισραήλ: Τέλος, ήρθε το τέλος, επάνω στα τέσσερα άκρα τής γης.

Ιεζεκ. 23:2 Γιε ανθρώπου, υπήρχαν δύο γυναίκες, θυγατέρες τής ίδιας μητέρας·...

Ιεζεκ. 23:4 Και τα ονόματά τους ήσαν: Οολά, η μεγαλύτερη, και Οολιβά, η αδελφή της· κι αυτές έγιναν δικές μου, και γέννησαν γιους και θυγατέρες. Ήσαν, λοιπόν, τα ονόματά τους, Σαμάρεια η Οολά, και Ιερουσαλήμ η Οολιβά....

Ιεζεκ. 23:33 Θα γεμίσεις από μέθη και θλίψη, με το ποτήρι τής έκπληξης και του αφανισμού, με το ποτήρι τής αδελφής σου, της Σαμάρειας.

Ιεζεκ. 23:34 Και θα το πιεις, και θα το στραγγίσεις, και θα συντρίψεις τα όστρακά του, και θα διασπαράξεις τα στήθη σου· επειδή, εγώ μίλησα, λέει ο Κύριος ο Θεός.

Ο Θεός διαμέσου οράσεως δείχνει ότι δεν είναι όλος ο λαός του Θεού ένοχος γι αυτό και η οργή του Θεού δεν πέφτει επάνω σε αυτούς, όμως όλοι οι άδικοι θα αφανιστούν.

 

Η τιμωρία αρχίζει από το θυσιαστήριο του Κυρίου

Ιεζεκ. 9:4 και ο Κύριος του είπε: Πέρασε μέσα από την πόλη, μέσα από την Ιερουσαλήμ, και κάνε ένα σημάδι επάνω στα μέτωπα των ανδρών, αυτών που στενάζουν και βοούν για όλα τα βδελύγματα που γίνονται ανάμεσά της.

Ιεζεκ. 9:5 Και στους άλλους είπε, ενώ εγώ άκουγα: Περάστε πίσω απ' αυτόν μέσα από την πόλη, και πατάξτε· το μάτι σας ας μη λυπηθεί, και μη ελεήσετε·

Ιεζεκ. 9:6 γέροντες, νέους, και παρθένες, και νήπια, και γυναίκες, φονεύστε μέχρι εξάλειψης· σε όποιον άνθρωπο, όμως, επάνω στον οποίο είναι το σημάδι, μη πλησιάσετε· και αρχίστε από το θυσιαστήριό μου.

Και άρχισαν από τους άνδρες των πρεσβυτέρων, που ήσαν μπροστά στον οίκο.

Η εκπλήρωση της όρασης του Ιεζεκιήλ δίνεται από τον Ζαχαρία:

Ζαχ. 7:5 Μίλησε σε ολόκληρο τον λαό τής γης, και στους ιερείς, λέγοντας: Όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον πέμπτο μήνα και τον έβδομο μήνα εκείνα τα 70 χρόνια, νηστεύατε πραγματικά για μένα; Για μένα;...

 

Ζαχ. 7:11 Αλλά, αρνήθηκαν να προσέξουν, και έστρεψαν απειθή νώτα, και βάρυναν τα αυτιά τους για να μη ακούσουν.

Ζαχ. 7:12 Ναι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μη ακούσουν τον νόμο, και τα λόγια, που ο Κύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα, διαμέσου των προηγούμενων προφητών· γι' αυτό, μεγάλη οργή ήρθε από τον Κύριο των δυνάμεων.

Ζαχ. 7:13 Γι' αυτό, όπως αυτός είχε κράξει, κι αυτοί δεν άκουγαν, έτσι κι αυτοί έκραξαν, κι εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων·

Ζαχ. 7:14 αλλά, τους διασκόρπισα σαν με ανεμοστρόβιλο σε όλα τα έθνη, που δεν τα γνώριζαν. Και ο τόπος πίσω τους ερημώθηκε, ώστε δεν υπήρχε αυτός που διάβαινε ούτε αυτός που επέστρεφε· και έβαλαν την επιθυμητή γη σε ερήμωση.

Η εκπλήρωση της όρασης αυτής δίνεται και στο Β΄ Χρονικόν:

Β’ Χρον. 36:15 Και ο Κύριος, ο Θεός των πατέρων τους, τους παρήγγειλε διαμέσου των απεσταλμένων του, σηκωνόμενος το πρωί και εξαποστέλλοντας· επειδή, λυπόταν τον λαό του, και το κατοικητήριό του.

Β’ Χρον. 36:16 Αυτοί, όμως, χλεύαζαν τους απεσταλμένους τού Θεού, και καταφρονούσαν τα λόγια του, και κορόιδευαν τους προφήτες του, μέχρις ότου η οργή τού Κυρίου ανέβηκε εναντίον τού λαού του, ώστε θεραπεία δεν υπήρχε.

Β’ Χρον. 36:17 Γι' αυτό, έφερε εναντίον τους τον βασιλιά των Χαλδαίων, και θανάτωσε τους νέους τους με μάχαιρα μέσα στον οίκο τού αγιαστηρίου τους, και δεν λυπήθηκε νέον ή παρθένα, γέροντα ή σκυφτόν· όλους τους παρέδωσε στο χέρι του.

Β’ Χρον. 36:18 Και όλα τα σκεύη τού οίκου τού Θεού, μεγάλα και μικρά, και τους θησαυρούς τού οίκου τού Κυρίου, και τους θησαυρούς τού βασιλιά, και των αρχόντων του, τα έφερε όλα στη Βαβυλώνα.

