Περιεχόμενα

        * Η θεωρία της αρπαγής
        * Θα είναι μυστική;
        * Ο Χριστός θα επιστρέψει σε δύο φάσεις;
        * Η επτάχρονη δοκιμασία
        * Ποτε εμφανίζεται ο αντίχριστος;
        * Η δεύτερη ευκαιρία
 

Η θεωρία της αρπαγής
Υπάρχει ενα θεολογικό ερώτημα που έχει απασχολήσει χιλιάδες χριστιανούς και προκάλεσε πρωτοφανή σύγχυση στη σημερινή εποχή. Το ερώτημα αυτό περιστρέφεται γύρω απο τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός θα έρθει πίσω σε αυτόν τον κόσμο στο τέλος. Πολλοί έχουν οδηγηθεί στο να πιστεύουν οτι ο Χριστός θα επιστρέψει μυστικά. Τι συμβαίνει σχετικά με τη μυστική αρπαγή της εκκλησίας; Ενας μεγάλος αριθμός χριστιανών έχει εκτεθεί σε αυτήν την ερμηνεία της προφητείας και τους έχει προκαλέσει σύγχυση.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η επιστροφή του Ιησού θα γίνει σε δύο διαφορετικές στιγμές. Πρώτα, θα έλθει μυστικά για να συναντήσει την εκκλησία στον αέρα και να την οδηγήσει στον ουρανό και κατόπιν, επτά χρόνια μετά θα έλθει φανερά με δύναμη και δόξα. Μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων, ο αντίχριστος θα πάρει την εξουσία και θα λάβει χώρα η μεγάλη δοκιμασία.

Η αλήθεια είναι οτι η Αγια Γραφή πουθενά δεν μιλά για τις δύο αυτές χωριστές παρουσίες του Ιησού. Δεν υπάρχει καμιά "δεύτερη φάση" της ελευσής Του επτά χρόνια μετά τη λεγόμενη "αρπαγή". Με την ευκαιρία, η λέξη "αρπαγή" είναι και αυτή μια ανακάλυψη των θεολόγων και δεν συναντάται σε κανένα σημείο της Αγίας Γραφής ούτε μια φορά. Αυτό ακριβώς συναντάμε μέσα στο Λόγο του Θεού: Η έλευση του Χριστού, η ανάσταση και η αρπαγή της εκκλησίας όλα αυτά γίνονται κατα τον ίδιο χρόνο στο τέλος του κόσμου. Γι αυτό και είπε ο Ιησούς "εγώ είμαι μαζί σας όλες τις μέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα." Ματθ. 28:20. Γιατί ο Ιησούς υποσχέθηκε να είναι μαζί με την εκκλησία Του μέχρι το τέλος του κόσμου αν είχε την πρόθεση να έρθει επτά χρόνια πριν το τέλος και να τη φέρει κοντά Του; Αν ο Ιησούς ήθελε να την προφυλάξει απο τη δοκιμασία με εναν τετοιο τρόπο η υπόσχεση Του αυτή δεν θα είχε κανένα νόημα.
 

Θα είναι μυστική;
Η μυστική αρπαγή της εκκλησίας αντιβαίνει προς τα λόγια του Χριστού στο Ματθ. 13 οταν λέει οτι το σιτάρι και τα ζιζάνια θα μεγαλώσουν μαζί μέχρι το "τέλος του κόσμου" και τότε θα διαχωριστούν. Σύμφωνα με τη θεωρία της έλευσης σε δύο φάσεις τα δύο αυτά δεν θα μεγάλωναν μέχρι το θερισμό. Οι δίκαιοι (σιτάρι) θα αποσπώνταν απο τους άλλους (ζιζάνια) επτά χρόνια πριν το τέλος. Σχετικά με την υπόσχεση της ανάστασης; Ο Χριστός είπε, για τους δίκαιους: "και εγώ θα τον αναστήσω κατα την εσχάτη μέρα" Ιωαν. 6:40. Κανείς δεν αρνείται οτι πρόκειται για την τελευταία μέρα του κόσμου. Ακόμη, ο Παύλος τονίζει οτι οι άγιοι θα επισυναχθούν προς συνάντηση του Κυρίου την ίδια στιγμή που θα αναστηθούν και οι νεκροί. Σχετικά λέει, "επειδή, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει απο τον ουρανό με πρόσταγμα με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· επειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα" Θεσσαλ. Α' 4:16-17.

Παρακαλώ σημειώστε οτι ο Ιησούς πραγματοποιεί αυτήν την ανάσταση την "εσχάτη μέρα". Πως όμως θα ήταν "εσχάτη μέρα" αν η επισύναξη των αγίων γίνεται πρίν απο το τέλος του κόσμου; Και πως η "τελευταία σάλπιγγα" θα μπορούσε να ηχήσει αν δεν ήταν η τελευταία στιγμή του κόσμου.

Μπορείτε να φανταστείτε τους δίκαιους να επισυνάσονται χωρίς κανένας να καταλάβει τι έχει συμβεί; Σκεφτείτε ακόμα αυτην την μαρτυρία του Λόγου του Θεού: όταν οι άνομοι δούν το Χριστό να έρχεται θα φωνάζουν προς τα βράχια και τα βουνά, "Πέστε επάνω μας και κρύψτε μας απο το πρόσωπο εκείνου που κάθεται πάνω στο θρόνο, και απο την οργή του Αρνίου, επειδή ήρθε η μεγάλη μέρα της οργής του και ποιός μπορεί να σταθεί;" Αποκαλ. 6:16-17
    * Ματθ. 24:27 "Επειδή, όπως η αστραπή βγαίνει απο ανατολάς, και φαίνεται μέχρι δυσμάς, έτσι θα είναι και η παρουσία του      Υιού του ανθρώπου."
    * Κοριν. Α' 15:52 "...επειδή, θα σαλπίσει και νεκροί θα αναστηθούν..."
    * Ψαλμοί 50:3 " Ο Θεός θα έρθει και δεν θα σιωπήσει ..."
    * Αποκαλ. 1:7 " ...θα τον δεί κάθε μάτι..."
    * Ματθ. 24:30 "...θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γής και θα δούν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται επάνω στα σύννεφα του ουρανού μαζί με δύναμη και πολλή δόξα."
    * Ματθ. 24:31 "Και θα αποστείλει τους αγγέλους του με δυνατή φωνή σάλπιγγας, και θα συγκεντρώσει τους εκλεκτους του απο τους 4 ανέμους, απο τις άκρες των ουρανών μέχρι τις άλλες άκρες τους."

