Η σφραγίδα του Θεού και το χάραγμα του θηρίου
 

Πολλοί έχουν ερμηνεύσει το χάραγμα του θηρίου σαν κάποιου είδους τατουάζ ή ίσως ένα μικροτσίπ το οποίο θα εμφυτευθεί στο χέρι ή στο μέτωπο. Άλλοι πάλι πιστεύουν οτι μπορεί να έχει σχέση με κάποια πιστωτική κάρτα, κάποια ηλεκτρονική ταυτότητα ή κάποιο bar code. Από πρακτική άποψη και μόνο κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Θα ήθελα να παρουσιάσω μια  εναλλακτική ερμηνεία που μπορεί να μην είχατε ακούσει ποτέ. Θα παρουσιάσω μια λογική ερμηνεία τόσο της σφραγίδας του Θεού όσο και του χαράγματος του θηρίου γιατί τα δύο αυτά σχετίζονται μεταξύ τους.

1) Η Σφραγίδα του Θεού

Τα επόμενα εδάφια έχουν σχέση με τη σφραγίδα του Θεού.

Ιωαν 6:27 Εργάζεστε όχι για την τροφή που φθείρεται, αλλά για την τροφή που μένει σε αιώνια ζωή, την οποία ο Υιός τού ανθρώπου θα σας δώσει· επειδή, τούτον σφράγισε ο Πατέρας, ο Θεός.
Β Κορ.1:22 ο οποίος και μας σφράγισε, και μας έδωσε τον αρραβώνα τού Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας.
Εφ. 1:13 στον οποίο κι εσείς ελπίσατε, όταν ακούσατε τον λόγο τής αλήθειας, το ευαγγέλιο της σωτηρίας σας· στον οποίο και, καθώς πιστέψατε, σφραγιστήκατε με το Άγιο Πνεύμα τής υπόσχεσης·
Εφ. 4:30 Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο σφραγιστήκατε για την ημέρα τής απολύτρωσης.
Παρατηρείστε οτι τα προηγούμενα εδάφια δεν αναφέρονται σε κάποιο φυσικό σημάδι, κάποια σφραγίδα στο σώμα, αλλά κάτι πνευματικό. Τα επόμενα εδάφια δείχνουν εκ πρώτης όψεως να αναφέρονται σε κάποιο σε κάποια σφραγίδα κάποιου τύπου στο μέτωπο.
Αποκ. 7:2  και είδα έναν άλλον άγγελο που ανέβηκε από την ανατολή τού ήλιου, έχοντας τη σφραγίδα τού ζωντανού Θεού· και έκραξε με δυνατή φωνή προς τους 4 αγγέλους, στους οποίους δόθηκε να βλάψουν τη γη και τη θάλασσα,
Αποκ. 7:3 λέγοντας: Μη βλάψετε τη γη ούτε τη θάλασσα ούτε τα δέντρα, μέχρις ότου σφραγίσουμε τους δούλους τού Θεού μας επάνω στα μέτωπά τους.
Αποκ. 9:4 και ειπώθηκε σ' αυτές να μη βλάψουν το χορτάρι τής γης ούτε κανένα χλωρό είδος ούτε κανένα δέντρο· παρά μονάχα τούς ανθρώπους, που δεν έχουν τη σφραγίδα τού Θεού επάνω στα μέτωπά τους.
Στο σημείο αυτό ας καθορίσουμε τι είναι μια σφραγίδα. Η σφραγίδα ενός βασιλιά, για παράδειγμα, περιέχει τρία πράγματα: πρώτον το όνομα του, δεύτερον τον τίτλο του και τρίτον την περιοχή της εξουσίας του. Για παράδειγμα : Ερρίκος VIII , Βασιλεύς της Μ. Βρετανίας Ουαλίας και Σκοτίας. Ποιος είναι ο σκοπός της βασιλικής σφραγίδας; Η Αγ. Γραφή μας το καθορίζει ξεκάθαρα:
Δαν 6:15 Τότε, εκείνοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στον βασιλιά, και του είπαν: Να ξέρεις, βασιλιά, ότι ο νόμος των Μήδων και Περσών είναι: Καμιά απαγόρευση ούτε διαταγή, που ο βασιλιάς κάνει, δεν ακυρώνεται.
Δαν 6:16 Τότε, ο βασιλιάς πρόσταξε, και έφεραν τον Δανιήλ, και τον έρριξαν στον λάκκο των λιονταριών. Και ο βασιλιάς μίλησε και είπε στον Δανιήλ: Ο Θεός σου, που εσύ λατρεύεις ακατάπαυστα, αυτός θα σε ελευθερώσει.
Δαν 6:17 Και φέρθηκε μια πέτρα, και μπήκε επάνω στο στόμιο του λάκκου· και ο βασιλιάς τη σφράγισε με την ίδια του τη σφραγίδα, και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, για να μη αλλοιωθεί τίποτε για τον Δανιήλ.
Άρα η σφραγίδα του βασιλιά είναι μια εγγύηση οτι το διάταγμα του δεν πρέπει να αλλοιωθεί από κανέναν.
Ρωμ. 4:11 11 και πήρε το σημάδι τής περιτομής, ως σφραγίδα τής δικαιοσύνης, που προήλθε από την πίστη, αυτής που είχε, καθώς βρισκόταν με την ακροβυστία· για να είναι αυτός πατέρας όλων εκείνων που πιστεύουν, ενώ βρίσκονται με την ακροβυστία, ώστε να λογαριαστεί και σ' αυτούς η δικαιοσύνη·
Παρατηρείστε οτι το σημείο της περιτομής είναι παράλληλα και σφραγίδα δικαιοσύνης. Επομένως ένα σημείο ή μια σφραγίδα είναι το ίδιο πράγμα.
 Ησα. 8:16 Δέσε τη μαρτυρία, σφράγισε τον νόμο ανάμεσα στους μαθητές μου.
Οι μαθητές του Θεού σφραγίζονται με τον νόμο Του. Η σφραγίδα του Θεού είναι μέσα στο νόμο Του και είναι καθαρά μια συμβολική σφραγίδα και όχι κάποια σφραγίδα στο σώμα.
Εξοδ. 31:16 Και οι γιοι Ισραήλ θα τηρούν το σάββατο, για να το γιορτάζουν στις γενεές τους, σε μια αιώνια διαθήκη.
Εξοδ. 31:17 Αυτό είναι σημάδι ανάμεσα σε μένα και στους γιους Ισραήλ για πάντα· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, στην έβδομη ημέρα, όμως, σταμάτησε και αναπαύθηκε.
Επομένως το Σάββατο είναι ένα σημείο του Θεού που αντιπροσωπεύει την εξουσία Του ως Δημιουργού.

