Ποιος είναι ο Αντίχριστος ;

 

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα θέματα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα στη σημερινή εποχή είναι αυτό του «Αντιχρίστου». Πολλοί άνθρωποι περιμένουν ένα δικτάτορα στο τέλος του κόσμου ο οποίος θα καταδιώξει τους χριστιανούς και θα επιβάλλει σε όλους έναν «μεγάλο αδελφό» ή ένα τσιπάκι. Περί του θέματος αυτού, αμέτρητες συζητήσεις έχουν γίνει και γίνονται, αμέτρητα βιβλία έχουν γραφεί με αντικρουόμενες πολλές φορές απόψεις ακόμα και διαδηλώσεις έχουμε δει στους δρόμους της Αθήνας.  

 

Στα επόμενα 13 σημεία θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε αν ευσταθούν οι απόψεις αυτές και άν όχι, όπως θα δείξουμε, θα προσπαθήσουμε να οριοθετήσουμε τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, όπως αυτά αποκαλύπτονται από το Λόγο του Θεού και τελικά να καθορίσουμε με βεβαιότητα την ταυτότητα του.

 

 

 

1.               Ο Αντίχριστος όπως παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή

 

Όπως προαναφέραμε, η δημοφιλέστερη άποψη σχετικά με το πρόσωπο του Αντίχριστου είναι οτι πρόκειται για ένα μυστηριώδη, χαρισματικό αλλά κακό δικτάτορα ο οποίος θα εμφανιστεί στο τέλος του κόσμου λίγο πριν την Δευτέρα Έλευση του Χριστού.  Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του κόσμου, πληθαίνουν όλο και περισσότερο οι απόψεις για το ποιο μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο. Κάποιοι είπαν για τον Αντίχριστο ότι είναι :

Ας δούμε όμως τι αναφέρει η Αγία Γραφή για τον Αντίχριστο. Η λέξη «Αντίχριστος» παρουσιάζεται 5 φορές στην Αγία Γραφή και ειδικότερα στις επιστολές του Ιωάννη.

Προηγουμένως όμως ας δούμε τι λέει η Αγία Γραφή για τον Χριστό, γιατί προκειμένου να δούμε ποιος είναι ο Αντίχριστος πρέπει καλύτερα να κατανοήσουμε ποιος είναι ο αντίθετός του.

 

Α΄ Ιωαν. 2:1 Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω, για να μη αμαρτήσετε· αν, όμως, κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο.

Α΄ Ιωαν. 2:2 Κι αυτός είναι μέσον εξιλασμού για τις αμαρτίες μας· και όχι μονάχα για τις δικές μας, αλλά και για τις αμαρτίες όλου τού κόσμου.

 

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο παράκλητος δηλαδή ο μεσίτης μας ενώπιον του Πατέρα Θεού, ο υπερασπιστής μας στον ουρανό. Επίσης είναι η θυσία, ο εξιλασμός για τις δικές μας αμαρτίες και όλου του κόσμου :

Ας δούμε τώρα τι αναφέρει για τον Αντίχριστο ο Ιωάννης. Παρακάτω είναι το πρώτο εδάφιο στην Αγία Γραφή στο οποίο εμφανίζεται η λέξη «Αντίχριστος»:

 

Α΄ Ιωαν. 2:18 Παιδάκια μου, είναι έσχατη ώρα· και καθώς ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν· γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είναι έσχατη ώρα.

 

Ο Ιωάννης διευκρινίζει δύο πράγματα, ότι :

·        υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι και όχι μόνο ένας όπως ήταν διαδεδομένο εκείνη την εποχή (αλλά ακόμα και στις μέρες μας) και

·        δεν πρόκειται να έρθει σε μια μελλοντική εποχή αλλά ότι ήδη υπάρχει !!!

Επομένως η άποψη ότι μελλοντικά θα έρθει ένας και μόνο Αντίχριστος δεν στηρίζεται σε καμία περίπτωση στην Αγία Γραφή. Εξετάζοντας λοιπόν το πρώτα κιόλας εδάφιο του Λόγου του Θεού σχετικά με τον Αντίχριστο βλέπουμε οτι καταρρίπτεται η δημοφιλής άποψη για το πρόσωπό του. Στην πραγματικότητα εκείνο που θα συμβεί είναι ότι πρώτα θα έρθουν "πολλοί" αντίχριστοι μέσα από ένα σύστημα αντιχρίστων και στο τέλος λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα έρθει ένας τελικός αντίχριστος. Στο ανωτέρω εδάφιο ο Ιωάννης υποννοεί ακριβώς αυτό. Τους λέει ότι οτι ακούσατε οτι έρχεται ο αντίχριστος (ένας τελικός αντίχριστος) και επίσης τους ξεκαθαρίζει ότι πριν έρθει αυτός ο τελικός αντίχριστος θα υπάρξει ένα σύστημα αντιχρίστων.

 

Α΄ Ιωαν. 2:19 Βγήκαν από ανάμεσά μας, αλλά δεν ήσαν από μας· επειδή, αν ήσαν από μας, θα έμεναν μαζί μας. Αλλά βγήκαν από ανάμεσά μας, για να φανερωθούν ότι όλοι δεν είναι από μας.

 

Εδώ ο Ιωάννης αναφέρει ότι αυτοί οι πολλοί αντίχριστοι βγήκαν από ανάμεσά τους, δηλαδή από τους Χριστιανούς της εποχής εκείνης! Δεν προήλθαν δηλαδή από κάπου εξωτερικά, αλλά από μέσα από την εκκλησία, από κάποιους που αποστάτησαν από μέσα της.

Η τρίτη αναφορά γίνεται στο παρακάτω εδάφιο:

 

Α΄ Ιωαν. 2:22 Ποιος είναι ο ψεύτης, παρά αυτός που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός; Αυτός είναι ο αντίχριστος, αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό.

Α΄ Ιωαν. 2:26 Αυτά σας τα έγραψα γι' αυτούς που σας πλανούν.

 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου είναι ότι αρνείται τον Πατέρα και τον Υιό.

Επίσης, ο Ιωάννης γράφει στους Χριστιανούς σχετικά με την αρνητική επιρροή που έχουν αυτοί που τους πλανούσαν εκείνη την εποχή, δηλαδή αυτοί οι Αντίχριστοι. Έγραφε στους Χριστιανούς για να τους προειδοποιήσει για τους Αντίχριστους.

 

Α΄ Ιωαν. 4:3 και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό · κι αυτό είναι το πνεύμα τού αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα βρίσκεται κιόλας μέσα στον κόσμο.

 

Πάλι ο Ιωάννης αναφέρει ότι δεν είναι μόνο ένας τελικός Αντίχριστος αλλά υπάρχει το πνεύμα του αντιχρίστου το οποίο παρακινεί πολλούς ήδη από την εποχή του Ιωάννη, τον 1ο αιώνα μ.Χ.

 

Α΄ Ιωαν. 4:4 Εσείς, παιδάκια, είστε από τον Θεό και τους έχετε νικήσει· επειδή, μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα σε σας, παρά αυτός που είναι μέσα στον κόσμο.

 

Όταν λεει ότι «τους έχετε νικήσει» εννοεί τους αντίχριστους. Επίσης, διαμέσου της δύναμης του Θεού που είναι μέσα μας, μπορούμε να νικήσουμε τους αντίχριστους αυτούς διότι ο Ιησούς Χριστός είναι μεγαλύτερος από όλους αυτούς. Υπάρχει δηλαδή η ανάγκη να υπερνικήσουμε τους αντίχριστους.

Το τελευταίο εδάφιο στο ποίο συναντούμε τη λέξη «Αντίχριστος» είναι το ακόλουθο:

 

Β΄ Ιωαν. 1:7 Επειδή, πολλοί πλάνοι μπήκαν μέσα στον κόσμο, αυτοί που δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστό ότι ήρθε με σάρκα· αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος.

 

Οι αντίχριστοι αυτοί, δεν δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα. Άρα και πάλι βλέπουμε ότι είναι πολλοί οι αντίχριστοι και ότι είναι και πλάνοι. Πλανούν την οικουμένη αυτοί οι αντίχριστοι. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν τον κόσμο σε λάθος κατεύθυνση, να διαδώσουν ψέματα, γι αυτό και λέγονται και πλάνοι. Στη σημερινή εποχή, πόσοι και πόσοι υπάρχουν που μας μιλούν για τις προφητείες και μας καθοδηγούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Προκειμένου να μην πλανηθούμε, είναι δικό μας χρέος να ελέγχουμε ότι ακούμε και να ενσκήπτουμε στις Γραφές για να διαπιστώσουμε οι ίδιοι την αλήθεια.

 

Ανακεφαλαιώνουμε όσα γνωρίσαμε μέχρι τώρα για τον Αντίχριστο :

 

 

 

2.               Ο Αντίχριστος και η «αρπαγή της εκκλησίας»

 

Η πλέον διαδεδομένη άποψη για το τέλος του κόσμου ανάμεσα στους Διαμαρτυρόμενους είναι ότι οι πιστοί του Θεού, η χριστιανική εκκλησία σε κάποια χρονική στιγμή θα αρπαχτεί από τον κόσμο λίγο πριν στη γη εμφανισθεί ο Αντίχριστος και έτσι θα διαφύγουν των καταστροφών που θα προκύψουν. Ας δούμε όμως τι αναφέρει η Αγία Γραφή για τα έσχατα γεγονότα:

 

Α΄Θεσ. 4:16 δεδομένου ότι, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα·

Α΄Θεσ. 4:17 έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους, ταυτόχρονα, με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα· και έτσι, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.

Α΄Θεσ. 5:1 Σχετικά δε με τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφει κάποιος·

Α΄Θεσ. 5:2 δεδομένου ότι, εσείς ξέρετε ακριβώς πως, η ημέρα τού Κυρίου, σαν κλέφτης μέσα στη νύχτα, έτσι έρχεται.

Α΄Θεσ. 5:3 Επειδή, όταν λένε: Ειρήνη και ασφάλεια, τότε έρχεται επάνω τους αιφνίδιος όλεθρος, όπως οι πόνοι τής γέννας στην έγκυο γυναίκα· και δεν θα ξεφύγουν.