Β’ Χρον. 36:19 Και κατέκαψαν τον οίκο τού Θεού, και κατέσκαψαν το τείχος τής Ιερουσαλήμ, και κατέκαψαν όλα τα παλάτια της με φωτιά, και αφάνισαν όλα τα πολύτιμα σκεύη της.

Β’ Χρον. 36:20 Και όσους ξέφυγαν τη μάχαιρα, τους μετοίκισε στη Βαβυλώνα, όπου ήσαν δούλοι σ' αυτόν και στους γιους του, μέχρι τον καιρό τής βασιλείας των Περσών·

Β’ Χρον. 36:21 για να εκπληρωθεί ο λόγος τού Κυρίου, που είχε γίνει διαμέσου τού στόματος του Ιερεμία, μέχρις ότου η γη χαρεί τα σάββατά της· επειδή, όλο τον καιρό τής ερήμωσής της φύλαγε σάββατο, μέχρις ότου συμπληρωθούν 70 χρόνια.

Η ερήμωση της γης από τους Βαβυλωνίους είχε προφητευτεί και από τον Ιερεμία:

Ιερεμ. 25:9 Δέστε, εγώ θα στείλω και θα πάρω όλες τις οικογένειες του βορρά, λέει ο Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας, τον δούλο μου, και θα τους φέρω ενάντια σ' αυτή τη γη, και ενάντια στους κατοίκους της, και ενάντια σε όλα τα έθνη ολόγυρα, και θα τους εξολοθρεύσω, και θα τους καταστήσω έκπληξη, και αιώνιες ερημώσεις.

Ιερεμ. 25:10 Και θα αφαιρέσω απ' αυτούς τη φωνή τής χαράς και τη φωνή τής ευφροσύνης, τη φωνή τού νυμφίου και τη φωνή τής νύφης, τον ήχο από τις μυλόπετρες και το φως τού λυχναριού.

Ιερεμ. 25:11 Και ολόκληρη αυτή η γη θα είναι σε ερήμωση, και θάμβος· κι αυτά τα έθνη θα γίνουν δούλοι στον βασιλιά τής Βαβυλώνας για 70 χρόνια.

Πριν την καταστροφή, ο Θεός είxε προειδοποιήσει το λαό. Η τιμωρία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί :

Ιερεμ. 8:8 Σωφρονίσου, Ιερουσαλήμ, μήπως και αποσυρθεί η ψυχή μου από σένα· μήπως και σε κάνω έρημη, ακατοίκητη γη.

Ιερεμ. 17:27 Αλλά, αν δεν με υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέρα τού σαββάτου, και να μη βαστάζετε φορτίο και το βάζετε μέσα από τις πύλες τής Ιερουσαλήμ την ημέρα τού σαββάτου, τότε θα ανάψω φωτιά στις πύλες της, και θα καταφάει τα παλάτια τής Ιερουσαλήμ, και δεν θα σβήσει.

Η σαφής προειδοποίηση του Θεού που τους έδωσε όταν τους ελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου ήταν η εξής:

Ιεζεκ. 20:12 Κι ακόμα, έδωσα σ' αυτούς τα σάββατά μου, για να είναι ως σημείον ανάμεσα σ' αυτούς και σε μένα, ώστε να γνωρίζουν ότι, εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω.

Ιεζεκ. 20:13 Αλλ' ο οίκος Ισραήλ αποστάτησε από μένα μέσα στην έρημο· στα διατάγματά μου δεν περπάτησαν, και απέρριψαν τις κρίσεις μου, τις οποίες ο άνθρωπος όταν τις πράττει, θα ζήσει διαμέσου αυτών· και βεβήλωσαν υπερβολικά τα σάββατά μου· τότε, είπα να ξεχύνω τον θυμό μου επάνω τους μέσα στην έρημο, για να τους εξολοθρεύσω.

Ιεζεκ. 20:20 και αγιάζετε τα σάββατά μου· και ας είναι ως σημείο ανάμεσα σε μένα και σε σας, ώστε να γνωρίζετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας.

Η προειδοποίηση αυτή ισχύει και για τους έσχατους καιρούς:

Σοφον. 1:14 Η μεγάλη ημέρα τού Κυρίου είναι κοντά, είναι κοντά, και σπεύδει υπερβολικά·η φωνή τής ημέρας τού Κυρίου· εκεί ο ισχυρός θα φωνάξει πικρά.

Σοφον. 1:15 Ημέρα οργής θα είναι η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψης και στενοχώριας, ημέρα ερήμωσης και αφανισμού, ημέρα με σκοτάδι και πυκνό σκοτάδι, ημέρα με σύννεφο και ομίχλη·

 

Ησ. 13:9 Δέστε, η ημέρα τού Κυρίου έρχεται, σκληρή, και γεμάτη από θυμό και φλογερή οργή, για να κάνει τη γη έρημη, και θα εξαλείψει απ' αυτή τους αμαρτωλούς της.

Ησ. 13:10 Επειδή, τα αστέρια τού ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους· ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του, και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του.

Ησ. 13:11 Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του, και τους ασεβείς για την ανομία τους· και θα σταματήσω τον κομπασμό των υπερήφανων, και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών.

 

Ιερ. 4:23 Κοίταξα επάνω στη γη, και δέστε, είναι άμορφη και έρημη· και στους ουρανούς, και δεν υπήρχε το φως τους.