Η σημασία της λέξης Σάββατο (Εβραϊκά Σ-αμπ -μπ- ωθ)
Στη λέξη αυτή υπάρχουν τα ακόλουθα συστατικά:
"αμπ"  στα εβραϊκά σημαίνει, πατέρας
"μπ"  στα εβραϊκά σημαίνει, του ή κατοικία του
"ωθ"  στα εβραϊκά σημαίνει, σημείο ή σφραγίδα.

Άρα "Σάββατο" σημαίνει κατ ουσίαν η κατοικία της σφραγίδας του Πατέρα!

Τούτο αποδεικνύεται και από τα εξής εδάφια.

Γεν. 2:24 Γι' αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του· και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα.
Η λέξη που εδώ μεταφράζεται "πατέρας" στο εβραικό κείμενο είναι "αμπ" (Strong's - Η1)
Εξοδ. 31:17 Αυτό είναι σημάδι ανάμεσα σε μένα και στους γιους Ισραήλ για πάντα· επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, στην έβδομη ημέρα, όμως, σταμάτησε και αναπαύθηκε.
Η λέξη που εδώ μεταφράζεται "σημείον" στο εβραικό κείμενο είναι "ωθ". (Strong's - Η226)

Κοιτάξτε τώρα την 4η εντολή που τη συναντάμε στο βιβλίο της Εξόδου.