 

Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με τον τρόπο της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Υπήρχε μάλιστα από κάποιους η άποψη ότι ο Χριστός είχε έρθει ήδη με κάποιο μυστικό τρόπο για δεύτερη φορά. Στα εδάφια αυτά ο απ. Παύλος ξεκαθαρίζει ότι η δεύτερη έλευση του Χριστού θα είναι σε όλους τους ανθρώπους φανερή (πρόσταγμα, φωνή, σάλπιγγα), ότι πρώτα θα αναστηθούν οι πιστοί που πέθαναν εν Χριστώ και κατόπιν θα αρπαχτούν στον ουρανό όσοι πιστοί είναι εν ζωή εκείνη την εποχή. Οι άπιστοι εκείνης της εποχής, όσοι ζούν, θα γνωρίσουν τον όλεθρο – θάνατο.

 

Β΄Θεσ. 1:7 σε σας, όμως, που θλίβεστε, άνεση μαζί μας, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους τής δύναμής του,

 

Οι χριστιανοί εκείνης της εποχής θλίβονταν επειδή διώκονταν για την πίστη τους από την ειδωλολατρική ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Η παρουσία του Χριστού και των αγγέλων Του θα είναι φανερή από όλους στον ουρανό.

 

Β΄Θεσ. 1:8 μέσα σε φλόγα φωτιάς, κάνοντας εκδίκηση σ' αυτούς που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και σ' αυτούς που δεν υπακούν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού·

Β΄Θεσ. 1:9 οι οποίοι θα τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο από το πρόσωπο του Κυρίου, και από τη δόξα τής δύναμής του,

 

Ο Χριστός θα τιμωρήσει όλους τους απίστους, τους άδικους και τους αρνητές Του.

 

Β΄Θεσ. 2:1 ΣΑΣ παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ' αυτόν,

Β΄Θεσ. 2:2 μη σαλευτείτε γρήγορα από το φρόνημά σας ούτε να αναστατώνεστε, ούτε με πνεύμα ούτε με λόγο ούτε με επιστολή, σαν δήθεν να γράφεται από μας, ότι τάχα πλησίασε η ημέρα τού Χριστού.

 

Ο απ. Πάυλος προσπαθεί να προστατεύσει του χριστιανούς από εκείνους που τους αναστάτωναν διαδίδοντας ότι δήθεν πλησίασε η ημέρα της δευτέρας παρουσίας του Χριστού.

 

Β΄Θεσ. 2:3 Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,

 

Ο απ. Παύλος ξεκαθαρίζει σαφώς την αλληλουχία των γεγονότων. Πρώτα έρχεται η αποστασία, έπειτα αποκαλύπτεται ο υιός της απώλειας (άνθρωπος της αμαρτίας - αντίχριστος) και μετά έρχεται η Δευτέρα παρουσία.

 

Ανακεφαλαιώνοντας:

 

 

 

 

3.               Ο Αντίχριστος και η αποστασία

 

Β΄Θεσ. 2:1 ΣΑΣ παρακαλούμε, μάλιστα, αδελφοί, για την παρουσία τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και την επισύναξή μας σ' αυτόν,

Β΄Θεσ. 2:3 Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,

 

Ο απ. Παύλος αναφέρει ξεκάθαρα ότι προτού έρθει η ημέρα του Κυρίου πρέπει πρώτα να έρθει η αποστασία. Όπως θα δείξουμε, με τη λέξη αποστασία, εννοεί αποστασία η οποία θα συμβεί μέσα στο σώμα της εκκλησίας. 

 

Πράξ. 20:17 Και από τη Μίλητο, αφού έστειλε στην Έφεσο, προσκάλεσε τους πρεσβύτερους της εκκλησίας.

Πράξ. 20:28 Προσέχετε, λοιπόν, στον εαυτό σας, και σε ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς έβαλε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία τού Θεού, που απέκτησε με το ίδιο του το αίμα.

Πράξ. 20:29 Επειδή, εγώ ξέρω τούτο ότι, ύστερα από την αναχώρησή μου, θα μπουν μέσα σε σας λύκοι βαρείς, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο·

Πράξ. 20:30 και από σας τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι, που θα μιλούν διεστραμμένα, για να αποσπούν τούς μαθητές πίσω από τον εαυτό τους.

Πράξ. 20:31 Γι' αυτό, αγρυπνείτε, φέρνοντας στη μνήμη σας ότι τρία χρόνια, νύχτα και ημέρα, δεν έπαυσα να νουθετώ με δάκρυα κάθε έναν ξεχωριστά.

 

Ο απ. Παύλος προειδοποιεί ότι μετά την αναχώρησή του θα εισέλθουν στο ποίμνιο άνθρωποι διεστραμμένοι οι οποίοι θα εισάγουν αιρετικές διδασκαλίες προκειμένου να παρασύρουν το ποίμνιο σε άλλους δρόμους.

 

Α΄Τιμοθ. 4:1 ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, μάλιστα, λέει με σαφήνεια, ότι στους έσχατους καιρούς μερικοί θα αποστατήσουν από την πίστη, προσέχοντας σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων,

Β΄Τιμοθ. 4:3 Επειδή, θάρθει καιρός, όταν δεν θα υποφέρουν την υγιαίνουσα διδασκαλία· αλλά, θα συγκεντρώσουν στον εαυτό τους έναν σωρό δασκάλους, σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες, για να γαργαλίζονται στην ακοή·

Β΄Τιμοθ. 4:4 και από μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, προς δε τους μύθους θα εκτραπούν.

 

Οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί θα παρεκτρέψουν το ποίμνιο προς μύθους, ψευδείς διδασκαλίες και κατ’ αυτόν τον τρόπο η χριστιανοί θα αποστατήσουν.

 

Αποκ. 2:1 ΠΡΟΣ τον άγγελο της εκκλησίας, που είναι στην Έφεσο, γράψε: Αυτά λέει εκείνος που κρατάει τα επτά αστέρια στο δεξί του χέρι, που περπατάει στο μέσον των επτά χρυσών λυχνιών·

Αποκ. 2:2 ξέρω τα έργα σου, και τον κόπο σου, και την υπομονή σου, και ότι δεν μπορείς να υποφέρεις τούς κακούς· και δοκίμασες αυτούς που λένε ότι είναι απόστολοι, και δεν είναι· και τους βρήκες όχι γνήσιους.

Αποκ. 2:3 Και υπέφερες, και έχεις υπομονή, και για το όνομά μου κοπίασες, και δεν απέκαμες.

Αποκ. 2:4 Όμως, έχω κάτι εναντίον σου, επειδή άφησες την πρώτη σου αγάπη.

Αποκ. 2:5 Θυμήσου, λοιπόν, από πού ξέπεσες, και μετανόησε, και κάνε τα πρώτα έργα· ειδάλλως, έρχομαι σε σένα γρήγορα, και θα κινήσω τη λυχνία σου από τον τόπο της, αν δεν μετανοήσεις.

 

Ο Ιησούς απευθυνόμενος προς την πρώτη από τις 7 εκκλησίες αναφέρει ότι άφησε την πρώτη της αγάπη και ξέπεσε – αποστάτησε. Ζητά από αυτήν μετάνοια και επιστροφή.

Όλα αυτά τα εδάφια, αλλά και άλλα στην Αγία Γραφή, μιλούν για μια αποστασία που επρόκειτο να έρθει στην πρώτη χριστιανική εκκλησία.

 

Β΄Θεσ. 2:3 Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,

 

Μετά την αποστασία της εκκλησίας αποκαλύπτεται ο αντίχριστος. Έτσι, με βάση τα παραπάνω αλλά και το εδάφιο Β΄Θεσ. 2:3 θα πρέπει να περιμένουμε χρονολογικά την εμφάνιση του αντίχριστου (ή ακριβέστερα των αντίχριστων όπως δείξαμε στα προηγούμενα) αμέσως μετά την αποστασία της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας !

 

 

 

4.               Ο Αντίχριστος είναι ο υιός της απώλειας

 

Β΄Θεσ. 2:3 Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,

 

Η φράση υιός της απώλειας παρουσιάζεται 2 φορές στην Αγία Γραφή. Η δεύτερη φορά είναι στο προηγούμενο εδάφιο και στο οποίο υπονοείται το πρόσωπο του αντίχριστου. Η πρώτη φορά εμφανίζεται στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο :

 

Ιωαν. 17:12 Όταν εγώ ήμουν μαζί τους μέσα στον κόσμο, εγώ τους διαφύλαγα στο όνομά σου· διαφύλαξα εκείνους που μου έδωσες, και κανένας απ' αυτούς δεν χάθηκε, παρά μονάχα ο γιος τής απώλειας, για να εκπληρωθεί η γραφή.

 

Εδώ ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτή τη φράση υπονοώντας τον Ιούδα Ισκαριώτη. Ο Ιούδας ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού. Δεν ήταν κάποιος εκτός του κύκλου του Χριστού αλλά αντίθετα ήταν μέσα στο στενότερο κύκλο Του. Βλέπουμε ότι ο Ιούδας ήταν τύπος του αντιχρίστου.

 

Λουκ. 6:12 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε στο βουνό για να προσευχηθεί· και διανυχτέρευε στην προσευχή τού Θεού.

Λουκ. 6:13 Και όταν έγινε ημέρα, φώναξε τους μαθητές του· και διάλεξε απ' αυτούς δώδεκα, τους οποίους και ονόμασε αποστόλους:

Λουκ. 6:14 Τον Σίμωνα, τον οποίο και ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον Φίλιππο και τον Βαρθολομαίο,

Λουκ. 6:15 τον Ματθαίο και τον Θωμά, τον Ιάκωβο, αυτόν τού Αλφαίου, και τον Σίμωνα, τον αποκαλούμενο Ζηλωτή,

Λουκ. 6:16 τον Ιούδα, τον αδελφό τού Ιακώβου, και τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, ο οποίος και έγινε προδότης.

 

Η προδοσία ήρθε μέσα από τον στενό κύκλο του Χριστού διαμέσου του Ιούδα.

 

Ματθ. 10:1 Και αφού προσκάλεσε τους δώδεκα μαθητές του, τους έδωσε εξουσία ενάντια σε ακάθαρτα πνεύματα, ώστε να τα βγάζουν, και να θεραπεύουν κάθε νόσο και κάθε ασθένεια.

 

Βλέπουμε ότι ο Χριστός έδωσε σε όλους τους μαθητές (και στον Ιούδα) ιδιαίτερες δυνάμεις προκειμένου να διαδώσουν το ευαγγέλιο.