Ιερ. 4:24 Είδα τα βουνά, και προσέξτε, έτρεμαν, και όλοι οι λόφοι κατασείονταν.

Ιερ. 4:25 Είδα, και προσέξτε, δεν υπήρχε άνθρωπος, και όλα τα πουλιά τού ουρανού είχαν φύγει.

Ιερ. 4:26 Είδα, και προσέξτε, ο Κάρμηλος ήταν έρημος, και όλες οι πόλεις του κατεδαφισμένες μπροστά από τον Κύριο, από τον φλογερό θυμό του.

Ιερ. 4:27 Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Ολόκληρη η γη θα είναι έρημη· συντέλεια, όμως, δεν θα κάνω.

Ιερ. 4:28 Γι' αυτό, η γη θα πενθήσει, και οι ουρανοί από πάνω θα συσκοτιστούν· επειδή, μίλησα εγώ, αποφάσισα και δεν θα μετανοήσω, ούτε θα επιστρέψω απ' αυτό.

Προκειμένου να κατανοήσουμε τι είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης, ας μελετήσουμε τα παρακάτω εδάφια με μεγάλη προσοχή:

Ησ. 24:5 Και η γη μολύνθηκε κάτω από τους κατοίκους της· επειδή, παρέβηκαν τους νόμους, άλλαξαν το διάταγμα, αθέτησαν αιώνια διαθήκη.

Ησ. 24:6 Γι' αυτό, η κατάρα κατέφαγε τη γη, κι αυτοί που κατοικούσαν σ' αυτή ερημώθηκαν· γι' αυτό, οι κάτοικοι της γης κατακάηκαν, και έμειναν λίγοι άνθρωποι.

 

Ιερ. 44:22 Ώστε, ο Κύριος δεν μπόρεσε πλέον να υποφέρει, εξαιτίας τής κακίας των έργων σας, εξαιτίας των βδελυγμάτων, που κάνατε· γι' αυτό, η γη σας έγινε ερήμωση, και θάμβος, και κατάρα, χωρίς κάτοικο, μέχρι αυτή την ημέρα.

Ιερ. 44:23 Επειδή, θυμιάζατε, και επειδή αμαρτάνατε στον Κύριο, και δεν υπακούσατε στη φωνή τού Κυρίου ούτε περπατήσατε στον νόμο του, και στα διατάγματά του, και στα μαρτύριά του, γι' αυτό συνέβηκε σε σας αυτό το κακό, μέχρι αυτή την ημέρα.

 

Επιπρόσθετα :

 

Λευιτ. 26:31 Και θα καταστήσω τις πόλεις σας έρημες, και θα ερημώσω τα αγιαστήριά σας, και δεν θα οσφρανθώ την οσμή των ευωδιών σας·

Λευιτ. 26:32 και εγώ θα ερημώσω ολοκληρωτικά τη γη σας· και θα θαυμάσουν σ' αυτό οι εχθροί σας, που κατοικούν σ' αυτή.

Λευιτ. 26:33 Και θα σας διασπείρω ανάμεσα στα έθνη· και θα σύρω από πίσω σας τη μάχαιρα· και η γη σας θα μένει έρημη, και οι πόλεις σας θα είναι έρημες.

Λευιτ. 26:34 Τότε, η γη θα απολαύσει τα σάββατά της, όλο τον καιρό, όσο αυτή θα μείνει έρημη, κι εσείς θα είστε στη γη των εχθρών σας· τότε, η γη θα αναπαυθεί, και θα απολαύσει τα σάββατά της.

Λευιτ. 26:35 Όλο τον καιρό τής ερήμωσής της θα αναπαύεται· επειδή, δεν αναπαυόταν στα σάββατά σας, όταν κατοικούσατε επάνω σ' αυτή.

Λευιτ. 26:36 Και σ' εκείνους που από σας εναπέμειναν, θα επιφέρω δειλία στην καρδιά τους, στους τόπους των εχθρών τους· και ο ήχος ενός φύλλου που σείεται θα τους διώκει· και θα φεύγουν, σαν να φεύγουν από μάχαιρα, και θα πέφτουν, χωρίς να τους καταδιώκει κανένας.

Λευιτ. 26:43 Και η γη θα μείνει παρατημένη απ' αυτούς, και θα απολαύσει τα σάββατά της, μένοντας έρημη απ' αυτούς· κι αυτοί θα δεχθούν την τιμωρία τής ανομίας τους· επειδή, καταφρόνησαν τις κρίσεις μου, και για τον λόγο ότι η ψυχή τους αποστράφηκε τα προστάγματά μου.

 

Η παράβαση του Νόμου του Θεού (και ιδιαίτερα της τέταρτης εντολής του Σαββάτου) , η αλλαγή του Νόμου του Θεού (τιμή στην πρώτη ημέρα του ηλίου αντί στην εβδόμη)  που αποτελεί αθέτηση της αιώνιας διαθήκης είναι η αιτία της ερήμωσης! Η αλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε χρονικά μετά την αποστολική εκκλησία, σταδιακά, πρώτα στις δυτικές εκκλησίες και εν συνεχεία στις ανατολικές. Αρχικά τηρούσαν και τις δύο ημέρες, την εβδόμη και την πρώτη ημέρα προς τιμήν της ανάστασης του Κυρίου, σταδιακά όμως εγκαταλέιφθηκε η τήρηση της εβδόμης ημέρας έτσι ώστε η διαφορά μεταξύ χριστιανών και ιουδαίων να είναι εμφανής. Επισήμως, ως κανόνας μέσα στην εκκλησία, θεσμοθετήθηκε απο τον πάπα Συλβέστρο Ι το 316 μ.Χ..    (σύμφωνα με: Μedii ævi Kalendarium Or, Dates, Charters, and Customs of the Middle Ages, Volume Two, by Robert Thomas Hampson, published in London by H. K. Causten, 1841, entry on Day, page 66, and Feria, pages 137, 138.)