Εξ. 20:8 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ την ημέρα του σαββάτου, για να την αγιάζεις·
Εξ. 20:9 έξι ημέρες να εργάζεσαι, και να κάνεις όλα τα έργα σου·
Εξ. 20:10 η ημέρα, όμως, η έβδομη είναι σάββατο του Κυρίου τού Θεού σου· μη κάνεις σ' αυτή κανένα έργο, ούτε εσύ ούτε ο γιος σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε το κτήνος σου ούτε ο ξένος σου, που βρίσκεται μέσα στις πύλες σου·
Εξ. 20:11 επειδή, σε έξι ημέρες δημιούργησε ο Κύριος τον ουρανό και τη γη, τη θάλασσα, και όλα όσα βρίσκονται σ' αυτά· και κατά την έβδομη ημέρα αναπαύθηκε· γι' αυτό ο Κύριος ευλόγησε την ημέρα τού σαββάτου, και την αγίασε.
Παρατηρείστε οτι μπορούμε να βρούμε τη σφραγίδα του Θεού στο εδάφιο 11.
Το όνομα που δίδεται είναι:    ο Κύριος
Ο τίτλος Του:                          ο Δημιουργός
Η περιοχή εξουσίας Του:        ο ουρανός και η γη και όλοι οι κάτοικοι τους

Επομένως η τέταρτη εντολή ορίζει οτι η εβδόμη ημέρα είναι το Σάββατο. Για να πιστοποιηθεί η ισχύς της δήλωσης αυτής, η σφραγίδα του Θεού έχει εντυπωθεί σε αυτήν την εντολή. Ο σκοπός της σφραγίδας αυτής είναι να καθορίσει την εξουσία του Θεού και οτι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει αυτόν το νόμο Του.  Η σφραγίδα του Θεού δεν είναι μια φυσική σφραγίδα. Η σφραγίδα αυτή τοποθετείται και λαμβάνεται από εκείνους που λατρεύουν τον μόνον αληθινό Θεό, την ημέρα που Εκείνος θέσπισε μέσα στον νόμο Του. Εκείνοι που τηρούν το Σάββατο και πιστεύουν οτι είναι μια αιώνια διαθήκη απο τον Δημιουργό, έχουν τη σφραγίδα το Θεού στο μέτωπό τους (γνωρίζουν την αλήθεια και ακολουθούν τις εντολές του Θεού στον νόμο Του).

 

2) Το Χάραγμα του Θηρίου

Τα επόμενα εδάφια από την Αποκάλυψη αναφέρονται στο χάραγμα του θηρίου.

Αποκ. 13:16  και έκανε όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλουσίους και τους φτωχούς, και τους ελεύθερους και τους δούλους, να πάρουν χάραγμα επάνω στο δεξί τους χέρι ή επάνω στα μέτωπά τους·
Αποκ. 13:17 και να μη μπορεί κανένας να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μονάχα αυτός που έχει το χάραγμα ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό τού ονόματός του.

Αποκ. 14:9  Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε, λέγοντας με δυνατή φωνή: Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του ή επάνω στο χέρι του,
Αποκ. 14:10  θα πιει κι αυτός από το κρασί τού θυμού τού Θεού, που είναι κερασμένο ανόθευτο μέσα στο ποτήρι τής οργής του· και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο.
Αποκ. 14:11  και ο καπνός τού βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματός του.

Αποκ. 15:2  και είδα σαν μια γυάλινη θάλασσα αναμιγμένη με φωτιά· και εκείνους που νίκησαν ενάντια στο θηρίο και ενάντια στην εικόνα του, και ενάντια στο χάραγμά του, και ενάντια στον αριθμό τού ονόματός του, να στέκονται επάνω στη γυάλινη θάλασσα, έχοντας κιθάρες τού Θεού·

Αποκ. 16:2  και πήγε ο πρώτος, και ξέχυσε τη φιάλη του επάνω στη γη· και έγινε κακό και οδυνηρό έλκος στους ανθρώπους, που είχαν το χάραγμα του θηρίου, και προσκυνούσαν την εικόνα του.

Αποκ. 19:20  Και το θηρίο πιάστηκε, και μαζί μ' αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου, κι αυτούς που προσκυνούσαν την εικόνα του· και οι δύο ρίχτηκαν ζωντανοί στη λίμνη τής φωτιάς, που καίει με το θειάφι.