 

Λουκ. 22:3 Και ο σατανάς μπήκε μέσα στον Ιούδα, που ονομαζόταν Ισκαριώτης, ο οποίος ήταν από τον αριθμό των δώδεκα·

 

Σε έναν από τους εκλεκτούς μαθητές του Ιησού, ο οποίος ήταν κανάλι θείου φωτός, βλέπουμε οτι ο σατανάς εισέρχεται μέσα του. Πάλι, δεν ήταν κάποιος από τον κόσμο αλλά αλλά κάποιος από μέσα από την εκκλησία.

 

Λουκ. 22:15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω·....

Ψαλμ. 41:9 Κι αυτός ακόμα ο άνθρωπος, μαζί με τον οποίο ζούσα ειρηνικά, στον οποίο είχα ελπίσει, αυτός που έτρωγε το ψωμί μου, σήκωσε εναντίον μου τη φτέρνα.

 

Στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός πλένει τα πόδια του Ιούδα, του προσφέρει το σώμα και το αίμα Του. Ο Ιησούς δίνει μια τελευταία ευκαιρία στον Ιούδα επειδή τον αγαπούσε και ήθελε να σωθεί. Οι μαθητές πίστευαν ότι ο Ιούδας είναι και αυτός όπως και αυτοί ακόλουθος του Χριστού. Και όμως, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο σατανάς ήταν μέσα του. Ο σατανάς ήταν παρών και αυτός στο μυστικό δείπνο.

 

Ματθ.26:47 Και ενώ αυτός ακόμα μιλούσε, ξάφνου, ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, ήρθε· και μαζί του ένα μεγάλο πλήθος με μάχαιρες και ξύλα, από τους αρχιερείς και τους πρεσβύτερους του λαού.

Ματθ.26:48 Και εκείνος που τον παρέδινε, τους έδωσε ένα σημάδι, λέγοντας: Όποιον φιλήσω, αυτός είναι· πιάστε τον.

Ματθ.26:49 Κι αμέσως, αφού πλησίασε τον Ιησού, είπε: Χαίρε, Ραββί· και τον καταφίλησε.

Ματθ.26:50 Και ο Ιησούς είπε σ' αυτόν: Φίλε, γιατί ήρθες; Τότε, αφού ήρθαν κοντά, έβαλαν τα χέρια επάνω στον Ιησού, και τον έπιασαν.

 

Πίσω από ένα χριστιανικό προσωπείο ήταν ο σατανάς.  Ποία άραγε θα ήταν η μεγαλύτερη απάτη και πλάνη, ένα άτομο που ανοιχτά κάνει πόλεμο στους ανθρώπους όπως ο Χίτλερ και που όλοι γνωρίζουν ότι είναι κακός ή ένα άτομο σαν τον Ιούδα, που υποτίθεται ότι είναι χριστιανός αλλά στην πραγματικότητα καθοδηγείται από τον σατανά. Με ποιόν λοιπόν θα μοιάζει ο αντίχριστος; Με τον Χίτλερ ή με ένα πρόσωπο σαν τον Ιούδα; Η απάντηση βρίσκεται στο εδάφιο αυτό :

 

Β΄Θεσ. 2:3 Ας μη σας εξαπατήσει κάποιος με κανέναν τρόπο· επειδή, δεν θάρθει εκείνη η ημέρα, αν πρώτα δεν έρθει η αποστασία, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος τής απώλειας,

 

Είναι λοιπόν πλέον φανερό ότι ο αντίχριστος που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι ένας κοσμικός δικτάτορας αλλά ένα πρόσωπο σαν τον Ιούδα που προέρχεται μέσα από τη χριστιανική εκκλησία.

 

 

 

 

5.               Ο Αντίχριστος εντός του ναού του Θεού

 

Β΄Θεσ. 2:4 αυτός που θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται θεός ή σέβασμα, ώστε να καθήσει στον ναό τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι Θεός.

 

Η επικρατούσα άποψη σχετικά με το εδάφιο αυτό είναι ότι ο αντίχριστος θα καθίσει σε ένα νέο ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ. Ως γνωστόν, μέχρι σήμερα, στη θέση του παλαιού ναού του Σολομώντος είναι χτισμένο το τέμενος του Ομάρ. Οι περισσότεροι χριστιανοί αναμένουν την καταστροφή του τεμένους αυτού και την ανέγερση ενός νέου ναού του Σολομώντος μέσα στον οποίο θα εισέλθει ο αντίχριστος λέγοντας ότι είναι ο Θεός. Είναι όμως αυτή άποψη σχετικά με το εδάφιο αυτό σωστή;

Στο εδάφιο αυτό ο απ. Παύλος αναφέρει τη λέξη ναός. Σε ποιόν όμως ναό αναφέρεται;

 

Α΄Κορ. 1:2 προς την εκκλησία τού Θεού, που είναι στην Κόρινθο, τους αγιασμένους εν Χριστώ Ιησού, τους προσκαλεσμένους αγίους, μαζί με όλους εκείνους που σε κάθε τόπο επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που είναι και δικός τους και δικός μας.

Α΄Κορ. 3:16 Δεν ξέρετε ότι είστε ναός τού Θεού, και το Πνεύμα τού Θεού κατοικεί μέσα σας;

 

Ο απ. Παύλος γράφει την επιστολή αυτή προς την εκκλησία του Θεού στην Κόρινθο. Απευθυνόμενος προς τους αδελφούς χριστιανούς στην εκκλησία της Κορίνθου αναφέρει ότι εσείς είστε ο ναός του Θεού. Ο απ. Παύλος λέει ότι ο ναός του Θεού είναι το σώμα των πιστών στη χριστιανική εκκλησία!

 

Εφεσ. 2:19 Επομένως, λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάροικοι, αλλά συμπολίτες των αγίων και οικείοι τού Θεού,

Εφεσ. 2:20 που εποικοδομηθήκατε επάνω στο θεμέλιο των αποστόλων και των προφητών, που ακρογωνιαία πέτρα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός·

Εφεσ. 2:21 στον οποίο κάθε οικοδομή, καθώς συναρμολογείται, αυξάνει σε έναν άγιο ναό εν Κυρίω·

Εφεσ. 2:22 στον οποίο κι εσείς συνοικοδομείστε σε κατοικητήριο του Θεού διαμέσου τού Πνεύματος.

 

Το σύνολο των πιστών οικοδομείται διαμέσου του Ιησού Χριστού σε έναν άγιο ναό!

Κάθε φορά που ο απ. Παύλος στις επιστολές του χρησιμοποιεί τη λέξη «ναός» εννοεί το σώμα των πιστών της χριστιανικής εκκλησίας. Ποτέ δεν εννοεί ένα νέο ναό που πρόκειται μελλοντικά να οικοδομηθεί στο Ισραήλ. Πάντοτε αναφέρεται στην εκκλησία.

Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης υπήρχε ο ναός στην Ιερουσαλήμ. Εκεί βρίσκονταν οι ιερείς του Θεού και εκτελούσαν θυσίες καθημερινά. Κάθε φορά που κάποιος αμάρτανε, έφερνε ένα αρνί στον ιερέα στο θυσιαστήριο στην αυλή του ναού, ο ιερέας έδινε στον αμαρτωλό ένα μαχαίρι και ο αμαρτωλός έβαζε επάνω στο ζώο τα χέρια του εξομολογούμενος την αμαρτία του και το θυσίαζε. Οι θυσίες αυτές αντιπροσώπευαν τον Ιησού Χριστό ο οποίος ήταν το αληθινό Αρνίο του Θεού που θυσιάστηκε και βάσταζε τις αμαρτίες όλων μας.

Ας υποθέσουμε όμως ότι οι εβραίοι κάποτε έχτιζαν ξανά το ναό στην Ιερουσαλήμ και άρχιζαν πάλι τις θυσίες και τις προσφορές σε αυτόν. Τι θα αντιπροσώπευε κάτι τέτοιο για το Θεό; Κάτι τέτοιο θα έδειχνε ότι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως τον Μεσσία. Θα ήταν μια ανοιχτή άρνηση του Ιησού Χριστού ένας τέτοιος ναός. Πώς θα ήταν ποτέ δυνατόν ένας τέτοιος ναός να αποκαλείται από τον απ. Παύλο ως «ναός του Θεού». Δεν θα ήταν ναός του Θεού διότι ο ναός αυτός θα ήταν μια άρνηση το Υιού Του. Θα ήταν μια άρνηση του Σταυρού, μια άρνηση της θυσίας του Χριστού.

Επομένως ο αντίχριστος θα καθίσει στο ναό του Θεού, όχι όμως σε έναν ναό στην Ιερουσαλήμ, αλλά μέσα στην ίδια τη χριστιανική εκκλησία! Τι εννοεί όμως ο απ. Παύλος με τη λέξη «θα καθίσει»;

Με τη λέξη αυτή ο απ. Παύλος εννοεί ότι ο αντίχριστος θα έχει μια θέση εξουσίας μέσα στη χριστιανική εκκλησία. Η έννοια αυτή χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη στα εξής εδάφια: Εφεσ. 1:20, Μαρκ. 16:19, Πραξ. 7:55, Μαρκ. 14:62. Οταν χρησιμοποιείται η λέξη αυτή υπονοείται πάντοτε μια θέση υψίστης εξουσίας.

 

Β΄Θεσ. 2:4 αυτός που θα αντιτάσσεται και θα υπερυψώνει τον εαυτό του ενάντια σε κάθε έναν που λέγεται θεός ή σέβασμα, ώστε να καθήσει στον ναό τού Θεού ως Θεός, αποδεικνύοντας τον εαυτό του ότι είναι Θεός.

 

Στο δεύτερο μέρος του εδαφίου βλέπουμε ότι ο αντίχριστος όχι μόνο θα αποκαλέσει τον εαυτό του θεό αλλά και θα το αποδείξει με τις ενέργειές του.

 

 

 

 

6.               Ο Αντίχριστος και ο «κωλύων» του (αυτός που τον εμποδίζει)

 

Β΄Θεσ. 2:5 Δεν θυμάστε ότι, ενώ ήμουν ακόμα μαζί σας, σας τα έλεγα αυτά;

Β΄Θεσ. 2:6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό.