Επομένως με τον όρο βδέλυγμα της ερημώσεως η Αγία Γραφή εννοεί την αλλαγή του νόμου του Θεού από το Σάββατο στην Κυριακή αλλά και τον υπεύθυνο για την αλλαγή αυτή μέσα στη χριστιανική εκκλησία, δηλαδή τον παπισμό.

 

Ποιά όμως είναι η Αιώνια / Παντοτεινή Διαθήκη ;

Ψαλμ. 111:7 Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσις· αληθιναί πάσαι αι εντολαί αυτού·

Ψαλμ. 111:8 εστερεωμέναι εις τον αιώνα του αιώνος, πεποιημέναι εν αληθεία και ευθύτητι.

 

Εξ. 31:16 Και θέλουσι φυλάττει οι υιοί Ισραήλ το σάββατον, διά να εορτάζωσιν αυτό εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον.

Εξ. 31:17 Τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και των υιών Ισραήλ διαπαντός· διότι εις εξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρανόν και την γην, εν δε τη εβδόμη ημέρα κατέπαυσε και ανεπαύθη.

 

Ησ. 56:6 Περί δε των υιών του αλλογενούς, οίτινες ήθελον προστεθή εις τον Κύριον, διά να δουλεύωσιν εις αυτόν και να αγαπώσι το όνομα του Κυρίου, διά να ήναι δούλοι αυτού· όσοι φυλάττουσι το σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσωσιν αυτό και κρατούσι την διαθήκην μου·

Ησ. 56:7 και τούτους θέλω φέρει εις το άγιόν μου όρος και θέλω ευφράνει αυτούς εν τω οίκω της προσευχής μου· τα ολοκαυτώματα αυτών και αι θυσίαι αυτών θέλουσιν είσθαι δεκταί επί το θυσιαστήριόν μου· διότι ο οίκός μου θέλει ονομάζεσθαι, Οίκος προσευχής διά πάντας τους λαούς.

Η αιώνια ή παντοτεινή διαθήκη του Ησαία 24:5, έχει ήδη καθοριστεί στην Έξοδο 31:16. Είναι η τήρηση του Σαββάτου, της τέταρτης εντολής του Νόμου του Θεού. Είτε η αλλαγή της εντολής αυτής (π.χ. με την τήρηση της πρώτης ημέρας, της Κυριακής – της ημέρας του ηλίου – Sunday Sonntag κλπ), είτε η παράβασή της, επιφέρει την ερήμωση όπως αναφέρει ο Λόγος του Θεού στον Ησ. 24:6.

 

Οι προφητείες του Δανιήλ και Ματθαίου κεφ. 24 σχετικά με το βδέλυγμα της ερημώσεως

 

Τα επόμενα εδάφια περιγράφουν την έλευση του βδελύγματος της ερημώσεως, δηλαδή την εγκαθίδρυση της παπικής δύναμης ως θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας μέσα στον κόσμο. Η τελική ερήμωση που θα έρθει ως αποτέλεσμα του βδελύγματος λαμβάνει διορία.

 

Δαν. 9:4 και εδεήθην προς Κύριον τον Θεόν μου και εξωμολογήθην και είπον, Ω Κύριε, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάττων την διαθήκην και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτόν και τηρούντας τας εντολάς αυτού·

Δαν. 9:24 Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων.

Δαν. 9:25 Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας.

Δαν. 9:26 Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι' εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί.

Δαν. 9:27 Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

 

Το βδέλυμα της ερημώσεως "στήνεται" - εγκαθιδρύεται - λαμβάνει και πολιτική εξουσία το 538 μ.Χ.. Πράγματι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έστειλε τον στρατηγό του, Φλάβιο Βελισάριο και μετά από πολιορκία ενός έτους, το Μάρτιο του 538 μ.Χ., απελευθερώνει τη Ρώμη από τους τελευταίους βαρβάρους (Οστρογότθους) και την παραδίδει στον πάπα Βιγίλιο του οποίου αναγνωρίζει και την πρωτοκαθεδρία - πρωτείο ανάμεσα σε όλες τις εκκλησίες με σχετικό διάταγμά του (Novella 131) .

 

Δαν. 11:22 Και οι βραχίονες του κατακλύζοντος θέλουσι κατακλυσθή έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθή, και αυτός έτι ο άρχων της διαθήκης.

Δαν. 11:28 Τότε θέλει επιστρέψει εις την γην αυτού μετά μεγάλου πλούτου· και η καρδία αυτού θέλει είσθαι εναντίον της διαθήκης της αγίας· και θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει εις την γην αυτού.

Δαν. 11:29 Εν τω ωρισμένω καιρώ θέλει επιστρέψει και ελθεί προς τον νότον· πλην η εσχάτη φορά δεν θέλει είσθαι ως η πρώτη,

Δαν. 11:30 διότι τα πλοία των Κηττιαίων θέλουσιν ελθεί εναντίον αυτού, και θέλει ταπεινωθή και επιστρέψει και θυμωθή εναντίον της διαθήκης της αγίας· και θέλει ενεργήσει και επιστρέψει και θέλει συνεννοηθή μετά των εγκαταλιπόντων την διαθήκην την αγίαν.