Το να υποστηρίζουμε οτι η δευτέρα παρουσία του Κυρίου για να επισυνάξει τους αγίους θα ειναι μυστική, έχοντας υπόψη όλα αυτά τα κείμενα και οτι δεν υπάρχει κανένα σημείο που να μας λέει οτι ο Χριστός θα έρθει με τρόπο μυστικό, είναι σαν να αρνούμαστε τη Βίβλο ως το Λόγο του Θεού.
Σε μια προσπάθεια να στηρίξουν τη θεωρία της αρπαγής, πολλοί παραθέτουν το Ματθ. 24:40-41. Εδω ειναι όλο το χωρίο: Ματθ. 24:37-41

"Και καθώς ήσαν οι ημέρες του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Επειδή, όπως στις μέρες πριν τον κατακλυσμό έτρωγαν και έπιναν, νυμφεύονταν και νύμφευαν, μέχρι την ημέρα κατα την οποία ο Νώε μπήκε μέσα στην κιβωτό· και δεν κατάλαβαν, μέχρις ότου ήρθε ο κατακλυσμός, και τους σήκωσε όλους, έτσι θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, τότε, δύο θα είναι στο χωράφι· ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα αλέθουν στο μύλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται."

Ο Ιησούς παραλληλίζει καθαρά τη δευτέρα παρουσία με την εποχή του Νώε. Αυτοί που εισήλθαν στην κιβωτό σώθηκαν ενω αυτοί που αρνήθηκαν να εισέλθουν έμειναν έξω. Γιατί όμως έμειναν έξω; Για να τους δοθεί μια ακόμα ευκαιρία; Οχι, προφανώς έμειναν έξω για να καταστραφούν απο την πλημμύρα. Ετσι λοιπόν λέει ο Ιησούς οτι θα είναι όταν θα έλθει στο τέλος του κόσμου, ένας θα λαμβάνεται στον ουρανό με τον Ιησού και ο άλλος θα αφήνεται για καταστροφή. Το εδάφιο 51 καθιστά σαφές το τι θα συμβεί με αυτούς που αφήνονται: "και θα τον αποχωρίσει και θα βάλει το μέρος του μαζί με τους υποκριτές, εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών." Διαβάζουμε στον Λουκά 17:26-37 σχετικά με το ίδιο θέμα. Στο εδάφιο 36 "Δύο θα βρίσκονται στο χωράφι· ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται." Τώρα προσέξτε το εδ. 37 και το ερώτημα που θέτουν οι μαθητές: "Και αποκρινόμενοι του λένε: Κύριε, πού; " Ηθελαν να μάθουν τι θα γίνει με εκείνους που δε θα πήγαιναν στον ουρανό. Παρατηρείστε την ξεκάθαρη απάντηση του Ιησού: "Κι εκείνος είπε σ' αυτούς: Οπου είναι το σώμα εκεί θα συγκεντρωθούν και οι αετοί.". Σημειώστε πως ο Ιησούς έλεγε οτι τα σώματα θα αφήνονταν στη γη για να τα φάνε οι αετοί.

Η παράγραφος είναι ολοφάνερα ξεκάθαρη. Μόνο αν δεχθούμε το σύνολο αυτών που διδάσκει η Αγία Γραφή μπορούμε να προφυλαχθούμε απο τις διδαχές της πλάνης που φέρνουν σε σύγχυση εκατομμύρια ειλικρινών χριστιανών σήμερα σχετικά με το σπουδαιότερο γεγονός όλων των εποχών, τη δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού.

Τώρα, αντιλαμβάνομαι οτι οι υποστηρικτές της αρπαγής κρέμονται απο τα χωρία που παρουσιάζουν τον ερχομό του Κυρίου ως "κλέφτης τη νύχτα". Πιστεύουν έτσι οτι θα γίνει μια ήσυχη και μυστική έλευση. Αυτό όμως εννοεί το χωρίο; Ας δείξουμε λοιπόν οτι σαφώς όχι. Εδώ είναι κάποιο απο αυτά τα χωρία Πετρου Β' 3:10: "Θάρθει όμως η ημέρα του Κυρίου, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα· κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικό συριστό ήχο, και τα στοιχεία, καθώς θα καίγονται, θα διαλυθούν, και η γή και τα έργα που βρίκονται σ' αυτή, θα κατακούν." Προφανώς η λέξη κλέφτης δεν έχει να κάνει με κάτι το μυστικό μιά και οι ουρανοί καταστρέφονται με φοβερό θόρυβο! Και αν το "έρχομαι σαν κλέφτης" είναι η μυστική αρπαγή επτά χρόνια πριν το τέλος του κόσμου, πως θα καταστραφούν γη και ουρανός όπως τα περιγράφει ο Πέτρος; Ο ουρανός και η γή δεν μπορεί να καταστραφούν πριν το τέλος του κόσμου. Αντίθετα, τούτο θα είναι το τέλος!