 

Την εποχή του απ. Παύλου βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι που εμποδίζει τον αντίχριστο να αποκαλυφθεί. Η περισσότερο διαδεδομένη αντίληψη για το τι είναι αυτό που εμποδίζει τον αντίχριστο, είναι ότι πρόκειται για το Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται εντός της εκκλησία;. Επίσης θεωρούν οτι όταν η εκκλησία «αρπαχτεί» στον ουρανό, το Άγιο Πνεύμα θα αποσυρθεί από τον κόσμο και έτσι θα αποκαλυφθεί ο αντίχριστος. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να ισχύει διότι όπως είδαμε η αρπαγή της εκκλησίας δεν μπορεί να έρθει πριν την εμφάνιση του αντίχριστου αλλά μετά.

 

Στο εδάφιο 5 ο απ. Παύλος υπενθυμίζει στους Θεσσαλονικείς οτι όταν βρισκόταν μεταξύ τους τούς είχε μιλήσει και εξηγήσει τα θέματα αυτά σχετικά με τον αντίχριστο. Επιπλέον τους λέει ότι γνωρίζετε τι εμποδίζει τον αντίχριστο. Άρα η πρώτη χριστιανική εκκλησία γνώριζε τι εμπόδιζε την εμφάνιση του αντιχρίστου!  Όμως για κάποιον λόγο ο απ. Παύλος δεν έγραψε επακριβώς στην επιστολή του τι είναι αυτό που εμποδίζει την εμφάνιση του αντιχρίστου. Τους το είχε πει όμως κατ’ ιδίαν. Εφόσον λοιπόν η πρώτη χριστιανική εκκλησία γνώριζε ποιος ήταν ο «κωλύων» θα ήταν σκόπιμο να βρούμε ιστορικά κείμενα εκείνης της εποχής που να αναφέρουν στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό. Πράγματι ανατρέχοντας σε αυτά τα κείμενα βλέπουμε ότι η άποψη που επικρατούσε τότε ήταν ότι ο «κωλύων» ήταν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. (π.χ. Τερτυλλιανός κεφ24,25, Ιωάννης Χρυσόστομος στη σχετική ομιλία του κ.α.). Πράγματι, ενόσω η εξουσία ήταν στον καίσαρα της Ρώμης ήταν αδύνατο να εμφανιστεί ο αντίχριστος.

 

Ο Δανιήλ περιγράφει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στο όραμά του ως εξής :

 

Δαν. 7:23 Και εκείνος είπε: Το θηρίο θα είναι η τέταρτη βασιλεία επάνω στη γη, η οποία θα διαφέρει από όλες τις βασιλείες, και θα καταφάει ολόκληρη τη γη, και θα την καταπατήσει, και θα την κατασυντρίψει.

Δαν. 7:7 Μετά απ' αυτό, είδα στα οράματα της νύχτας, και ξάφνου, ένα τέταρτο θηρίο, τρομερό και καταπληκτικό, και υπερβολικά ισχυρό· και είχε μεγάλα σιδερένια δόντια· κατέτρωγε και κατασύντριβε, και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του· κι αυτό, ήταν διαφορετικό από όλα τα θηρία, που ήσαν πριν απ' αυτό· και είχε δέκα κέρατα.

Δαν. 7:8 Παρατηρούσα τα κέρατα, και ξάφνου, ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο τρία από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν· και είδα ότι, σ' αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου, και στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα.

 

Το μικρό κέρας, το οποίο αντιπροσωπεύει τον αντίχριστο βλέπουμε ότι βγαίνει ξεριζώνοντας 3 κέρατα του τέταρτου θηρίου της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αρα λοιπόν έπρεπε πρώτα να διαλυθεί η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ώστε μετά να εμφανισθεί το μικρό κέρας – αντίχριστος.

Ο λόγος για τον οποίο ο απ. Παύλος δεν ήθελε να γράψει στην επιστολή του ότι ο «κωλύων» είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι πλέον προφανής. Δεν ήθελε με την επιστολή του να δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στη χριστιανική εκκλησία, η οποία εκείνη την εποχή ήταν υπό διωγμό από την ειδωλολατρική Ρώμη.

 

Αφού γνωρίσαμε ποιός ήταν αυτός που εμπόδιζε την εμφάνιση του αντίχριστου στην εποχή του απ. Παύλου, το ερώτημα που τίθεται πλέον τώρα είναι ποιός είναι ο αντίχριστος; Στο ερώτημα αυτό θα απαντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο.

 

 

 

7.               Ο Αντίχριστος και η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση

 

Όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια:

 

Επιπλέον είδαμε ότι :

 

Στο 7ο κεφάλαιο ο Δανιήλ μιλάει για 4 θηρία τα οποία αντιπροσωπεύουν 4 βασίλεια, τη Βαβυλώνα, τη Μηδοπερσία, την Ελλάδα και τη Ρώμη.

 

Δαν. 7:23 Και εκείνος είπε: Το θηρίο θα είναι η τέταρτη βασιλεία επάνω στη γη, η οποία θα διαφέρει από όλες τις βασιλείες, και θα καταφάει ολόκληρη τη γη, και θα την καταπατήσει, και θα την κατασυντρίψει.

 

Το τέταρτο θηρίο, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, θα είναι και το ισχυρότερο.

 

Δαν. 7:7 Μετά απ' αυτό, είδα στα οράματα της νύχτας, και ξάφνου, ένα τέταρτο θηρίο, τρομερό και καταπληκτικό, και υπερβολικά ισχυρό· και είχε μεγάλα σιδερένια δόντια· κατέτρωγε και κατασύντριβε, και καταπατούσε το υπόλοιπο με τα πόδια του· κι αυτό, ήταν διαφορετικό από όλα τα θηρία, που ήσαν πριν απ' αυτό· και είχε δέκα κέρατα.

Δαν. 7:8 Παρατηρούσα τα κέρατα, και ξάφνου, ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο τρία από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν· και είδα ότι, σ' αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου, και στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα.

 

Το τέταρτο θηρίο είχε 10 κέρατα τα οποία αντιπροσωπεύουν τα 10 βασίλεια που θα προέλθουν μετά το θάνατο του θηρίου αυτού, δηλαδή μετά τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ανάμεσα σε αυτά τα βασίλεια βλέπουμε οτι ξεφυτρώνει ένα μικρό κέρας, ο αντίχριστος, το οποίο ξεριζώνει 3 κέρατα (βασίλεια) και το οποίο διαθέτει μάτια ανθρώπου και στόμα που μιλάει μεγάλα πράγματα.

 

Δαν. 7:21 Θωρούσα, και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους·

 

Το μικρό κέρας – αντίχριστος κάνει πόλεμο με τους αγίους του Θεού, τους καταδιώκει δηλαδή, και υπερισχύει.

 

Συνοψίζοντας, όπως παρουσιάζεται στο 7ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ ο αντίχριστος:

 

Όπως είδαμε ο απ. Παύλος τον αποκαλεί τον άνθρωπο της αμαρτίας. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολλοί οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται μόνο για ένα άτομο, έναν κακό δικτάτορα στο τέλος του κόσμου. Για τους παρακάτω 5 λόγους κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό :

επομένως και ο απ. Παύλος όταν μιλάει για τον άνθρωπο της αμαρτίας, μιλάει για μια ομάδα ανθρώπων της αμαρτίας - ένα "σύστημα".

 

Αν βάλουμε όλα τα παραπάνω μαζί, ήδη αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πιστεύω ποιον δείχνει η Αγία Γραφή ως τον αντίχριστο. Ποιός ηγήθηκε τον χριστιανισμό όλα αυτά τα χρόνια; Ποιός βασίλεψε μετά τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και εξακολουθεί να υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία; Ποιός καταδίωξε τους αγίους του Θεού με την Ιερά Εξέταση; Στα ερωτήματα αυτά υπάρχει μόνο μία απάντηση. Ο παπισμός.

 

Ας δούμε τώρα τι πίστευαν για τον αντίχριστο οι πρώτοι προτεστάντες, ο Μαρτίνος Λούθηρος, ο Καλβίνος, ο Ουίκλιφ κ.α. καθώς και οι εκκλησίες που σχηματίστηκαν από αυτούς Λουθηρανοί, Πρεσβυτεριανοί κλπ για πάρα πολλά χρόνια. Ο Μαρτίνος Λούθηρος ήταν ο πρώτος που προσδιόρισε τον αντίχριστο ως την ρωμαιοκαθολική εκκλησία – τον παπισμό. Πίστευε ότι ο παπισμός εκπλήρωνε τις προφητείες της Γραφής σχετικά με τον αντίχριστο. Το ίδιο πίστευαν και οι υπόλοιποι προτεστάντες. Ο ίδιος ο σκοπός της Μεταρρύθμισης ήταν να κατευθύνει τα μάτια των ανθρώπων μακριά από τον άνθρωπο, μακριά από τις παραδόσεις και να τα στρέψει προς τον Ιησού Χριστό και μόνο. Ετσι ώστε τα μάτια των ανθρώπων να εστιαστούν στον Χριστό, στη αγάπη Του, στο έλεός Του, στη θυσία Του, τη σωτηρία που προσφέρει δωρεάν και να μη νομίζουν ότι για να βρουν σωτηρία πρέπει να απευθυνθούν στον πάπα, στους ιερείς, στις εικόνες, στους αγίους, στη Μαρία κλπ. Έλεγαν στους ανθρώπους ότι μπορούν να απευθύνονται οι ίδιοι απευθείας στο θρόνο του ελέους και στη χάρη του Χριστού για να βρουν σωτηρία. Η προτεσταντική μεταρρύθμιση πραγματικά άλλαξε την πορεία της ιστορίας. Παρόλα αυτά, τα τελευταία 100 χρόνια περίπου, η ιστορική αλήθεια για την ταυτότητα του αντιχρίστου, ότι δηλαδή είναι ο παπισμός, ανάμεσα στους προτεστάντες χριστιανούς έχει μυστηριωδώς χαθεί! Ετσι σήμερα κανείς μέσα στον προτεσταντικό κόσμο δεν προσδιορίζει τον αντίχριστο ως τον παπισμό. Γιατί συνέβη αυτό; Πολύ λίγοι γνωρίζουν. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πως συνέβη αυτό, πως οι ιδέες για τον αντίχριστο αντικαταστάθηκαν με νέες ιδέες.

 

 

 

 

8.               Ο Αντίχριστος αποκαλύπτεται στον καιρό του

 

Β΄Θεσ. 2:6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο που τον εμποδίζει, ώστε να αποκαλυφθεί στον δικό του καιρό.