Δαν. 11:31 Και βραχίονες θέλουσιν εγερθή εξ αυτού, και θέλουσι βεβηλώσει το αγιαστήριον της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτεινήν [θυσία] και στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως.

Δαν. 11:32 Και τους ανομούντας εις την διαθήκην θέλει διαφθείρει εν κολακείαις· ο λαός όμως, όστις γνωρίζει τον Θεόν αυτού, θέλει ισχύσει και κατορθώσει.

 

Πολλοί ιστορικοί τοποθετούν τον εκχριστιανισμό των 10 βασίλειων στα οποία διασπάστηκε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία και την αφαίρεση του παγανισμού ("παντοτεινή [θυσία]") από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία το έτος 508 μ.Χ.. Το 508 μ.Χ ανήλθε στο θρόνο της Αγγλίας, ο Αρθούρος, ο πρώτος της χριστιανός βασιλιάς. Λίγο νωρίτερα, το 496 μ.Χ., ο βασιλιάς των Φράγκων Κλόβις είχε ασπαστεί τον καθολικισμό και συνετέλεσε αποφασιστικά στην εγκαθίδρυσή του αλλά και στον εκχριστιανισμό περιοχών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Σημειώνεται οτι η λέξη "θυσία" δεν υπάρχει στο εβραϊκό κείμενο. Συνεπώς η προφητική περίοδος η οποία περγράφεται παρακάτω είναι η 508 μ.Χ. - 1798 μ.Χ., σύνολο 1290 έτη (1290 προφητικές ημέρες).

 

Δαν. 12:11 Και από του καιρού, καθ' ον η παντοτεινή [θυσία] αφαιρεθή και το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθή, θέλουσιν είσθαι ημέραι χίλιαι διακόσιαι και ενενήκοντα.

Ο Ιησούς Χριστός εκπληρώνοντας την προφητεία του Ιεζεκιήλ 11:23, αποχωρεί από το ναό και κάθεται στο όρος των Ελαιών προς τα ανατολικά. Ομιλεί προς τους μαθητές Του σχετικά με το βδέλυγμα της ερημώσεως που είχε ειπωθεί από τον Δανιήλ, απαντώντας στην ερώτησή τους σχετικά με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και το τέλος του κόσμου. Στα δύο αυτά ερωτήματα ο Ιησούς δίνει μία απάντηση διότι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος της μεγαλύτερης καταστροφής που θα γίνει στο τέλος του κόσμου (της τελικής ερήμωσης).

Ματθ. 12:8 Επειδή, ο Υιός τού ανθρώπου είναι κύριος και του Σαββάτου.

 

Ματθ. 23:37 Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, εσύ που φονεύεις τούς προφήτες, κι εσύ που λιθοβολείς τούς απεσταλμένους σε σένα, πόσες φορές θέλησα να συγκεντρώσω τα παιδιά σου, με τον ίδιο τρόπο που η κότα συγκεντρώνει τα μικρά της κάτω από τις φτερούγες της, αλλά δεν θελήσατε;

Ματθ. 23:38 Δέστε, ο οίκος σας αφήνεται σε σας έρημος.

Ματθ. 23:39 Επειδή, σας λέω: Στο εξής, δεν θα με δείτε, μέχρις ότου πείτε: Ευλογημένος ο ερχόμενος στο όνομα του Κυρίου.

Ματθ. 24:1 Και όταν ο Ιησούς βγήκε έξω, αναχωρούσε από το ιερό· και ήρθαν κοντά του οι μαθητές του για να του επιδείξουν τις οικοδομές τού ιερού.

Ματθ. 24:2 Και ο Ιησούς είπε σ' αυτούς: Δεν βλέπετε όλα αυτά; Σας διαβεβαιώνω, δεν θα αφεθεί εδώ πέτρα επάνω σε πέτρα, που δεν θα καταγκρεμιστεί.

Ματθ. 24:3 Και ενώ καθόταν επάνω στο βουνό των ελαιών, ήρθαν κοντά του, κατ' ιδίαν, οι μαθητές, λέγοντας: Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά; Και ποιο θα είναι το σημείο τής παρουσίας σου, και της συντέλειας του αιώνα;

 

Ματθ. 24:15 Όταν, λοιπόν, δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης, για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, να στέκεται στον άγιο τόπο, (εκείνος που διαβάζει, ας καταλαβαίνει).

Ματθ. 24:16 Τότε, αυτοί που βρίσκονται στην Ιουδαία ας φεύγουν προς τα βουνά·

 

Ματθ. 24:20 Και προσεύχεστε, η φυγή σας να μη γίνει μέσα σε χειμώνα ούτε σε σάββατο.

Ματθ. 24:21 Επειδή, τότε θα υπάρχει μεγάλη θλίψη, που δεν έγινε από την αρχή τού κόσμου μέχρι σήμερα, ούτε θα ξαναγίνει.