Η πραγματικότης είναι οτι ο ίδιος ο Ιησούς εξηγεί καθαρά πως ο ερχομός ενός κλέφτη μπορεί να συσχετισθεί με την έλευσή Του. "Αγρυπνείτε, λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε ποιά ώρα έρχεται ο Κύριος σας. Να γνωρίζετε, όμως, τούτο, οτι αν ο οικοδεσπότης σε ποιά φυλακή της νύχτας έρχεται ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε, και δεν θα άφηνε να διαρρηχτεί το σπίτι του." Ματθ. 24:42-43. Εδώ είναι, τοσο καθαρά και απλά! Ο κλέφτης θα έρθει αιφνίδια όταν οι ιδιοκτήτες δεν θα τον περιμένουν. Κατα τον ίδιο τρόπο, η έλευσή Του θα αιφνιδιάσει τον κόσμο. Δεν θα το περιμένουν.
 

Ο Χριστός θα επιστρέψει σε δύο φάσεις;
Πολλοί διδάσκουν οτι οι δύο ξεχωριστές φάσεις της έλευσης του Χριστού φαίνονται απο το "ελληνικό κείμενο". Υποστηρίζουν οτι θα υπάρξει πρώτα η αρπαγή (παρουσία), μια μυστική έλευση, και μετά, επτά χρόνια αργότερα, θα γίνει η Αποκάλυψη, η έλευση Του με δύναμη και δόξα. Στο "ελληνικό κείμενο" όμως αντί να παρουσιάζονται δύο φάσεις, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται εναλλάξ. Δεν δίνεται κανένα στοιχείο για κάποιο διάστημα επτά χρόνων μεταξύ των δύο.

Για παράδειγμα, ο Παύλος χρησιμοποιεί τη λέξη "παρουσία" στην περίφημη παράγραφο περι αρπαγής Θεσσαλ. Α' 4 οταν μιλάει για την έλευση του Κυρίου και την επισύναξή μας σε Αυτόν. Μετά συνεχίζει για να δείξει οτι αυτή η "παρουσία" θα καταστρέψει τον υιό της αμαρτίας. Μιλώντας για τον αντίχριστο, ο Παύλος λέει: "τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει ... και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της 'παρουσίας' του," Θεσσαλ. Β' 2:8. Αυτά τα χωρία καθαρά περιγράφουν την επερχόμενη "παρουσία" του Κυρίου να λαμβάνει χώρα μετά την βασιλεία του υιού της αμαρτίας και οχι σαν μια αρπαγή και φυγή πριν τη βασιλεία του αντίχριστου.

Η άλλη ελληνική λέξη "αποκάλυψη" χρησιμοποιείται κατα τέτοιο τρόπο ώστε να σημειώνεται οτι δεν πρόκειται για μια ξεχωριστή έλευση απο τη στιγμή που οι πιστοί έχουν συναθροιστεί επάνω. Ο Πέτρος λέει: "εγκρατεύεστε, και έχετε τέλεια ελπίδα στη χάρη που έρχεται σε σας, όταν 'αποκαλυφθεί' ο Ιησούς Χριστός" Πέτρου Α' 1:13. Γιατί λοιπόν οι χριστιανοί θα πρέπει να ελπίζουν μέχρι το τέλος του κόσμου για τη χάρη με την "αποκάλυψη" του Χριστού αν η πραγματική τους ελπίδα έπρεπε να είναι η μυστική αρπαγή επτά χρόνια πριν την "αποκάλυψη";

Ας δούμε τώρα μερικά εδάφια που αποδεικνύουν πέρα απο κάθε αμφιβολία οτι οι δύο λέξεις "παρουσία" και "αποκάλυψη" αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Στο Ματθ. 24:37 διαβάζουμε, "Και καθώς ήσαν οι μέρες του Νώε, έτσι θα είναι και η 'παρουσία' του Υιού του ανθρώπου." Για το ίδιο  γεγονός, "Και όπως έγινε κατά τις ημέρες του Νώε ... κατά τον ίδιο τρόπο θα είναι κατά την ημέρα που θα 'φανερωθεί' ο Υιός του ανθρώπου." Λουκάς 17:26-30. Αυτό δείχνει οτι η επερχόμενη "παρουσία" του Χριστού και η "αποκάλυψη" του Χριστού ειναι το ίδιο και το αυτό γεγονός. Δεν υπάρχει καμία βάση στο να τοποθετούμε επτά χρόνια ενδιαμέσως.

Πολλοί υποστηρίζουν οτι η αρπαγή καθόλου δεν αποτελεί 'έλευση' του Κυρίου. Θεωρούν οτι η έλευση Του θα γίνει επτά χρόνια μετά την αρπαγή με δύναμη και δόξα. Ομως υπάρχουν πολλά χωρία που παρακεινούν τους χριστιανούς να προσμένουν την έλευση του Κυρίου. Για παράδειγμα, Ιακώβ. 5:7 λέει, "Μακροθυμήστε, λοιπόν, αδελφοί, μέχρι την παρουσία του Κυρίου". Γιατι όμως οι χριστιανοί θα πρέπει να προσμένουν με υπομονή την έλευση του Χριστού αν θα υπάρξει μια μυστική αρπαγή για να τους περισυνάξει στον ουρανό επτά χρόνια πριν την έλευσή Του.

Παράξενο οπως φαίνεται, αυτή η όλη θεωρία της αρπαγής έχει χτιστεί πάνω στη συστηματική επανάληψη φράσεων και ιδεών που δεν υπάρχουν μάλιστα μέσα στην Αγία Γραφή. Εχουν όμως επαναληφθεί τόσες φορές που εκατομμύρια χριατιανοί έχουν παραδεχθεί οτι είναι απο την Βίβλο. Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στα κείμενα αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξουν τη θεωρία της έλευσης σε δύο φάσεις. Παρακαλώ παρατηρείστε οτι κανένα απο αυτά τα κείμενα δεν λένε αυτό που κάποιοι προσπαθούν να διαβάσουν σε αυτά. Στην πραγματικότητα, μόνο οταν κάποιος παραδεχθεί εκ των προτέρων οτι ο Χριστός θα επιστρέψει δύο φορές, οτι αυτά τα κείμενα εισάγουν αυτην την ιδέα.