 

Οπως φαίνεται στο παραπάνω εδάφιο υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος καιρός κατά τον οποίο θα αποκαλυφθεί ο αντίχριστος.

 

Δαν. 7:25 Και θα μιλήσει λόγια ενάντια στον Ύψιστο, και θα κατατρέχει τους αγίους τού Υψίστου, και θα διανοηθεί να μεταβάλλει καιρούς και νόμους· και θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό.

 

Το παραπάνω εδάφιο περιγράφει τη χρονική περίοδο που θα εξουσιάζει ο αντίχριστος. Κατά την περίοδο αυτή θα καταδιώξει το λαό του Θεού. Αυτή η χρονική περίοδος χρησιμοποιείται 7 φορές στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στα εδάφια Δαν 7:25, Δαν. 12:7, Αποκ. 12:14, Αποκ. 11:2, Αποκ. 13:5, Αποκ. 11:3, Αποκ. 12:6. Στα εδάφια αυτά ορίζεται ως διάστημα 42 μηνών καθώς και ως 1260 ημερών. Η χρονική περίοδος κάθε φορά είναι ίδια διότι 3 ½  καιροί = 3 ½ χρόνια = 42 μήνες = 1260 ημέρες.

 

Ας δούμε τώρα στο ίδιο βιβλίο του Δανιήλ τον καιρό του Ιησού Χριστού.

 

Δαν. 9:24 Εβδομήντα εβδομάδες διορίστηκαν για τον λαό σου, και για την άγια πόλη σου, ώστε να συντελεστεί η παράβαση, και να τελειώσουν οι αμαρτίες, και να γίνει εξιλέωση για την ανομία, και να εισαχθεί αιώνια δικαιοσύνη, και να σφραγιστεί η όραση και η προφητεία και να χριστεί ο Άγιος των αγίων.

Δαν. 9:25 Γνώρισε, λοιπόν, και κατάλαβε, ότι, από την έκδοση του προστάγματος για να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, μέχρι του Χριστού τού Ηγήτορα, θα είναι επτά εβδομάδες, και 62 εβδομάδες· θα οικοδομηθεί ξανά η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχώριας.

 

Εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός καθορίζει μια περίοδο 70 εβδομάδων για το λαό Ισραήλ. Την 69η εβδομάδα εμφανίζεται ο Χριστός και ξεκινά δημόσια το έργο Του. Οι εβδομάδες αυτές είναι προφητικός χρόνος και όταν η Αγία Γραφή αναφέρει προφητικό χρόνο ισχύει : 1 προφητική ημέρα του Θεού = 1 γήινος χρόνος. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από τα εδάφια Εζεκ.4:6, Αριθμ. 14:34. Επομένως η περίοδος αυτή των 70 εβδομάδων αντιπροσωπέυει κατ ουσίαν 70 Χ 7 = 490 χρόνια.

 

Δαν. 9:27 Και θα κάνει στερεή διαθήκη με πολλούς για μια εβδομάδα· και στο μέσον τής εβδομάδας θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά, και επάνω στο πτερύγιο του Ιερού θα είναι το βδέλυγμα της ερήμωσης, και μέχρι τη συντέλεια του καιρού, θα δοθεί διορία στην ερήμωση.

 

Η τελευταία εβδομάδα (τα τελευταία 7 χρόνια) αποτελείται από τα πρώτα 3½ χρόνια που είναι η περίοδος του δημόσιου έργου του Χριστού μέχρι τη Σταύρωση Του (27-31 μ.Χ) και τα υπόλοιπα 3½ χρόνια μέχρι το 34 μ.Χ. όπου με τον λιθοβολισμό του Στέφανου οι Ιουδαίοι απορρίπτουν οριστικά το ευαγγέλιο και αρχίζει πλέον η διάδοση του στους εθνικούς (στους υπολοίπους λαούς). Κατά το μέσον αυτής της εβδομάδας βλέπουμε ότι σταματάει η θυσία και η προσφορά, δηλαδή το σύστημα των θυσιών από τους ιερείς αφού το σύστημα αυτό βρήκε την εκπλήρωσή του με τη θυσία του πραγματικού Αρνίου, του Χριστού.

Ως προς το τι αντιπροσωπεύει το βδέλυγμα της ερημώσεως παρακαλώ διαβάστε τη σχετική μελέτη Τι είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως;

 

Επομένως και η περίοδος του αντιχρίστου στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα, δεδομένου ότι και εκεί είναι προφητικός ο χρόνος, άρα θα 1260 προφητικές ημέρες = 1260 χρόνια. Η βασιλεία του αντίχριστου δηλαδή διαρκεί 1260 χρόνια. Πράγματι η περίοδος της εξουσίας του παπισμού διήρκεσε 1260 χρόνια από το 538 μ.Χ. (με τη διαταγή του Ιουστινιανού για τον πάπα – αυθεντία) έως το 1798 μ.Χ. όπου ο Ναπολέων συλλαμβάνει τον πάπα και τον καθαιρεί από την έδρα του.

 

Ο αντίχριστος – μικρό κέρας – παπισμός βλέπουμε ότι αποκαλύπτεται στο καιρό του. Μετά τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο παπισμός απέκτησε πολιτική εξουσία (ξεριζώνοντας 3 κέρατα – βασίλεια – Οστρογότθοι, Βάνδαλοι, Ερούλοι) και βλέπουμε οτι πράγματι αποκαλύπτεται στον καιρό του (538 μ.Χ.) και ξεκινάει η περίοδος εξουσίας του εκπληρώνοντας τις προφητείες του Δανιήλ.

 

 

 

 

9.               Ο Αντίχριστος και ο Χριστός ερχόμενος «εν σαρκί»

 

Α΄ Ιωαν. 4:2 Από τούτο γνωρίζεται το Πνεύμα τού Θεού· κάθε πνεύμα που ομολογεί τον Ιησού Χριστό ότι έχει έρθει με σάρκα προέρχεται από τον Θεό·

Α΄ Ιωαν. 4:3 και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό · κι αυτό είναι το πνεύμα τού αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα βρίσκεται κιόλας μέσα στον κόσμο.

B΄ Ιωαν. 1:7 Επειδή, πολλοί πλάνοι μπήκαν μέσα στον κόσμο, αυτοί που δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστό ότι ήρθε με σάρκα· αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος.

 

Από τα παραπάνω εδάφια προκύπτει ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του αντιχρίστου είναι το ότι δεν αποδέχεται οτι ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη με σάρκα. Η απάτη αυτή δεν είναι προφανής διότι όπως αναφέρει η Γραφή ο αντίχριστος έχει πνεύμα πλάνης. Όπως θα δείξουμε υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν άνθρωποι, που αν και παραδέχονται ότι ο Χριστός ήταν αληθινός άνθρωπος, ότι γεννήθηκε από την παρθένο, ότι ήρθε σε αυτή τη γη και έζησε μια άγια ζωή, ότι πέθανε στο σταυρό, ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς και ότι πρόκειται να έρθει ξανά, εντούτοις να είναι αντίχριστοι. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι συγκεκριμένο. Δεν αρκεί δηλαδή να ομολογούν ότι είναι απλός άνθρωπος αλλά θα πρέπει να ομολογούν ότι ήρθε και «εν σαρκί». Η ομολογία αυτή θα πρέπει να είναι εκ καρδίας διότι όπως λεει και η Αγία Γραφή και τα δαιμόνια ομολογούν τον Χριστό και φρίττουν. Τι σημαίνει όμως η φράση ότι ο Χριστός ήρθε με σάρκα.

 

Εβρ. 5:7 Ο οποίος κατά τις ημέρες τής σάρκας του, αφού με δυνατή κραυγή και δάκρυα πρόσφερε δεήσεις και ικεσίες προς εκείνον που μπορεί να τον σώζει από τον θάνατο, και εισακούστηκε εξαιτίας τής ευλάβειάς του,

 

Το εδάφιο αυτό μας λέει ότι ο Χριστός ήρθε εδώ στη γη με σάρκα και ότι αγωνίσθηκε, προσευχήθηκε με δάκρυα και ο αγώνας Του ήταν μεγαλύτερος από οποιονδήποτε αγώνα κάνουμε εμείς σε αυτή τη ζωή.

 

Εβρ. 2:14 Επειδή, λοιπόν, τα παιδιά έγιναν κοινωνοί σάρκας και αίματος, κι αυτός παρόμοια έγινε μέτοχος από τα ίδια, για να καταργήσει, διαμέσου τού θανάτου, αυτόν που έχει το κράτος τού θανάτου, δηλαδή, τον διάβολο,

Εβρ. 2:16 Επειδή, βέβαια, δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά πήρε από το σπέρμα τού Αβραάμ.

Εβρ. 2:17 Γι' αυτό, έπρεπε να ομοιωθεί σε όλα με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σ' αυτά που αφορούν τον Θεό, για να κάνει εξιλέωση χάρη των αμαρτιών τού λαού.

Εβρ. 2:18 Επειδή, σε ό,τι αυτός έπαθε, όταν πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται.

 

Ο Χριστός όσο ήταν στη γη είχε παρόμοια σάρκα και αίμα με εμάς. Τι είδους σάρκα έχουμε εμείς; Εμείς έχουμε μια σάρκα η οποία είναι επιρρεπής στην αμαρτία, στην πτώση. Ο Χριστός δεν πήρε φύση αγγέλων, αλλά ανθρώπινη φύση. Ο Χριστός πειράστηκε εδώ στη γη όπως και εμείς και μάλιστα πολύ περισσότερο. Επειδή ακριβώς κατέβηκε τόσο κάτω όσο είμαστε εμείς οι αμαρτωλοί μπορεί, είναι ικανός να μας καταλάβει και να μας βοηθήσει.

 

Εβρ. 5:14 ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, έναν μεγάλο αρχιερέα, που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό τού Θεού, ας κρατάμε την ομολογία.

Εβρ. 5:15 Επειδή, δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία.

Εβρ. 5:16 Ας πλησιάζουμε, λοιπόν, με παρρησία στον θρόνο τής χάρης, για να πάρουμε έλεος, και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης.

 

Ο Χριστός πειράσθηκε σε όλα όπως εμείς, όμως δεν αμάρτησε ποτέ. Επειδή λοιπόν απέκτησε τη δική μας φύση, δεν αμάρτησε και ανήλθε στον ουρανό όπου εργάζεται για εμάς ως αρχιερέας, άρα δεν χρειαζόμαστε άλλους μεσίτες γιατί μπορούμε με θάρρος να απευθυνόμαστε σε Εκείνον απευθείας.