Αποκ. 20:4  και είδα θρόνους· και επάνω σ' αυτούς κάθησαν, και τους δόθηκε κρίση· και είδα τις ψυχές των αποκεφαλισμένων εξαιτίας τής μαρτυρίας τού Ιησού, και εξαιτίας τού λόγου τού Θεού, και οι οποίοι δεν προσκύνησαν το θηρίο ούτε την εικόνα του· και δεν πήραν το χάραγμα επάνω στο μέτωπό τους κι επάνω στο χέρι τους· και ανέζησαν και βασίλευσαν μαζί με τον Χριστό 1.000 χρόνια.
 

Από τα παραπάνω γίνεται αμέσως φανερό ότι είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να μην λάβουμε το χάραγμα του θηρίου! Η προειδοποίηση του Θεού προς εκείνους που θα λάβουν το χάραγμα του θηρίου είναι σαφής. Θα απολεσθούν στη λίμνη του πυρός! Τι είναι όμως το χάραγμα του θηρίου;

Παρατηρείστε πόσες φορές η λέξη "προσεκύνησαν" αναφέρεται σχετικά με το χάραγμα του θηρίου. Σε αντιδιαστολή δηλαδή με το λαό του Θεού που προσκυνάει τον αληθινό Θεό και λαμβάνει τη σφραγίδα Του (τηρώντας το Σάββατο), όλος ο υπόλοιπος κόσμος λαμβάνει το χάραγμα του θηρίου επιλέγοντας να προσκυνήσει το θηρίο (αντί τον Θεό) ώστε να μπορέσει με αυτό τον τρόπο να συνεχίσει να ζει κανονικά, αγοράζοντας , πουλώντας κλπ.

Μια και η σφραγίδα του Θεού δείξαμε οτι δεν είναι μια σφραγίδα στο σώμα, για ποιο λόγο το χάραγμα του θηρίου να είναι και αυτό ένα σωματικό σημάδι; Εφόσον εκείνοι που λατρεύουν το Σάββατο έχουν τη σφραγίδα του Θεού, τι θα ήταν περισσότερο πιθανό να ήταν το σημείο του θηρίου; Η λατρεία - προσκύνηση είναι λοιπόν ένα σημαντικό στοοιχείο. Τι σημαίνει όμως προσκυνώ το θηρίο; Για να απαντήσουμε στο ερώτημα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι το θηρίο, τι συμβολίζει. Όπως δείξαμε στα προηγούμενα το θηρίο είναι ο παπισμός και η Καθολική Εκκλησία, που χαρακτηρίζεται από τον αριθμό 666. Ένας από τους τίτλους που έχει ο πάπας είναι  ο VICARIOUS FILLII DEI.  Ο τίτλος αυτός σημαίνει, αντιπρόσωπος του Υιού του Θεού ή αντιπρόσωπος του Χριστού. Vicarious = Vicar (αγγλικά) και αντί έχουν την ίδια σημασία και δηλώνουν κάποιον στη θέση κάποιου άλλου. Άρα αντί του Υιού του Θεού = Αντί - Χριστός. Όλη η μεταρρύθμιση στηρίχθηκε σε αυτή τη διαπίστωση, οτι  δηλαδή ο ρωμαιοκαθολικισμός είναι το θηρίο και ο πάπας ο Αντίχριστος. Όμως στις ημέρες μας το γεγονός αυτό πλέον έχει παραβλαφθεί και ξεχασθεί από τους σημερινούς Προτεστάντες και Ορθοδόξους. Τουναντίον, αυτό το οποίο διαπιστώνουμε σήμερα είναι μια διαρκής προσέγγιση και συνεχής προσπάθεια ένωσης όλων των χριστιανικών δογμάτων και θρησκειών γύρω από το πρόσωπο του επισκόπου της Ρώμης.

Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από πηγές της Καθολικής Εκκλησίας και αποδεικνύουν ότι εκείνη είναι υπεύθυνη για την αλλαγή της τήρησης της ημέρας από το Σάββατο (την έβδομη ημέρα) στην Κυριακή (την πρώτη ημέρα της εβδομάδος):

Σύμφωνα με τους καθολικούς Κυριακή είναι η εκπλήρωση του Σαββάτου

2175 Η Κυριακή διαφοροποιείται καθαρά από το Σάββατο που το ακολουθεί χρονολογικά κάθε εβδομάδα, για τους χριστιανούς η τήρηση της ημέρας αυτής αντικαθιστά εκείνη του Σαββάτου

Πηγή:  Catechism of the Catholic Church, Ligouri Publications, p. 524

 

Ερώτημα προς τους καθολικούς : ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ;

Απάντηση:

Η εκκλησία του Θεού, όμως, θεώρησε σωστό να μεταφέρει τον εορτασμό και την τήρηση του Σαββάτου στην Κυριακή.