Το Αποκάλ. 3:10 πολλές φορές χρησιμοποιείται για να αποδείξει οτι οι δίκαιοι θα φύγουν απο αυτον τον κόσμο πριν τη δοκιμασία. "Επειδή, φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου, κι εγώ θα σε φυλάξω απο την ώρα του πειρασμού, που πρόκειται νάρθει επάνω σε ολόκληρη την οικουμένη, για να δοκιμάσει αυτούς που κατοικούν επάνω στη γή." Ειναι αμέσως φανερό οτι αυτό το χωρίο δε λέει οτι οι δίκαιοι θα φύγουν απο τον κόσμο αυτό. Ο Ιησούς ξεκαθάρησε την έννοια αυτού με κάτι που είπε στο Ιωαν 17:6,15 που είναι παρόμοιο. "Δικοί σου ήσαν, και τους έδωσες σε μένα, και φύλαξαν τον λόγο σου ... Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις απο τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις απο το πονηρό." Σημειώστε τη σημασία του όρου "φύλαξαν τον λόγο σου" στα δύο αυτά χωρία. Και τα δύο χωρία μιλούν για την ίδια ομάδα ανθρώπων. Τους πιστούς.

Τώρα, αν αυτοί που "φύλαξαν τον λόγο σου" μπορούν να "φυλαχθούν απο το πονηρό" του κόσμου χωρίς να φύγουν απο τον κόσμο γιατί θα πρέπει να υποθέσουμε οτι μια μυστική έλευση και αρπαγή απαιτείται γι αυτούς που "φύλαξαν τον λόγο σου" για να τους "φυλάξει απο το πονηρό";

Οι αληθινές ερμηνείες της Αγίας Γραφής πρέπει να βασίζονται σε καθαρές θέσεις τις οποίες διδάσκει όλη η Α.Γ. πάνω σε κάποιο θέμα και όχι πάνω σε εδάφια που προφέρουν μόνο κεκαλυμμένες αναφορές. Ο Λουκ. 21:36 είναι ενα παράδειγμα αυτού του γεγονότος. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, "Αγρυπνείτε, λοιπόν, δεόμενοι σε κάθε καιρό, για να καταξιωθείτε να ξεφύγετε όλα τούτα που πρόκειται να γίνουν ..." Πώς όμως; Με μιά μυστική αρπαγή για να τους πάρει στον ουρανό επτά χρόνια πριν το τέλος αυτού του κόσμου; Ασφαλώς όχι, γιατι στην προσευχή του Ιησού διαβάζουμε, "Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις απο τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις απο το πονηρό."Οταν τους είπε οτι "δεόμενοι σε καθε καιρό ... ξεφύγετε ..." εννοούσε το ίδιο όταν προσευχόταν, "Δεν παρακαλώ να τους σηκώσεις ... φυλάξεις απο το πονηρό." Τούτο και μόνο συντρίβει τη θεωρία της αρπαγής ολοκληρωτικά. Το ίδιο το χωρίο το οποίο χρησιμοποιείται για να αποδείξει την αρπαγή ειναι φανερό οτι απαγορεύει στους αγίους να φύγουν έξω απο αυτόν τον κόσμο την περίοδο των συμφορών.
 

 Η επτάχρονη δοκιμασία
Αφού τόσο πολύ οι υποστηρικτές θεωρίες της αρπαγής περιστρέφονται γύρω απο την επτάχρονη περίοδο, θα μπορούσε να νομίσει κάποιος οτι και η Αγία Γραφή πρέπει συχνά να αναφέρεται στην περίοδο αυτή. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Δεν υπάρχει ούτε ενα χωρίο το οποίο να συνδέει τα τελευταία επτά χρόνια με την επιστροφή του Χριστού. Οι περισσότεροι υποστηρικτές της αρπαγής αναφέρουν την επτάχρονη περίοδο της δοκιμασίας χωρίς βιβλικές αποδείξεις ή εξηγήσεις. Εκατομμύρια υποθέτουν οτι μια και αναφέρεται τόσο πολύ η περίοδος αυτή καμία απόδειξη δεν χρειάζεται. Στην πραγματικότητα, το αντίθετο ισχύει. Απλά, δεν υπάρχει τίποτα πανω σε αυτό.

Πολλοί αναγνώστες της Βίβλου εκπλήσονται όταν μαθαίνουν οτι οι υποστηρικτές της αρπαγής προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα επτά χρόνια διαστρευλώνοντας το κείμενο του Δανιήλ. Στον Δανιήλ 9:24-27 ο Θεός δίνει μιά μεγάλη προφητεία που αφορά στη δοκιμασία του έθνους του Ισραήλ. Λέει στον Δανιήλ, "70 εβδομάδες διορίστηκαν για τον λαό σου ... ώστε να συντελεστεί η παράβαση, και να τελειώσουν οι αμαρτίες" (εδ.24). Παρακαλώ σημειώστε οτι ο Θεός θα έδινε στο λαό του Δανιήλ εβδομήντα εβδομάδες για να δούν τι θα κάνουν οταν θα εμφανιζόταν ο Μεσσίας. Οι εβδομήντα εβδομάδες είναι προφητικός χρόνος και κάθε ημέρα αντιπροσωπεύει ένα έτος (Εζεκιήλ 4:6). Ετσι, οι εβδομήντα εβδομάδες αντιπροσωπεύουν μια περίοδο 490 ετών μετά απο την οποία οι ισραηλίτες δε θα είναι πιά ο λαός του Θεού. Θα εκδιωχθούν ως έθνος για την άρνηση τους προς τον Μεσσία.