 

Όπως είδαμε στα προηγούμενα, ο αντίχριστος είναι ο παπισμός. Άραγε αυτοί ομολογούν ότι ο Χριστός ήρθε με σάρκα; Έχετε ακούσει σχετικά με το δόγμα της αμώμου σύλληψης της καθολικής εκκλησίας; Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, όπως εκφράστηκε από τον πάπα Πίο ΙΧ το 1854, η παρθένος Μαρία, από τη πρώτη στιγμή της σύλληψής της διαμέσου της χάρης το Θεού διαφυλάχθηκε μένοντας απρόσβλητη από κάθε κηλίδα της αρχικής αμαρτίας του ανθρώπου. Επομένως σύμφωνα με το δόγμα αυτό, η παρθένος Μαρία έμεινε καθαρή από κάθε κηλίδα που μπορεί να προκαλούσε η αμαρτία των προγόνων της. Σύμφωνα λοιπόν με την καθολική εκκλησία η παρθένος Μαρία είχε διαφορετική φύση από τη δικιά μας διότι δεν γεννήθηκε με σάρκα που να εμπεριέχει τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Ποιό είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών; Το αποτέλεσμα αυτού του δόγματος είναι ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός εξ σπέρματος Αγίου διαμέσου της παρθένου Μαρίας, δεν πήρε τη δική μας πτωτική ανθρώπινη φύση αλλά τη φύση της παρθένου Μαρίας η οποία δεν βαρυνόταν από τις αμαρτίες των προγόνων μας! Δηλαδή  ο Χριστός όταν ήρθε στην γη πήρε άλλου είδους σάρκα, όχι σάρκα σαν τη δικιά μας! Το γεγονός αυτό ισοδυναμεί με άρνηση της ομολογίας ότι ο Χριστός ήρθε εν σαρκί μια και πήρε άλλου είδους σάρκα από τη δικιά μας! Επιπλέον αυτών η καθολική εκκλησία υποστηρίζει ότι η παρθένος Μαρία παίζει το ρόλο του μεσίτη μεταξύ του ανθρώπου και του Χριστού πράγμα που ακυρώνει το ρόλο του Χριστού, μια και ωθεί τους πιστούς να απευθύνονται περισσότερο σε εκείνη  παρά στον ίδιο το Σωτήρα.

 

Α΄ Ιωαν. 4:2 Από τούτο γνωρίζεται το Πνεύμα τού Θεού· κάθε πνεύμα που ομολογεί τον Ιησού Χριστό ότι έχει έρθει με σάρκα προέρχεται από τον Θεό·

Α΄ Ιωαν. 4:3 και κάθε πνεύμα που δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα, δεν προέρχεται από τον Θεό · κι αυτό είναι το πνεύμα τού αντιχρίστου, που ακούσατε ότι έρχεται, και τώρα βρίσκεται κιόλας μέσα στον κόσμο.

 

Πράγματι λοιπόν, ο παπισμός δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε με σάρκα σαν τη δικιά μας γεγονός που όπως λέει η Αγία Γραφή έχει το πνεύμα του αντιχρίστου.

 

 

 

 

10.               Ο Αντίχριστος και η Αντιμεταρρύθμιση

 

Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, μετά τους σκοτεινούς αιώνες του Μεσαίωνα όπου κυριαρχούσε ο παπισμός, περί τον 15ο αιώνα ξεκίνησε στην Ευρώπη το κίνημα της Μεταρρύθμισης με τον Μαρτίνο Λούθηρο. Την περίοδο εκείνη κυρίευαν οι προκαταλήψεις, δεν υπήρχαν Άγιες Γραφές γιατί είχαν απαγορευτεί από την καθολική εκκλησία, η εκκλησία ήταν διεφθαρμένη, οι χριστιανοί μπορούσαν να συγχωρεθούν με συγχωροχάρτια, ήταν μια μαύρη περίοδος γενικότερα. Οι άνθρωποι δεν έβλεπαν την απλότητα της πίστης, ο Χριστός είχε καλυφθεί και παραμορφωθεί. Επιπλέον υπήρχε και η Ιερά Εξέταση για 600 χρόνια. Αν υπήρχε ακόμα και υποψία για κάποιον ότι ήταν αιρετικός, αυτό ήταν αρκετό για να βασανιστεί και να εξολοθρευτεί . Όλα αυτά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για αυτό και ονομάστηκαν σκοτεινοί αιώνες. Κάποιοι  από τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να επαναφέρουν τους ανθρώπους πίσω στο Χριστό εκτός από τον Λούθηρο ήταν και ο Ουίκλιφ , ο Καλβίνος, ο Τύνδαλος, ο Νόξ κ.α. Το κίνημα αυτό συνέπεσε με την εφεύρεση του τυπογράφου και έτσι άρχισαν να τυπώνονται ευρέως Αγιες Γραφές και να μαθαίνει ο κόσμος την αλήθεια. Ο Θεός σήκωσε τους ανθρώπους αυτούς για να οδηγήσουν τους ανθρώπους μακριά από τις ανθρώπινες παραδόσεις, προκαταλήψεις και τα ψεύτικα δόγματα του παπισμού. Ένα από τα δόγματα της Μεταρρύθμισης ήταν και το sola scriptura, δηλαδή η Βίβλος υπεράνω όλων των παραδόσεων . Οι μεταρρυθμιστές δίδαξαν ότι μπορεί ο άνθρωπος να απευθύνεται απευθείας στον Χριστό με πίστη για να βρει χάρη και σωτηρία και όχι διαμέσου της Μαρίας, του πάπα, των ιερέων κλπ. Ονομάστηκαν και διαμαρτυρόμενοι ή προτεστάντες (protest) επειδή διαφωνούσαν με τα κακά δόγματα που είχαν μετά από αιώνες παγιωθεί μέσα στον «χριστιανισμό» της καθολικής εκκλησίας. Οπως αναμενόταν, η απάντηση της καθολικής εκκλησίας σε όλα αυτά δεν ήταν καλή. Έγινε μια λίστα με όλα τα βιβλία που θεωρούνταν απαγορευμένα με ποινή θανάτου. Ενα από αυτά ήταν και η Αγία Γραφή. Πολλοί άνθρωποι μαρτύρησαν και θανατώθηκαν εξαιτίας της διαφορετικότητας των θρησκευτικών απόψεών τους μαχόμενοι για την αλήθεια του ευαγγελίου ή γιατί απλώς είχαν στην κατοχή τους την Αγία Γραφή. Καθώς η αντίδραση της καθολικής εκκλησίας γινόταν ολοένα και πιο σφοδρή με καθημερινές θανατώσεις πιστών, ο Λούθηρος μελέτησε όλες τις προφητείες της Αποκάλυψης και του Δανιήλ σχετικά με το μικρό κέρας - τον αντίχριστο.

 

Δαν. 7:8 Παρατηρούσα τα κέρατα, και ξάφνου, ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο τρία από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν· και είδα ότι, σ' αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου, και στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα.

Δαν. 7:21 Θωρούσα, και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους·

 

Ο Λούθηρος μελέτησε όλα αυτά τα εδάφια και κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα που καταλήγουμε και εμείς, ότι ο αντίχριστος είναι ο παπισμός. Δεν ανακάλυψε μόνον τον Ιησού Χριστό, αλλά και τον αντίχριστο! Ο Λούθηρος λοιπόν άρχισε να διδάσκει αυτήν την αλήθεια, ότι ο παπισμός είναι ο αντίχριστος, γεγονός που κλόνισε σημαντικά την καθολική εκκλησία. Η αλήθεια αυτή έγινε αποδεκτή από όλους τους μεταρρυθμιστές. Γιατί όμως στη σημερινή εποχή η αλήθεια αυτή είναι ανύπαρκτη ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους; Γιατί χάθηκε;

 

Μπροστά στις δηλώσεις αυτές περί αντιχρίστου, η καθολική εκκλησία απάντησε μέσω της λεγόμενης άντι-μεταρρύθμισης, το σχέδιο της οποίας οργανώθηκε στη Σύνοδο της Τρέντης 1545-1563 μ.Χ.. Εκεί δημιουργήθηκε μια οργάνωση με το όνομα κοινωνία του Ιησού ή αλλιώς Ιησουίτες. Το εργο που είχαν οι Ιησουίτες ήταν να αντιδράσουν μπροστά στη Μεταρρύθμιση. Ένας από τους Ιησουίτες, o ισπανός Francisco Ribera είχε το ειδικό έργο να προβάλλει μια διαφορετική ερμηνεία των προφητικών γραφών σχετικά με τον αντίχριστο. Το 1590 μ.Χ. ο Ribera εξέδωσε ένα βιβλίο σχετικό με τα προφητικά κείμενα στο οποίο υποστήριζε ότι ο αντίχριστος θα είναι ένα και μοναδικό πρόσωπο στους έσχατους καιρούς τον οποίο θα δεχθούν οι εβραίοι ως μεσσία και ο οποίος θα χτίσει ξανά την Ιερουσαλήμ. Ενώ λοιπόν ο Λούθηρος δίδασκε ότι ο παπισμός ήταν ο αντίχριστος, o Ribera από την άλλη δίδασκε ότι αυτό ήταν λάθος και ότι αυτές οι προφητείες δεν έχουν καμία σχέση με τον παπισμό, τοποθετώντας την έλευση του αντιχρίστου στους έσχατους καιρούς. Όπως δείξαμε στα προηγούμενα, αυτή η θεωρία που έχει πλέον διαθοθεί ευρέως σε όλα τα χριστιανικά δόγματα – ακόμα και στους ίδιους του προτεστάντες – δεν είναι σύμφωνη με την Αγία Γραφή. Βλέπουμε δηλαδή ότι η προτεσταντική εκκλησία έχασε τις ρίζες της, τη γνώση της για τη Μεταρρύθμιση, τους μάρτυρες και διαμέσου των αιώνων που μεσολάβησαν έκτοτε άλλαξε πορεία. Γιατί συνέβη όμως κάτι τέτοιο; Θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.