Διότι, όπως την ημέρα αυτή το φως έλαμψε στον κόσμο, έτσι και με την Ανάσταση του Λυτρωτού μας την ίδια μέρα (πρώτη ημέρα - Κυριακή), από τον οποίο άνοιξε η θύρα της  αιωνίου ζωής και κληθήκαμε να βγούμε έξω από το σκοτάδι στο φως και έτσι οι Απόστολοι  την απεκάλεσαν ημέρα του Κυρίου, Κυριακή ημέρα.
Μαθαίνουμε ακόμα από τις Άγιες Γραφές ότι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος ηγιάζετο διότι την  ημέρα αυτή άρχισε το έργο της δημιουργίας και ότι την ίδια μέρα το Άγιο Πνεύμα δόθηκε στους  Αποστόλους.

Πηγή: The Roman (TRENT) Catechism,  TAN Books and Publishers, INC., p. 402, 403

Αν συμβουλευόμασταν την Βίβλο και μόνο, χωρίς την Παράδοση, θα έπρεπε να κρατούμε  ακόμα άγιο το Σάββατο όπως και οι Ιουδαίοι, αντί για την Κυριακή...

Πηγή: Deharbe’s Catechism, Schwartz K;irwin & Fauss, p. 81

Η ερμηνεία της τρίτης εντολής σύμφωνα με την καθολική εκκλησίας :

 

Ερώτ. Ποια είναι η τρίτη εντολή;
Απάντ. Ενθυμού να ηγιάζεις την ημέρα του Σαββάτου.

Ερώτ. Πότε άρχισε να τηρείται το Σάββατο;
Απάντ.  Από την ίδια τη δημιουργία του κόσμου, διότι ο Θεός αγίασε την εβδόμη ημέρα και κατέπαυσε
απο όλα τα έργα του. Γεν 2:2

Ερώτ.  Πότε αναμορφώθηκε η εντολή;
Απάντ.  Στον Παλαιό Νόμο, όταν ο Θεός έδωσε τις εντολές στον Μωησή στο όρος Σινά, γραμμένες με  το δάκτυλο Του σε δύο λίθινες πλάκες

Ερώτ.  Γιατί το εβραϊκό Σάββατο άλλαξε με την Κυριακή;
Απάντ. Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε σε Κυριακή, αναστήθηκε την Κυριακή και έστειλε το Άγιο Πνεύμα την  Κυριακή, έργα τα οποία δεν είναι κατώτερα    της δημιουργίας του κόσμου.

Ερώτ.   Από ποιον έγινε η αλλαγή;
Απάντ. Από τους Επισκόπους της Εκκλησίας, τους Αποστόλους που την τηρούσαν, γι αυτό και ο  Ιωάννης βρέθηκε σε πνευματική έκσταση την Κυριακή   ημέρα (που είναι η πρώτη). Αποκ. 1:10

Ερώτ.  Τι απόδειξη έχετε για το οτι η Εκκλησία έχει την ισχύ να θεσπίζει εορτές και αργίες;
Απάντ.  Με την ίδια την πράξη αλλαγής του Σαββάτου στην Κυριακή, την οποία και οι Προτεστάντες  ακολουθούν και με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται σε ασυμφωνία με τους εαυτούς τους, αφού ενώ τηρούν την Κυριακή αυστηρά, δεν ακολουθούν τις υπόλοιπες αργίες και εορτές που θεσπίσθηκαν από την ίδια Εκκλησία.

Ερώτ. Τι απόδειξη έχετε για αυτό;
Απαντ. Διότι με την τήρηση της Κυριακής, αναγνωρίζουν την ισχύ της Εκκλησίας να θεσπίζει εορτές  και να δίνει εντολή για την τήρησή τους με ποινή αμαρτίας αν δεν ακολουθούνται ενώ παράλληλα μη τηρώντας τις υπόλοιπες εορτές σύμφωνα με την εντολή της αρνούνται στην πραγματικότητα την ίδια εξουσία.