 

Μαρκ. 13:14 Και όταν δείτε το βδέλυγμα της ερήμωσης, αυτό που ειπώθηκε από τον προφήτη Δανιήλ, να στέκεται όπου δεν πρέπει (αυτός που διαβάζει, ας καταλαβαίνει), τότε, εκείνοι που είναι στην Ιουδαία, ας φεύγουν στα βουνά·

Μαρκ. 13:15 και εκείνος που είναι επάνω στην ταράτσα, ας μη κατέβει στο σπίτι ούτε να μπει μέσα για να πάρει κάτι από το σπίτι του·

Μαρκ. 13:16 και όποιος είναι στο χωράφι, ας μη γυρίσει προς τα πίσω για να πάρει το ιμάτιό του.

Μαρκ. 13:17 Αλλοίμονο, μάλιστα, σ' αυτές που είναι σε εγκυμοσύνη, και σ' αυτές που θηλάζουν κατά τις ημέρες εκείνες.

Μαρκ. 13:18 Και προσεύχεστε η φυγή σας να μη γίνει μέσα σε χειμώνα.

Μαρκ. 13:19 Επειδή, εκείνες οι ημέρες θα είναι τέτοια θλίψη, που δεν έχει γίνει από την αρχή τής κτίσης, την οποία ο Θεός έκτισε, μέχρι αυτή την ώρα, ούτε πρόκειται να γίνει.

 

Λουκ. 20:20 Και όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη από στρατόπεδα, τότε γνωρίστε ότι πλησίασε η ερήμωσή της.

Λουκ. 20:21 Τότε, αυτοί που είναι στην Ιουδαία, ας φεύγουν στα βουνά· και εκείνοι που είναι μέσα σ' αυτή, ας αναχωρούν έξω· και εκείνοι που είναι στα χωράφια, ας μη μπαίνουν μέσα σ' αυτή.

Σημειώστε το εδάφιο αυτό από τον Ιερεμία:

Ιερ. 7:33 Και τα πτώματα αυτού του λαού θα είναι τροφή στα πουλιά τού ουρανού, και στα θηρία τής γης· και δεν θα υπάρχει κάποιος που να τα εκφοβίζει.

Ιερ. 7:34 Και από τις πόλεις τού Ιούδα, και από τους δρόμους τής Ιερουσαλήμ, θα σταματήσω τη φωνή τής χαράς και τη φωνή τής ευφροσύνης, τη φωνή τού νυμφίου, και τη φωνή τής νύφης· επειδή, η γη θα γίνει έρημος.

Την εποχή εκείνη ο αετός ήταν ρωμαϊκό έμβλημα που συμβόλιζε τη δύναμη και την εξουσία της Ρώμης. (περιγράφεται χαρακτηριστικά από τον ιστορικό Ιώσηπο (Flavius Josephus)  στα βιβλία The Antiquities Of The Jews, Book 17, Chapter 6, Section 2 - The Wars Of The Jews, Book 2, Chapter 2, Section 5 - The Wars of The Jews, Book V, Chapter II, Section 1 -The Wars Of The Jews, Book 3, Chapter 6, Section 2.).

Η εικόνα των αετών που μαζεύονται γύρω από την Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. κατά την καταστροφή του λαού Ισραήλ που αποστάτησε, είναι συμβολική και είναι τύπος των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την πτώση της αποστάτιδας εκκλησίας στο τέλος του κόσμου. Αναλυτικά τα γεγονότα είχαν ώς εξής: Το 66 μ.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός Κέστιος πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τη συνήθειά τους οι ρωμαίοι στρατιώτες έστησαν τα εμβλήματα των θεών τους που ήταν ο αετός και ο ήλιος (δέστε εδώ τα ειδωλολατρικά εμβλήματα των ρωμαίων http://www.legionxxiv.org/signum/) και τα προσκυνούσαν. Αυτό ήταν το σημάδι για τους χριστιανούς ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την πόλη.  Η ευκαιρία αυτή τους δόθηκε όταν ο Κέστιος έλυσε την πολιορκία και αποχώρησε ηττημένος. Τρία χρόνια αργότερα όμως, το 70 μ.Χ. τα ρωμαικά στρατεύματα επανήλθαν, με τον Τίτο αυτήν την φορά, ο οποίος  πολιόρκησε πάλι την Ιερουσαλήμ και τότε ήρθε η καταστροφή της χωρίς κανείς από του Ιουδαίους ήταν στην πόλη να μπορέσει να διασωθεί. Οι χριστιανοί  όμως που είχαν υπακούσει στα λόγια του Χριστού διασώθηκαν.

Ανάλογα γεγονότα θα συμβούν και κατά το τέλος του κόσμου. Τότε η Ιερουσαλήμ δεν περιορίζεται στο Ισραήλ αλλά συμβολίζει όλο τον κόσμο διότι ο λαός του Θεού είναι διασκορπισμένος σε όλο τον κόσμο. Τη φορά αυτή θα πρωταγωνιστήσει το δεύτερο θηρίο του 13ου κεφ. της Αποκάλυψης το οποίο εξέρχεται από τη γη (και συμβολίζει τις Η.Π.Α.), το οποίο θα κάνει εικόνα στο πρώτο θηρίο (τον παπισμό) και θα κάνει όλη τη γη να προσκυνήσει αυτήν την εικόνα. Είναι αξιοσημείωτο να παρατηρήσουμε ότι και το δεύτερο αυτό θηρίο, όπως και η αρχαία Ρώμη, έχουν τα ίδια εμβλήματα !!! Η μεγάλη σφραγίδα των Η.Π.Α. (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States) περιέχει τον αετό και από πάνω του τον ήλιο! Ακόμα και την αρχιτεκτονική των κτιρίων αν παρατηρήσει κανείς στην Ουάσινγκτον, το καπιτώλιο, τον λευκό οίκο κλπ θα διαπιστώσει ότι η αρχιτεκτονική τους είναι δανεισμένη από την αρχαία Ρώμη. Ετσι, στον έσχατο καιρό, οι Η.Π.Α. σε συνεργασία με το θηρίο (τον παπισμό) στήνουν το βδέλυγμα της ερήμωσης επιβάλλοντας το χάραγμα του θηρίου (τον νόμο της Κυριακής - της ημέρας του ήλιου - Sunday) που στρέφεται εναντίον του λαού του Θεού. Οπως προείπαμε, το βδέλυγμα αυτό θα είναι η αιτία της ερήμωσης. Ομως αυτή τη φορά δεν θα ερημωθεί μια πόλη όπως η Ιερουσαλήμ το 70 μ.Χ. αλλά ολόκληρος ο κόσμος.