 

 

 

 

 

11.               Η στροφή των Διαμαρτυρομένων και υπόλοιπων χριστιανών προς έναν νέο Αντίχριστο

 

Όπως είδαμε τα δύο βασικά δόγματα της Μεταρρύθμισης ήταν :

 

Μέχρι ακόμα και το 1846, όπως γνωρίζουμε από σχετικά βιβλία, οι πλειονότητα των Διαμαρτυρομένων της εποχής εκείνης υποστήριζε τις δύο αυτά βασικά δόγματα και ειδικότερα το δεύτερο δόγμα σχετικά με τον αντίχριστο. Όπως είδαμε o ιησουίτης Francisco Ribera προσπάθησε να προβάλει μια διαφορετική ερμηνεία για τον αντίχριστο τοποθετώντας την εμφάνισή του στους έσχατους καιρούς. Η θεωρία αυτή του Ribera διδασκόταν στα θεολογικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής για πολύ καιρό κατά την ιστορία του διαμαρτυρόμενου χριστιανισμού και μέχρι τα 1800 ήταν απορριπτέα. Το 1820 κάποιος λονδρέζος με το όνομα Δρ. Samuel Maitland συμφώνησε με τις θεωρίες του Ribera και άρχισε να γράφει και να διδάσκει ευρέως τις ιδέες αυτές. Όταν άλλοι προτεστάντες διάβασαν εκ των υστέρων τα βιβλία του Maitland επηρεάστηκαν και αυτοί με τη σειρά τους από τις θεωρίες που αναπτύσσονταν ότι ο αντίχριστος ήταν ένα και μόνο συγκεκριμένο πρόσωπο που θα εμφανιζόταν στους έσχατους καιρούς. Το 1830 ο Edward Irving, ένας  πρεσβυτεριανός πάστορας στο Λονδίνο με μεγάλη απήχηση, από τους πρωτοπόρους του σημερινού «χαρισματικού» κινήματος, υιοθέτησε στις διδασκαλίες του τις απόψεις του Maitland. Την ίδια περίοδο ο J.N.Darby υιοθέτησε και αυτός τις θεωρίες των Maitland και Irving και έτσι σιγά σιγά διαδιδόταν στην Ευρώπη ανάμεσα στους προτεστάντες η θεωρία αυτή περί αντιχρίστου. Ο Darby έκανες και αρκετές επισκέψεις και στην Αμερική όπου και εκεί άρχισε να διδάσκει τη θεωρία αυτή. Το 1909 ο C.I.Scofield στην Αμερική τύπωσε μια Βίβλο και επηρεασμένος από τον Darby, εισήγαγε στις υποσημειώσεις αυτής της Βίβλου τις θεωρίες του Darby περί αντιχρίστου. Κατά το 1920 -1930 η Βίβλος αυτή έγινε ευρέως αποδεκτή ανάμεσα στους προτεστάντες και έτσι δημιουργήθηκε μια γενιά ανθρώπων που δίδασκαν με βάση αυτή τη Βίβλο σε σεμινάρια και έτσι η θεωρία αυτή άρχισε να επικρατεί. Το 1970 ο Hal Lindsay έγραψε best seller βιβλία με τη θεωρία αυτή τα οποία κυκλοφόρησαν σε ευρύτατη κλίμακα. Ήδη από την εποχή εκείνη η θεωρία οτι ο παπισμός ήταν ο αντίχριστος είχε πλέον χαθεί και είχε τεθεί στην ιστορία. Πλέον φτάνουμε στο 1990 όπου εμφανίστηκαν νέα βιβλία με το όνομα «Left behind» από τους Tim LaHaye και Jerry Jenkins τα οποία και αυτά έγιναν μεγάλα best sellers καθώς και ταινίες και στα οποία προβάλλεται η θεωρία αυτή.

 

Βλέπουμε λοιπόν πως σιγά σιγά οι θεωρίες της αντιμεταρρύθμισης παρεισέφρησαν μέσα στον Διαμαρτυρόμενο κόσμο με συνέπεια στην εποχή μας όλος πλέον ο κόσμος να πιστεύει τις θεωρίες του ιησουίτη Ribera ότι ο αντίχριστος δεν είναι ο παπισμός, αλλά ένα πρόσωπο που θα εμφανιστεί στο απώτερο μέλλον.

 

 

 

 

12.         Θυμηθείτε του μάρτυρες !

 

 

Δαν. 7:8 Παρατηρούσα τα κέρατα, και ξάφνου, ένα άλλο μικρό κέρας ανέβηκε ανάμεσά τους, μπροστά στο οποίο τρία από τα πρώτα κέρατα ξεριζώθηκαν· και είδα ότι, σ' αυτό το κέρας υπήρχαν μάτια ανθρώπου, και στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα.

Δαν. 7:21 Θωρούσα, και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους·

 

Εβρ. 11:36 και άλλοι δοκίμασαν εμπαιγμούς και μάστιγες, ακόμα δε και δεσμά και φυλακή·

Εβρ. 11:37 λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν από πειρασμούς, πέθαναν με σφαγή μάχαιρας, περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα κατσικιών· με στερήσεις, με θλίψεις, με κακουχίες,

Εβρ. 11:38 για τους οποίους ο κόσμος δεν ήταν άξιος· περιπλανώμενοι μέσα σε ερημιές και σε βουνά και σε σπήλαια και στις τρύπες τής γης.

Εβρ. 11:39 Και όλοι αυτοί, αν και έλαβαν καλή μαρτυρία διαμέσου τής πίστης, δεν απόλαυσαν την υπόσχεση·

 

Όλοι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Τόσο οι πρώτοι προτεστάντες όσο και άλλοι χριστιανοί άλλων δογμάτων είδαν τον παπισμό ως τον αντίχριστο. Η εκκλησία της Ρώμης έχυσε περισσότερο ανθρώπινο αίμα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στοιχειώδη γνώση της ιστορίας να έχει κανείς δεν μπορεί παρά να αποδεχθεί το γεγονός αυτό. Δυστυχώς πολλοί λίγοι θυμούνται την ιστορία και τους μάρτυρες του παπισμού. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αντίθετα μια σημαντική στροφή του προτεσταντών και ορθόδοξων προς την καθολική εκκλησία και τις παραπλανητικές θεωρίες της.

 

 

 

 

13.         Μετά τους πολλούς αντίχριστους έρχεται ο τελικός Αντίχριστος ! (με το μεγάλο ψέμα του)

 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιος είναι ο αντίχριστος ώστε να μην παραπλανηθούμε από σατανικές πλάνες.

Όπως μας πληροφορεί το βιβλίο της Αποκάλυψης, το σύστημα αυτό των αντίχριστων (θηρίο - παπισμός), λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία αποκτά και πάλι εξουσία για μια ώρα (θεραπεύεται η θανατηφόρα πληγή που δέχτηκε το 1798 μ.Χ.), προκειμένου να καταδιώξει και πάλι τους πιστούς του Θεού επιβάλλοντας σε συνεργασία με το δεύτερο θηρίο που έρχεται από τη γη (τις ΗΠΑ) σε όλο τον κόσμο το χάραγμα του θηρίου.  Σχετικά με το τι είναι το χάραγμα του θηρίου ώστε να προφυλαχθούμε από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε αυτούς που θα το δεχτούν παρακαλώ διαβάστε τη μελέτη αυτή: Η σφραγίδα του Θεού και το Χάραγμα του θηρίου. Ο Αντίχριστος αυτός θα είναι ο τελικός Αντίχριστος - Ψευδόχριστος ο οποίος θα εμφανισθεί όπως είπαμε και στην αρχή της μελέτης αυτής λίγο πριν την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού σε μια ύστατη προσπάθεια να πλανήσει τον κόσμο, υποδυόμενος οτι είναι ο Ιησούς Χριστός και ωθώντας τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα του θηρίου. Για αυτόν τον τελικό ψευδόχριστο μας έχει προειδοποιήσει τόσο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός όσο και ο απ. Παύλος.

 

Ματθ. 24:23 Τότε, αν κάποιος σας πει: Να! εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, να μη πιστέψετε.

Ματθ. 24 Επειδή, θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, και θα δείξουν μεγάλα σημεία και τέρατα, ώστε να πλανήσουν, αν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς.

Ματθ. 25 Δέστε, σας τα προείπα.

Ματθ. 26 Αν, λοιπόν, σας πουν: Να! είναι στην έρημο, μη βγείτε: Να! στα εσωτερικά δωμάτια, μη πιστέψετε.

Ματθ. 27 Επειδή, όπως η αστραπή βγαίνει από την ανατολή, και φαίνεται μέχρι τη δύση, έτσι θα είναι και η παρουσία τού Υιού τού ανθρώπου.

 

Στα ανωτέρω εδάφια ό Χριστός προειδοποιεί τους πιστούς να μην πιστέψουν αυτόν τον τελικό αντίχριστο - ψευδόχριστο ο οποίος θα υποδυθεί τον Χριστό. Επίσης προειδοποεί ότι αυτός ο ψευδόχριστος δεν θα του επιτραπεί να μιμηθεί τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Θα εμφανισθεί δηλαδή στη γη να κάνει τέρατα και σημεία δεν εμφανιστεί όμως όπως ο πραγματικός Χριστός, σαν την αστραπή στον ουρανό που φαίνεται από την ανατολή μέχρι τη δύση.

 

Β' Θεσ. 2:8 και, τότε, ο άνομος θα αποκαλυφθεί, τον οποίο ο Κύριος θα [τον] απολέσει με το πνεύμα τού στόματός του, και θα τον καταργήσει με την επιφάνεια της παρουσίας του·

Β' Θεσ.2:9 ο οποίος θάρθει με ενέργεια του σατανά με κάθε δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους,

Β' Θεσ.2:10 και με κάθε απάτη τής αδικίας, ανάμεσα σ' αυτούς που χάνονται· επειδή, δεν δέχθηκαν την αγάπη τής αλήθειας για να σωθούν.