Πηγή: The Douay Catechism, Excelsior Catholic Publishing House, p. 57 , 58

Ερωτ.  Εχετε κάποια άλλη απόδειξη οτι η Εκκλησία έχει την εξουσία να θεσπίζει παρόμοιες εορτές;
Απάντ. Αν δεν είχε αυτήν την εξουσία, δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό για το οποίο οι περισσότεροι  νέοι θεολόγοι συμφωνούν - δεν θα μπορούσε να αλλάξει την τήρηση του Σαββάτου, της  εβδόμης ημέρας, με την τήρηση της Κυριακής, της πρώτης ημέρας, για την οποία αλλαγή δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση απο τις Γραφές.

Πηγή: A Doctrinal Catechism, Stephen Keenan, Edward Dunigan & Bro. 1876, p. 174

Κάποιοι μη καθολικοί δεν συμφωνούν με το Καθαρτήριο επειδή δεν υπάρχει αντίστοιχη αναφορά γι αυτό στις Γραφές. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά της λέξης Κυριακής στις Γραφές. Το Σάββατο αναφέρεται, αλλά το Σάββατο είναι η εβδόμη ημέρα. Κι όμως οι χριστιανοί σχεδόν όλων των δογμάτων εξασκούν τη λατρεία τους την Κυριακή και όχι το Σάββατο. Οι Εβραίοι τηρούν το Σάββατο. Πουθενά στην Βίβλο δεν αναφέρεται ότι η λατρεία πρέπει να μετατεθεί από το Σάββατο, στην Κυριακή. Είναι γεγονός οτι η Εκκλησία υπήρχε πολλούς αιώνες πριν η Βίβλος δοθεί στον κόσμο. Η Εκκλησία δημιούργησε τη Βίβλο, δεν δημιούργησε η Βίβλος την Εκκλησία.
Τώρα, η Εκκλησία που μας έδωσε τη Βίβλο, θέσπισε, με εξουσία που προέρχεται από τον Θεό, την Κυριακή σαν την ημέρα λατρείας. Αυτή η ίδια Εκκλησία, με την ίδια εξουσία, δίδαξε σχετικά με το Καθαρτήριο πολύ πριν δημιουργηθεί η Βίβλος. Έχουμε λοιπόν την ίδια εξουσία τόσο για το Καθαρτήριο όσο και για την Κυριακή.

Πηγή: Things Catholics Are Asked About, Martin J. Scott, J.Kenedy & Sons

Με βάση ποια εξουσία άλλαξε η Εκκλησία την τήρηση του Σαββάτου από την εβδόμη ημέρα  στην πρώτη;

Η Εκκλησία άλλαξε την τήρηση του Σαββάτου με βάση το δικαίωμα της θεϊκής αλάθητης εξουσίας που δόθηκε σε αυτήν από τον ιδρυτή της, Ιησού Χριστό. Οι προτεστάντες που υποστηρίζουν οτι η Βίβλος είναι ο μόνος οδηγός στην πίστη δεν έχουν κανένα στήριγμα όταν λατρεύουν την Κυριακή.  Με βάση αυτή τη σκοπιά οι Αντβεντιστές Εβδόμης Ημέρας είναι οι μόνοι συνεπείς προτεστάντες. Η τήρηση της Κυριακής σαν ημέρα ανάπαυσης προς τιμήν της ανάστασης του Κυρίου έχει τις ρίζες της στα χρόνια των Αποστόλων και εγκαθιδρύθηκε μεταξύ άλλων και για να ξεχωρίζουν οι Εβραίοι από τους χριστιανούς. Ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας μιλάει σχετικά με αυτό το θέμα στις Απολογίες του.