Ματθ. 24:27 Επειδή, όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή, και φαίνεται μέχρι τη δύση, έτσι θα είναι και η παρουσία τού Υιού τού ανθρώπου.

Ματθ. 24:28 Επειδή, όπου είναι το πτώμα, εκεί θα μαζευτούν οι αετοί.

 

Λουκ. 17:30 κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι κατά την ημέρα που θα φανερωθεί ο Υιός τού ανθρώπου.

Λουκ. 17:31 Κατά την ημέρα εκείνη, όποιος βρεθεί επάνω στην ταράτσα, και τα σκεύη του είναι μέσα στο σπίτι, ας μη κατέβει για να τα πάρει· και όποιος είναι στο χωράφι, το ίδιο, ας μη επιστρέψει προς τα πίσω.

Λουκ. 17:32 Να θυμάστε τη γυναίκα τού Λωτ.

Λουκ. 17:33 Όποιος ζητήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει· και όποιος τη χάσει, θα τη διαφυλάξει.

Λουκ. 17:34 Σας λέω: Κατά τη νύχτα εκείνη θα υπάρχουν δύο επάνω σ' ένα κρεβάτι· ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται.

Λουκ. 17:35 Δύο γυναίκες θα αλέθουν μαζί· η μία παραλαμβάνεται, και η άλλη αφήνεται.

Λουκ. 17:36 Δύο θα βρίσκονται στο χωράφι· ο ένας παραλαμβάνεται, και ο άλλος αφήνεται.

Λουκ. 17:37 Και αποκρινόμενοι του λένε: Κύριε, πού; Και εκείνος είπε σ' αυτούς: Όπου είναι το σώμα, εκεί θα συγκεντρωθούν οι αετοί.

 

Αποκ.17:17 Και είδα έναν άγγελο να στέκεται μέσα στον ήλιο· και έκραξε με δυνατή φωνή, λέγοντας προς όλα τα όρνεα που πετούν στο μέσον τού ουρανού: Ελάτε, και συγκεντρώνεστε στο δείπνο τού μεγάλου Θεού,

Αποκ.17:18 για να φάτε σάρκες βασιλιάδων, και σάρκες χιλιάρχων, και σάρκες ισχυρών, και σάρκες αλόγων, και εκείνων που κάθονται επάνω σ' αυτά, και σάρκες όλων των ελεύθερων και των δούλων, και μικρών και μεγάλων.

Αποκ.17:19 Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες τής γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα, για να κάνουν πόλεμο μ' αυτόν που είναι επάνω στο άλογο, και με το στράτευμά του.

Ομως κατά το τέλος του κόσμου, δεν θα έχει περιπέσει εν αποστασία όλος ο λαός του Θεού. Δεν θα έχουν όλοι διαπράξει το βδέλυγμα που φέρνει την ερήμωση. Όσοι έμειναν πιστοί στον Χριστό και τήρησαν τις 10 εντολές, τον νόμο του Θεού, θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού και θα αποφύγουν την ερήμωση – την καταστροφή :

 

Η Σφραγίδα του Θεού

Αποκ. 7:1 ΚΑΙ ύστερα απ' αυτά είδα τέσσερις αγγέλους να στέκονται επάνω στις τέσσερις γωνίες τής γης, που κρατούσαν τούς τέσσερις ανέμους τής γης, για να μη πνέει ο άνεμος επάνω στη γη ούτε επάνω στη θάλασσα ούτε επάνω σε κάθε δέντρο.

Αποκ. 7:2 Και είδα έναν άλλον άγγελο που ανέβηκε από την ανατολή τού ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα τού ζωντανού Θεού· και έκραξε με δυνατή φωνή προς τους 4 αγγέλους, στους οποίους δόθηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα,

Αποκ. 7:3 λέγοντας: Μη βλάψετε τη γη ούτε τη θάλασσα ούτε τα δέντρα, μέχρις ότου σφραγίσουμε τους δούλους τού Θεού μας επάνω στα μέτωπά τους. (παράβαλε Ιεζεκ.9:4-6)

 

Αποκ. 14:1 ΚΑΙ είδα, και ξάφνου ένα Αρνίο στεκόταν επάνω στο βουνό Σιών, και μαζί του 144.000, που είχαν το όνομά του και το όνομα του Πατέρα του γραμμένο επάνω στα μέτωπά τους.

 

Τα παρακάτω εδάφια αναφέρονται σε αυτούς που δέχθηκαν το χάραγμα του θηρίου:

 

Αποκ. 14:8 Και ένας άλλος άγγελος ακολούθησε, λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη· επειδή, από το κρασί τού θυμού τής πορνείας της πότισε όλα τα έθνη.