Μην αγνοείτε και το σημείο στον Δανιήλ 9:25 όπου η προφητεία των εβδομήντα εβδομάδων θα άρχιζε με τη διαταγή για το χτίσιμο της Ιερουσαλήμ. Το έτος αυτό ειναι το 457 π.Χ. οταν ο Αρταξέρξης έστειλε τη διαταγή (Εσδρας 7:13). Απο αυτήν την ημερομηνία, 457 π.Χ., οι εβραίοι θα είχαν ακριβώς 490 χρόνια να συμληρώσουν την αποστασία τους αρνούμενοι τον Μεσσία. Τα 490 χρόνια τελειώνουν το 34 μ.Χ. οπότε και οι εβραίοι έπαυσαν να είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Στο Δανιήλ 9:25 λέει οτι ο Μεσσίας θα χριζόταν μετά απο εξήντα εννέα απο αυτές τις προφητικές εβδομάδες. Αυτό θα ήταν 483 χρόνια μετά το 457 μ.Χ. δηλαδή το 27 μ.Χ..

Αυτό είναι και το έτος της βάπτισης του Ιησού απο τον Ιωάννη, το δέ Αγιο Πνεύμα Τον έχρισε για το έργο Του. Αφού η λέξη Μεσσίας σημαίνει κεχρισμένος, αυτή είναι και η εκπλήρωση της προφητείας του Δανιήλ, οτι δηλαδή ο Μεσσίας θα εμφανιστεί το έτος 27 μ.Χ.. Τώρα σημειώστε τούτο το γεγονός. Εβδομήντα εβδομάδες τέθηκαν στους εβραίους ώστε να συμπληρωθεί η αποστασία αλλά ο Χριστός εμφανίστηκε μετά απο εξήντα εννέα. Αυτό αφήνει την εβδομηκοστή εβδομάδα για να διδάξει ο Χριστός πριν ολοκληρωθεί η αποστασία των εβραίων. Τι θα γινόταν την εβδομηκοστή εβδομάδα; Ο Δανιήλ 9:27 μας λέει "Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μιά εβδομάδα· και στο μέσον της εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά"

Το μέσον της εβδομάδας είναι τρισίμιση χρόνια μετά την βαπτισή Του. Σύμφωνα με τη Βίβλο η διδασκαλία του Ιησού κράτησε τρισίμιση χρόνια. Την άνοιξη του 31 μ.Χ. σταυρώθηκε. Το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο (Ματθ. 27:51), σημειώνοντας το τέλος της θυσίας και της προσφοράς. Τα υπόλοιπα τρισίμιση χρόνια οδηγούν στο τέλος και στην ολοκλήρωση της αποστασίας. Σε αυτά τα τρισίμιση χρόνια οι μαθητές δούλεψαν σημαντικά για λογαριασμό των εβραίων. Αλλά το 34 μ.Χ. οι εβδομήντα εβδομάδες τελείωσαν· ο Στέφανος λιθοβολήθηκε και το ευαγγέλιο άρχισε να δίδεται στους εθνικούς (Πραξ. 8:4). Οι εβραίοι αποκήρυξαν το ευαγγέλιο και δεν είναι πιά ο λαός του Θεού οπως ακριβώς ο Δανιήλ είχε προφητεύσει. Ετσι, θα μπορούσαν να σωθούν μόνο ατομικά ο καθένας τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως οι εθνικοί. Ως έθνος έπαψαν να είναι οι εκλεκτοί. Η Αγία Γραφή περιγράφει αυτό το γεγονός:
    * Ματθ. 21:43 " ...η βασιλεία του Θεού θα αφαιρεθεί απο εσάς ..."
    * Ματθ. 21:19 "και βλέποντας μια συκιά επάνω στο δρόμο, ήρθε κοντά της, και δεν βρήκε τίποτε επάνω της, παρά μονάχα φύλλα· και της λέει:Να μη γίνει πλέον καρπός απο σένα στον αιώνα. Κι αμέσως η συκιά ξεράθηκε." * Ματθ. 23:28 "Να, ο οίκος σας αφήνεται σε σας έρημος"
    * Γαλατ. 3:28 "Δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίος ούτε Ελληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει αρσενικό και θυληκό· επειδή, όλοι εσείς είστε ένας στον Ιησού Χριστό."
    * Γαλατ. 3:29 "Και αν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ, και σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι."
    * Ρωμ. 10:12 "Μια που, δεν υπάρχει διαφορά, και του Ιουδαίου και του Ελληνα· για το λόγο οτι, ο ίδιος ο Κύριος είναι για όλους, πλούσιος προς όλους εκείνους που τον επικαλούνται."
    * Ρωμ. 9:6-8 "... Επειδή, όλοι απο τον Ισραήλ, αυτοί δεν είναι Ισραήλ. Ούτε επειδή είναι σπέρμα του Αβραάμ γι αυτό είναι όλοι παιδιά· αλλά, 'στον Ισαάκ θα αποκληθεί σε σένα σπέρμα'. Δηλαδή, τα παιδιά κατά σάρκα, αυτά δεν είναι παιδιά του Θεού· αλλά τα παιδιά της υπόσχεσης λογαριάζονται για σπέρμα. (Η Καινή Διαθήκη διδάσκει την αποδοχή του πνευματικού Ισραήλ και την απόρριψη του φυσικού Ισραήλ και των παιδιών της σάρκας.)
    * Ρωμ. 2:28,29 "αλλά, Ιουδαίος είναι αυτός που είναι κατά το κρυφό μέρος Ιουδαίος, και περιτομή αυτή της καρδιάς, κατά το πνεύμα, όχι κατά το γράμμα ..."
    * Πράξ. 13:46 "...Ηταν αναγκαίο πρώτα σε σας να μιλήσει ο λόγος του Θεού· αλλ' επειδή τον απορρίπτετε, και δεν κρίνετε τον εαυτό σας άξιο της αιώνιας ζωής, να, στρεφόμαστε στα έθνη,"