Πηγή: The Question Box of the Catholic Universe Bulletin, the official newspaper of the Cleveland
          diocese, August 14 1942
 

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι οι ίδιοι οι καθολικοί ομολογούν ότι η ίδια η καθολική εκκλησία είναι υπεύθυνη για την μετάβαση από την τήρηση του  Σαββάτου (σύμφωνα με το νόμο του Θεού) στην τήρηση της Κυριακής. Ο Θεός ποτέ δεν έδωσε κάποια εντολή σχετική με την αγιότητα της πρώτης ημέρας της εβδομάδας. Πρόκειται για ένα καθαρό ανθρώπινο κατασκεύασμα. Πίσω από την παπική εκκλησία που ευθύνεται για τη μεταβολή του αιώνιου νόμου του Θεού βρίσκεται ο σατανάς, ο οποίος διαμέσου του θηρίου και του ψευδοπροφήτη θα θελήσει να επιβάλλει στους έσχατους καιρούς σε όλον τον κόσμο δια νόμου την υποχρεωτική τήρηση της Κυριακής ως αγίας ημέρας. Ο νόμος αυτός θα αποτελέσει το χάραγμα του θηρίου, για το οποίο γίνεται λόγος στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

 

Συμπεράσματα

Καθώς πλησιάζουμε προς την τελική κρίση, ο κόσμος θα ενωθεί κάτω από μια κεφαλή, την παπική δύναμη, για να αντισταθεί στο πρόσωπο της μαρτυρίας του Θεού. Η αντικατάσταση του σωστού από το λανθασμένο είναι η τελευταία πράξη του δράματος. Όταν αυτή η αντικατάσταση γίνει παγκόσμια, τότε ο Θεός θα αποκαλυφθεί. Όταν οι νόμοι των ανθρώπων εξυμνούνται υπεράνω των νόμων του Θεού, όταν οι κυβερνήσεις της γης προσπαθούν να πιέσουν τους ανθρώπους να τηρήσουν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, γνωρίστε πως έφθασε η ώρα για να ενεργήσει ο Θεός.

Οι χριστιανοί των περασμένων γενεών τήρησαν την Κυριακή πιστεύοντας ότι μ' αυτό τον τρόπο τηρούσαν το Σάββατο της Γραφής. Και σήμερα υπάρχουν πραγματικοί χριστιανοί μέσα σε όλες τις εκκλησίες, μη εξαιρουμένης της Ρωμαιοκαθολικής, που πιστεύουν ειλικρινά ότι η Κυριακή είναι το καθορισμένο από τον Θεό Σάββατο. Ο Θεός δέχεται τις ειλικρινείς προθέσεις τους και την προς Αυτόν ακεραιότητά τους. Όταν όμως η τήρηση της Κυριακής θα επιβληθεί με νόμο και ο κόσμος θα διαφωτισθεί σχετικά με την υποχρέωση του πραγματικού Σαββάτου, τότε όποιος θα παραβαίνει την εντολή του Θεού για να υπακούσει σε μια διαταγή που δεν έχει καμία ανώτερη δικαιοδοσία, θα τιμά τον παπισμό περισσότερο από τον Θεό.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, η τήρηση της τέταρτης εντολής, του Σαββάτου, θα γίνει η μεγάλη δοκιμασία της νομιμοφροσύνης του κάθε ανθρώπου. Όταν οι άνθρωποι υποβληθούν σ' αυτήν την τελευταία δοκιμασία, τότε θα χαραχθεί η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σ' αυτούς που υπηρετούν Τον Θεό και σ' αυτούς που δεν Τον υπηρετούν. Ενώ από τη μία πλευρά η τήρηση του λανθασμένου σαββάτου, σύμφωνα με το νόμο της πολιτείας και αντίθετα με την τέταρτη εντολή, θα είναι μια φανερή ομολογία της υπακοής σε μια δύναμη που αντιμάχεται προς το Θεό, από την άλλη πλευρά η τήρηση του πραγματικού Σαββάτου, σύμφωνα με το νόμο του Θεού, θα είναι μια ένδειξη νομιμοφροσύνης προς τον Δημιουργό. Ενώ η μία τάξη των ανθρώπων δεχόμενη το σημείο υποταγής στις επίγειες δυνάμεις λαμβάνει το χάραγμα του θηρίου, η άλλη τάξη εκλέγοντας να δείξει υπακοή στη θεϊκή εξουσία λαμβάνει τη σφραγίδα του Θεού.

 

Πίσω στην Αρχική Σελίδα