Αποκ. 14:9 Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε, λέγοντας με δυνατή φωνή: Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του ή επάνω στο χέρι του,

Αποκ. 14:10 θα πιει κι αυτός από το κρασί τού θυμού τού Θεού, που είναι κερασμένο ανόθευτο μέσα στο ποτήρι τής οργής του· και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο.

Αποκ. 14:11 Και ο καπνός τού βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματός του.

Το εδάφιο 12 μας μιλά γι αυτούς που δεν αποδέχθηκαν το χάραγμα του θηρίου:

Αποκ. 14:12 Εδώ είναι η υπομονή των αγίων· εδώ είναι εκείνοι που φυλάττουν τις εντολές τού Θεού και την πίστη τού Ιησού.

Το ίδιο ακριβώς αναφέρεται και στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης:

Αποκ. 12:17 Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές τού Θεού και έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού Χριστού.

Οσοι έχουν τη σφραγίδα του Θεού, τηρούν τις 10 εντολές και επιπλέον διαθέτουν το χάρισμα να καταλαβαίνουν τις προφητείες της Αγίας Γραφής.

Αποκ. 19:10 Και έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω· και μου λέει: Πρόσεχε, μη το κάνεις αυτό· εγώ είμαι σύνδουλός σου, και των αδελφών σου, που έχουν τη μαρτυρία τού Ιησού· τον Θεό προσκύνησε· επειδή, η μαρτυρία τού Ιησού είναι το πνεύμα τής προφητείας.

Στο έδαφιο 7:25 ο Δανιήλ αναφέρεται σε αυτά με τον όρο «καιρούς και νόμους». Όσοι διαπράττουν το βδέλυγμα που φέρνει την ερήμωση έχουν και το χάραγμα του θηρίου:

 

Το χάραγμα του θηρίου είναι το βδέλυγμα (ή η παράβαση) που φέρνει την ερήμωση !

Πριν την οριστική ερήμωση του κόσμου ερημώνεται ο βασικός υπεύθυνος για την ερήμωση αυτή δηλαδή η Βαβυλώνα.

 

Αποκ. 17:1 ΚΑΙ ήρθε ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες, και μίλησε μαζί μου, λέγοντας σε μένα: Έλα, θα σου δείξω την κρίση τής μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά·

Αποκ. 17:2 μαζί με την οποία πόρνευσαν οι βασιλιάδες τής γης, και μέθυσαν αυτοί που κατοικούν στη γη από το κρασί τής πορνείας της.

Αποκ. 17:3 Και με έφερε, σε πνευματική έκσταση, στην έρημο· και είδα μια γυναίκα να κάθεται επάνω σε ένα κόκκινο θηρίο, που ήταν γεμάτο από ονόματα βλασφημίας, και το οποίο είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα.

Αποκ. 17:4 Και η γυναίκα ήταν ντυμένη με πορφύρα και κόκκινο, και στολισμένη με χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια, η οποία είχε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι, που ήταν γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες τής πορνείας της·

Αποκ. 17:5 κι επάνω στο μέτωπό της ήταν γραμμένο ένα όνομα: Μυστήριο, η μεγάλη Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών και των βδελυγμάτων τής γης. (βλ. Ησ. 24:5,6)

Αποκ. 17:16 Και τα δέκα κέρατα που είδες επάνω στο θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη, και θα την κάνουν ερημωμένη, και γυμνή, και θα φάνε τις σάρκες της, κι αυτή θα την κατακάψουν με φωτιά·

Αποκ. 18:19 Και έβαλαν χώμα επάνω στα κεφάλια τους, και έκραζαν κλαίγοντας και πενθώντας, λέγοντας: Αλλοίμονο, αλλοίμονο, η μεγάλη πόλη, μέσα στην οποία από την αφθονία της πλούτησαν όλοι αυτοί που είχαν πλοία μέσα στη θάλασσα, επειδή ερημώθηκε μέσα σε μία ώρα.

Όπως έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα, η Βαβυλώνα, η μητέρα των πορνών (πνευματική μητέρα των υπολοίπων χριστιανικών εκκλησιών που αποστάτησαν), η αποστάτιδα εκκλησία είναι  η καθολική εκκλησία η οποία εκτός των άλλων άλλαξε και την αιώνια διαθήκη του Θεού αλλάζοντας την τέταρτη εντολή και επιβάλλοντας την τήρηση της πρώτης ημέρας (Κυριακής, Sunday, Sonntag κλπ ημέρας αφιερωμένης στο θεό ήλιο από τους ειδωλολάτρες)  αντί της εβδόμης ημέρας – του Σαββάτου (της αληθινής ημέρας του Κυρίου).

Στο τέλος του κόσμου η καθολική εκκλησία μαζί με τις υπόλοιπες αποστάτιδες “χριστιανικές” εκκλησίες και σε συνεργασία με τις πολιτικές εξουσίες των κρατών επιβάλλουν με νόμο σε όλο τον κόσμο το χάραγμα του θηρίου (το βδέλυγμα που θα φέρει την ερήμωση), δηλαδή την υποχρεωτική τήρηση της Κυριακής αργίας. Αυτό προκαλεί τόσο τη δική τους ερήμωση όσο και την ερήμωση όλης της γης.

 


 

 

 

Η μελέτη αυτή  βασίσθηκε σε άρθρο του Michael Scheifler, Bible Light Homepage Πίσω στην Αρχική Σελίδα