Τώρα λοιπόν βλέπουμε πως οι υποστηρικτές της αρπαγής βγάζουν τα επτά χρόνια της δοκιμασίας. Σηκώνουν αυτήν την τελευταία εβδομάδα της προφητείας του Δανιήλ και τη τοποθετούν βαθειά στο μέλλον! Υποστηρίζουν οτι θα εκπληρωθεί αφού έρθει ο Χριστός να τους αρπάξει μυστικά. Απίστευτο, πράγματι! Πρέπει όμως να γαντζωθούν απο κάποιο χωρίο για να στηρίξουν τα επτά χρόνια τους. Συμφωνούν οτι οι εξήντα εννέα εβδομάδες του Δανιήλ 9:25 αναφέρονται στην περίοδο πριν την πρώτη παρουσία του Κυρίου μετά όμως τοποθετούν ένα κενό 2000 ετών και μιάς εβδομάδας, πριν την εκπλήρωση της εβδομηκοστής εβδομάδας. Αθροίζουν 69 εβδομάδες και 2000 έτη, σύνολο 2490 ετών. Με αυτή την πλάγια παραποίηση του Λόγου του Θεού πιστεύουν οτι έτσι διευρύνουν την περίοδο της αποστασίας των εβραίων· και βασισμένοι σε αυτό διδάσκουν οτι όλοι οι εβραίοι θα σωθούν με μιά μεγάλη δεύτερη ευκαιρία που θα τους δοθεί με τη μυστική αρπαγή.

Η τραγωδία της θεωρίας της αρπαγής είναι οτι παίρνει αυτά τα όμορφα εδάφια του Δανιήλ 9:24-27 που προφητεύουν την έλευση του Κυρίου, την βάπτισή Του και τη Σταυρωσή Του και τα τοποθετούν στον αντίχριστο. Το κάνουν αυτό με το να υποστηρίζουν οτι ο αντίχριστος θα είναι εκείνος που θα παύσει τη θυσία και την προσφορά μετά τα τρισίμιση χρόνια. Αλλα ο Δανιήλ ξεκαθαρίζει οτι ο Ιησούς είναι εκείνος που παύει το σύστημα των θυσιών των εβραίων όταν θανατώθηκε επάνω στο σταυρό. Πρόκειται για μια παρερμηνεία μιας πράξης που έκανε ο Ιησούς και που χρεώνεται αντίθετα στον διάβολο. Παρόλα αυτά είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο κάποιος μπορεί να φθάσει στη επτάχρονη περίοδο της δοκιμασίας. Ειναι λυπηρό.
 

Πότε εμφανίζεται ο αντίχριστος;
Ας στρέψουμε την προσοχή μας στην πιό θαυμαστή αντίφαση της θεωρίας της αρπαγής οτι δηλαδή ο αντίχριστος δεν θα εμφανιστεί παρά αφού αρπαχθούν οι εκλεκτοί, επτά χρόνια πριν το τέλος του κόσμου. Ο Παύλος θέτει το όλο θέμα για μας στην προς Θεσσαλ.Β' 2:1-4 "Σας παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ'αυτόν, μη σαλευτείτε γρήγορα απο το φρόνημα σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν να γράφεται απο μας, οτι τάχα πλησίασε η ημέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο, επειδή, δεν θάρθι εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιός της απώλειας, αυτός που θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται θεός ή σέβασμα, ωστε να καθήσει στον ναό του Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του οτι είναι Θεός."

Τα λόγια του Παύλου είναι τόσο πλήρη που είναι δύσκολο να τα σχολιάσει κανείς. Πώς θα μπορούσαν να είναι πιο πλήρη; Οι ημέρες της έλευσης του Χριστού δεν θα έλθουν προτού "η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο γιός της απώλειας" Δώστε αυτά τα λόγια σε οποιοδήποτε παιδί που ξέρει ανάγνωση, δώστε τις σε έναν ο οποίος δεν είναι προκατειλημμένος με "προσωπικές" ερμηνείες και θα πεί, "Τα λόγια αυτά λένε οτι ο άνθρωπος της ανομίας (ο αντίχριστος) θα αποκαλυφθεί πριν έλθει ο Ιησούς".

Ο Παύλος δεν αναφέρεται σε κάποιον υπεράνθρωπο που ξαφνικά θα εμφανιστεί 2000 χρόνια μετά τις επιστολές του. Γράφει, "Επειδή, το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται" εδ.7. Οσο ο Παύλος ζούσε μαχόταν το πνεύμα του αντιχρίστου που πρωτοεμφανιζόταν. Με τον έκτο αιώνα μ.Χ. ο αντίχριστος είχε ωριμάσει. Δυστυχώς το δράμα της πλάνης κορυφώνεται με το να πιστεύουν οτι θα έρθει πρώτα ο Κύριος "και τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του"
εδ. 8. Εδώ γίνεται φανερό οτι ο αντίχριστος καταστρέφεται με τον ερχομό του Χριστού. Δεν έρχεται μετά την παρουσία Του.

Και εδώ είναι το μέγεθος της πλάνης στο όλο θέμα: Η Αποκαλ. 20:4 μας διαβεβαιώνει οτι κάποιοι απο αυτούς που θα σηκωθούν στη πρώτη ανάσταση θα είναι αυτοί που αρνήθηκαν να λατρέψουν το θηρίο και να λάβουν το χάραγμά του! Πως διαλύει ολοκληρωτικά τούτο τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας μια και αυτοί πιστεύουν οτι η εμφάνιση του αντίχριστου και το χάραγμα θα πρέπει να λάβουν χώρα μετά την πρώτη ανάσταση την οποία αποκαλούν αρπαγή. Πρόσφατα κάποιος ιερέας εξέφρασε απο το ραδιόφωνο αυτήν τη άποψη, "Δεν περιμένω να είμαι εδώ όταν το θηρίο θα αναγκάζει τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα. Περιμένω να πάω επάνω με την αρπαγή της εκκλησίας και να είμαι στον ουρανό την περίοδο της μεγάλης δοκιμασίας." Μα αυτό το χωρίο όμως, δηλώνει οτι κάποιοι απο αυτούς που θα αναστηθούν με την 'πρώτη ανάσταση', όταν Χριστός έρθει για δεύτερη φορά, έχουν ήδη αρνηθεί να λατρέψουν τον αντίχριστο ή να λάβουν το χάραγμά του! Ετσι ο αντίχριστος θα πρέπει να έχει ήδη εμφανιστεί και να πραγματοποιεί το άνομο έργο του πριν τη 'πρώτη ανάσταση' και πολύ πρίν την έλευση του Χριστού.

Χωρίς να επιχειρούμε να καθορίσουμε την ταυτότητα του αντιχρίστου ακόμα, ας δούμε πως αυτή η διδαχή, οτι ο αντίχριστος θα έρθει στο μέλλον πρωτοεμφανίστηκε. Την περίοδο της Μεταρρύθμισης πολλοί μεταρρυθμισιακοί θεωρούσαν οτι η προφητεία του αντίχριστου αναφέρεται στο μεγάλο αποστασιακό σύστημα του ρωμαϊσμού - παπισμού που αναπτύχθηκε το Μεσαίωνα. Ασσφαλώς η Ρώμη δεν απεδέχθη αυτήν την ερμηνεία.

Παρακαλώ παρατηρείστε την πορεία δράσης της Ρώμης προκειμένου να ακυρώσει αυτήν την ερμηνεία: "Τόσο μεγάλη απήχηση κέρδισε μεταξύ των ανθρώπων η κατηγορία οτι το παπικό σύστημα ήταν ο αντίχριστος ωστε η Ρώμη είδε οτι πρέπει να δράσει έντονα και να προσπαθήσει να αντιπράξει στην κατηγορία αυτή με το να αφήσει να εννοηθούν άλλα συστήματα ερμηνειών. "Ως επακόλουθο, προς το τέλος του αιώνα της Μεταρρύθμισης, δύο απο τους πιό γνωστούς διδασκάλους έθεσαν τον εαυτό τους το έργο, ο καθένας χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα για την επίτευξη του ίδιου σκοπού, να διασκεδάσουν τα μυαλά των ανθρώπων που προσμένουν την εκπλήρωση της προφητείας του αντίχριστου στο παπικό σύστημα. Ο ιησουίτης Alcasar αφιέρωσε τον εαυτό του στο να φέρει στη επιφάνεια την 'στο παρελθόν' ερμηνεία, ... και έτσι προσπάθησε να αποδείξει οτι οι προφητείες για τον αντίχριστο έχουν ήδη εκπληρωθεί πρίν οι πάπες βασιλεύσουν στη Ρώμη και έτσι δε θα μπορούσαν να αποδοθούν στον παπισμό.

"Απο την άλλη μεριά, ο ιησουίτης Ribera προσπάθησε να θέσει στο περιθώριο την απόδοση των προφητειών αυτών στη δύναμη του πάπα με το να φέρει τη 'στο μέλλον' ερμηνεία που θεωρεί οτι οι προφητείες δεν αναφέρονται όχι στον παπισμό αλλά σε κάποιο υπερφυσικό άτομο που θα εμφανιζόταν στο μέλλον και να πάρει τη δύναμη για μια περίοδο τρισίμιση χρόνων. Ετσι, οπως αναφέρει ο Alford, ο ιησουίτης Ribera, περίπου το 1580 m.X., μπορεί να θεωρηθεί ως ο ιδρυτής της ερμηνείας αυτής που επικρατεί και σήμερα σε πολλούς.

"...είναι ενα θέμα που θα πρέπει να μας λυπήσει βαθειά οτι αυτοί που υποστηρίζουν την 'στο μέλλον' ερμηνεία στη σημερινή εποχή, δηλαδή οι περισσότεροι απο τους προτεστάντες, στην πραγματικότητα πέφτουν στην παγίδα της Ρώμης και έτσι βοηθούν στο να αποκρύψουν τον παπισμό απο τη ανακάλυψη του αντίχριστου." (Αιδεσιμώτατος Joseph Tanner, Daniel and the Revelation pp. 16,17)

Ετσι, η όλη θεωρία της μυστικής αρπαγής με τον μελλοντικό αντίχριστο έχει τις ρίζες της στους ιησουίτες σε μιά προσπάθεια να μεταθέσουν την κατηγορία απο τον παπισμό.

Η προέλευση της θεωρίας της έλευσης του Χριστού σε δύο φάσεις έχει μια παρόμοια πρωτοφανή ιστορία. Ηταν περίπου το έτος 1830 μ.Χ. οπότε αυτή η διδαχή άρχισε να διδάσκεται! Στην εκκλησία του πάστορα Edward Irving, καποια κυρία Margaret McDonald έβλεπε όνειρα και προφητικά οράματα. Μιλούσε για την ορατή, ανοικτή και ένδοξη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Αλλά καθώς το όραμά της συνέχιζε, μιλούσε και για μια άλλη έλευση του Χριστού, μια ιδιάζουσα και μυστική έλευση στην οποία όσοι ήταν πραγματικά έτοιμοι θα αρπάσσονταν.

Ηταν όμως ο John Nelson Darby ένας ιερέας και συγγραφέας της εποχής εκείνης στην Αγγλία που ειναι και ο υπεύθυνος γι την εισαγωγή αυτής της διδαχής σε μεγάλη κλίμακα. Η διδαχή αυτή εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ στα 1850 και 1860 όπου και προωθήθηκε παραπέρα απο τον Cyrus Ingerson Scofield, έναν φανατικό υποστηρικτή της διδαχής του Darby, και την ενσωμάτωσε στις σημειώσεις της Βίβλου του 'Scofield Reference Bible' που εκδόθηκε το 1909. Μέχρι την εποχή εκείνη, αυτή η άποψη είχε ευρέως γίνει αποδεκτή, πολλές φορές απο ανθρώπους που είναι δεν γνωρίζουν καθόλου οτι αυτή η διδαχή δεν υπήρχε μεταξύ χριστιανών δια μέσου των αιώνων. Στη σημερινή εποχή, πολλοί καλοί χριστιανοί αποδέχονται τη διδαχή αυτή χωρίς ποτέ να την θέσουν υπό αμφισβήτηση.

Ο Oswald Smith γνωστός ιερέας και συγγραφέας απο το Τορόντο, λέει σχετικά στο βιβλιάριο του, "Tribulation or Rapture, Which?" οτι κάποτε αποδεχόταν τη θεωρία των δύο φάσεων αλλά όταν άρχισε να ερευνά τις γραφές ο ίδιος ανακάλυψε οτι δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο στη Βίβλο που να υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Ομολόγησε οτι: "Με είχαν διδάξει οτι η ελληνική λέξη 'παρουσία' πάντα αναφέρεται στην αρπαγή και οτι άλλες λέξεις χρησιμοποιούνταν για την έλευση του Κυρίου με δόξα ... αλλά διαπίστωσα οτι αυτό δεν ειναι αληθές ... Μπορούμε να διαβάσουμε όλους τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και δεν θα μπορέσουμε να βρούμε οποιαδήποτε αναφορά στη λεγόμενη 'δύο φάσεων' έλευση του Κυρίου μας... Αυτή η θεωρία έπρεπε να επινοηθεί απο τον άνθρωπο. Ερευνήστε και θα δείτε. Δεν υπάρχει ούτε ένα εδάφιο στη Βίβλο που να το αναφέρει καν."
 

Η δεύτερη ευκαιρία
Τέλος, οι υποστηρικτές της μυστικής αρπαγής υποστηρίζουν οτι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αυτοί που δεν θα αρπαχθούν θα τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία για να σωθούν.

Ας τονιστεί εδώ με τρόπο κατηγορηματικό οτι πουθενά οι γραφές δεν μιλούν για μια δεύτερη ευκαιρία, ούτε και η Βίβλος μιλάει για ανθρώπους που θα σωθούν μετά την έλευση του Χριστού. Τούτο είναι ένα ακόμα ανθρώπινο κατασκεύασμα που είναι πραγματικά ευάρεστο στην μάταια καρδιά του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα, η Βίβλος διδάσκει το αντίθετο. Παρακολουθείστε αυτά τα ξεκάθαρα αποσπάσματα απο τις γραφές:

    * Κορινθ. Β' 6:2 "...να, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, να, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας"
    * Αποκάλ. 22:11,12 "Οποιος αδικεί, ας αδικήσει ακόμα· και όποιος είναι μολυσμένος, ας μολυνθεί ακόμα· και ο     δίκαιος ας γίνει ακόμα πιο δίκαιος και ο άγιος ας γίνει ακόμα πιο άγιος. Και να, έρχομαι γρήγορα· και ο μισθός μου είναι μαζί μου ..." (Προφανώς, η αποστασία τελειώνει μόλις πριν τη δευτέρα παρουσία)
    * Ιερεμ. 8:20 " Πέρασε ο θερισμός, τελείωσε το καλοκαίρι, κι εμείς ΔΕΝ σωθήκαμε."
    * Οταν ο Ιησούς θα έρθει για δεύτερη φορά, θα βαστάει "κοφτερό δρεπάνι" Αποκαλ. 14:14. Τούτη είναι η ώρα του θερισμού μετά απο εξήντα αιώνες σποράς των σπόρων της αμαρτίας. Τούτη είναι η ώρα της συγκομιδής και ο "θερισμός είναι η συντέλεια του αιώνα" Ματθ. 13:39. "Κι αυτός που καθόταν επάνω στο σύννεφο έβαλε το δρεπάνι του πάνω στη γή" Αποκαλ. 14:16. Αλήθεια έλεγε ο Ιερεμίας, "Πέρασε ο θερισμός ... εμείς δεν σωθήκαμε" Ιερεμ. 8:20. Δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία μετά το θερισμό και τη συγκομιδή της γής με την έλευση του Χριστού.
    * Οταν ο Ιησούς και άγιοι άγγελοί Του εμφανιστούν, τότε "Και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη" Ματθ. 25:32. Θα υπάρχουν μόνο δύο κλάσεις σ' αυτή τη μεγάλη συνάθροιση. Το πεπρωμένο τους, το έχει καθορίσει η καθεμιά με όσα έπραξε πριν την έλευση του Χριστού.

Ας σταθούμε γερά στο Λόγο του Θεού, και μόνο, απορρίπτοντας αυτές τις ανθρωποδημιούργητες ιδέες που αποτελούν τον κύριο όγκο της θεωρίας της αρπαγής. Οπως είδαμε, η Βίβλος διδάσκει καθαρά οτι ο Ιησούς Χριστός θα έρθει για δεύτερη φορά με δοξαστή μεγαλοπρέπεια για να φέρει τους σωσμένους σε Αυτόν. Θα είναι ένα προσωπικό, ορατό γεγονός που θα τραντάξει τη γη και το οποίο ο κάθε ζωντανός εκείνη την εποχή θα το καταλάβει. Οι δίκαιοι θα αρπαχτούν προς συνάντηση του Κυρίου στον αέρα ενώ οι άνομοι θα απολεστούν με την επιφάνεια της παρουσίας Του (Θεσσαλ. Β' 2:8). Ας μελετήσουμε προσεκτικά τις γραφές έτσι ώστε να μην πλανηθούμε σε αυτό το τόσο σημαντικό και εξαίσιο γεγονός, τη δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού.

 Πίσω στην Αρχική Σελίδα