Β' Θεσ.2:11 Και γι' αυτό, ο Θεός θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα·

 

Ο απ. Παύλος επίσης προειδοποιεί τους πιστούς για ένα συγκεκριμένο ψέμα με το οποίο ο σατανάς θα επιχειρήσει να πλανήσει τους ανθρώπους. Ποιό όμως είναι αυτό το ψέμα για το οποίο γίνεται λόγος; Παρατηρείστε αυτές τις τρείς λέξεις που χρησιμοποιεί ο απ. Παύλος, δύναμη, σημεία, τέρατα. Το μόνο σημείο που εμφανίζονται στην Αγ. Γραφή αυτές οι τρείς λέξεις μαζί είναι στις Πράξεις των Αποστόλων. Παραθέτω το αρχαίο κέιμενο:

 

Πράξεις 2:22 Ανδρες ισραηλιται ακουσατε τους λογους τουτους ιησουν τον ναζωραιον ανδρα απο του θεου αποδεδειγμενον εις υμας δυναμεσιν και τερασιν και σημειοις οις εποιησεν δι αυτου ο θεος εν μεσω υμων καθως και αυτοι οιδατε

 

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό αυτές οι τρείς λέξεις χαρακτηρίζουν το έργο που έκανε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Το ψέμα λοιπόν για το οποίο γίνεται λόγος από τον απ. Παύλο αφορά την προσπάθεια απομίμησης του έργου του Ιησού του Ναζωραίου από αυτόν τον άνομο - τελικό αντίχριστο! Θα επιχειρήσει δηλαδή να κάνει τα ίδια θαύματα που έκανε και ο Χριστός, να πει τα ίδια ζωοποιά λόγια που είπε Εκείνος, προκειμένου να πλανήσει τους ανθρώπους ότι αυτός είναι ο Χριστός και να τους οδηγήσει να λάβουν το χάραγμα του θηρίου. (δες  Η σφραγίδα του Θεού και το Χάραγμα του θηρίου).

Όπως είδαμε στην προηγούμενη μελέτη το χάραγμα του θηρίου - παπισμού είναι η τήρηση της νόθας ημέρας του Κυρίου, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος η οποία έχει ονομασθεί Κυριακή στα ελληνικά ενώ στα αγγλικά ονομάζεται Sunday - ημέρα του θεού ηλίου. Οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τον παπισμό θα επιβάλλουν σε όλη την ανθρωπότητα να κρατούν άγια την πρώτη ημέρα της εβδομάδος με πολύ αυστηρά μέτρα και εν τέλει με την ποινή του θανάτου για τους παραβάτες. Ο τελικός αυτός αντίχριστος θα επιβεβαιώσει την ισχύ αυτού του νομοθετήματος και θα υποστηρίξει ότι εκείνος έδωσε την άδεια να αλλάξει η εντολή από το Σάββατο στην Κυριακή. Γι αυτό και ο απ. Παύλος τον χαρακτηρίζει ως «άνομο» ενώ αναφέρεται και στο «μυστήριο της ανομίας» στο 2ο κεφ. της β’ Θεσσαλ. επιστολής. Διότι θα αντιτίθεται στον αναλλοίωτο Νόμο του Θεού, τις 10 εντολές.  Είναι φανερό ότι όσοι θελήσουν να μείνουν πιστοί στην Αγία Γραφή και στις εντολές του Θεού τιμώντας την πραγματική ημέρα του Κυρίου, το Σάββατο (4η εντολή) θα θεωρηθούν όχι μόνο παραβάτες των θεσμών και των νόμων αλλά και αντίχριστοι - βλάσφημοι γιατί θα αθετούν τα λόγια αυτού του ψευδόχριστου. Ας θυμηθούμε ότι και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίσθηκε ως βλάσφημος από τους Φαρισαίους - την επίσημη εκκλησία της εποχής εκείνης. Με τον τρόπο αυτό, ο τελικός αυτός αντίχριστος θα ενώσει όλο τον κόσμο εναντίον του Χριστού και του λαού Του στην τελική μάχη της ανθρωπότητας η οποία ονομάζεται η μάχη του Αρμαγεδώνα. Το αποτέλεσμα της μάχης αυτής το είδαμε ήδη πιο πάνω. Ο ίδιος ο Κύριος, κατά την Δευτέρα Παρουσία, θα απωλέσει αυτόν τον άνομο (Β' Θεσ. 2:8) καθώς και όσους πλανούσε οδηγώντας τους να λάβουν το χάραγμα του θηρίου. Επίσης, η νίκη αυτή του Χριστού περιγράφεται και στην Αποκάλυψη:

 

Αποκ. 17:13 Αυτοί έχουν μία γνώμη, και θα παραδώσουν στο θηρίο τη δύναμη και τη δική τους εξουσία.

Αποκ. 17:14 Αυτοί θα πολεμήσουν με το Αρνίο, και το Αρνίο θα τους νικήσει, επειδή είναι Κύριος κυρίων και Βασιλιάς βασιλιάδων· και όσοι [είναι] μαζί του, [είναι] κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.

 

Τι θα γίνει όμως με αυτούς που παραπλανήθηκαν από τον ψευδόχριστο αυτόν και το έλαβαν το χάραγμα του θηρίου;

 

Αποκ. 17:15 Και μου λέει: Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη, είναι λαοί και πλήθη, και έθνη και γλώσσες.

Αποκ. 17:16 Και τα δέκα κέρατα που είδες επάνω στο θηρίο, αυτοί θα μισήσουν την πόρνη, και θα την κάνουν ερημωμένη, και γυμνή, και θα φάνε τις σάρκες της, κι αυτή θα την κατακάψουν με φωτιά·

 

Οι λαοί στους οποίους κάθεται η Βαβυλώνα (καθολική εκκλησία) και οι κόρες της (ορθόδοξοι - προτεστάντες)  θα καταλάβουν, όμως όταν πια είναι πολύ αργά, ότι το θηρίο - παπισμός και ο ψευδόχριστος τους παραπλάνησε με το χάραγμα του θηρίου (την Κυριακή) και θα μισήσουν αυτές τις εκκλησίες και θα τις καταστρέψουν. Θα καταλάβουν ότι τους παραπλάνησαν και τους οδήγησαν να πολεμήσουν τον Χριστό θανατώνοντας τον λαό Του (που μένει πιστός στις εντολές του Θεού και στη μαρτυρία του Ιησού). Θα καταλάβουν ότι το σύστημα της Βαβυλώνας, του θηρίου και του ψευδοπροφήτη ήταν τελικά η παγίδα του σατανά προκειμένου να απωλέσει την ψυχή τους.

 

Αποκ. 19:19 Και είδα το θηρίο και τους βασιλιάδες τής γης, και τα στρατεύματά τους συγκεντρωμένα, για να κάνουν πόλεμο μ' αυτόν που είναι επάνω στο άλογο, και με το στράτευμά του.

Αποκ. 19:20 Και το θηρίο πιάστηκε, και μαζί μ' αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε αυτούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου, κι αυτούς που προσκυνούσαν την εικόνα του· και οι δύο ρίχτηκαν ζωντανοί στη λίμνη τής φωτιάς, που καίει με το θειάφι.

Αποκ. 19:21 Και οι υπόλοιποι φονεύθηκαν με τη ρομφαία τού καθήμενου επάνω στο άλογο, η οποία έβγαινε από το στόμα του· και όλα τα όρνεα χόρτασαν από τις σάρκες τους

 

Δυστυχώς ο διάβολος έχει προετοιμάσει πολύ καλά το έδαφος για την επιβολή του χαράγματος του θηρίου. Όλοι σχεδόν οι χριστιανοί – οι περισσότεροι εν αγνοία τους διδάσκονται τα ψεύδη ή ότι ο νόμος του Θεού δεν έχει πλέον ισχύ ή οτι η ημέρα του Κυρίου είναι η Κυριακή όπως διδάσκουν οι επίσημες ψευδοχριστιανικές εκκλησίες. Επίσης έχει κατορθώσει με μαεστρία να κρύψει τον αληθινό αντίχριστο (παπισμός) και το χάραγμά του (Κυριακή) διαδίδοντας ευρέως έναν ψεύτικο αντίχριστο (π.χ. έναν μελλοντικό στυγνό δικτάτορα ή τη μασονία ή τη Νέα Τάξη κλπ) και ένα ψεύτικο χάραγμα (το τσιπάκι). Μόνο όσο μελετούν με μεγάλη επιμέλεια το Λόγο του Θεού και τον ακολουθούν στην ζωή τους θα μπορέσουν να διακρίνουν την απάτη και να προφυλαχθούν από τις επιπτώσεις που θα έχει.

Τώρα λοιπόν είναι ο καιρός να ακούσουμε τη φωνή του δευτέρου και τρίτου αγγέλου της Αποκάλυψης που μας προειδοποιεί να εξέλθουμε από αυτές τις ψευδοεκκλησίες προκειμένου να μην λάβουμε από τις πληγές με τις οποίες ο Θεός θα τις κρίνει. Αν δεν το κάνουμε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πλανηθούμε από χάραγμα του θηρίου.

 

ο 2ος άγγελος:

Αποκ. 14:8 Και ένας άλλος άγγελος ακολούθησε, λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόλη· επειδή, από το κρασί τού θυμού τής πορνείας της πότισε όλα τα έθνη.

ο 2ος άγγελος επαναλαμβάνει την προειδοποίηση με ισχύ:

Αποκ. 18:2 Και έκραξε δυνατά με ισχυρή φωνή, λέγοντας: «Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα» η μεγάλη, και έγινε κατοικητήριο δαιμόνων, και φυλακή για κάθε ακάθαρτο πνεύμα, και φυλακή για κάθε ακάθαρτο και μισητό όρνεο·

Αποκ. 18:3 επειδή, από το κρασί τού θυμού τής πορνείας της ήπιαν όλα τα έθνη και μαζί της πόρνευσαν οι βασιλιάδες τής γης, και πλούτησαν οι έμποροι της γης από την υπερβολή τής ακολασίας της.
Αποκ. 18:4 Και άκουσα μια άλλη φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Βγείτε έξω απ' αυτή, ο λαός μου, και μη συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες της, και μη πάρετε από τις πληγές της·

Αποκ. 18:5 επειδή, οι αμαρτίες της έφτασαν μέχρι τον ουρανό, και ο Θεός θυμήθηκε τα αδικήματά της.

 

ο 3ος άγγελος - η τελική προειδοποίηση στην ανθρωπότητα:

Αποκ. 14:9 Και ένας τρίτος άγγελος τους ακολούθησε, λέγοντας με δυνατή φωνή: Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του, και παίρνει το χάραγμα επάνω στο μέτωπό του ή επάνω στο χέρι του,

Αποκ. 14:10 θα πιει κι αυτός από το κρασί τού θυμού τού Θεού, που είναι κερασμένο ανόθευτο μέσα στο ποτήρι τής οργής του· και θα βασανιστεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο.

Αποκ. 14:11 Και ο καπνός τού βασανισμού τους ανεβαίνει σε αιώνες αιώνων· και δεν έχουν ανάπαυση ημέρα και νύχτα όσοι προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματός του.

 

 

Η μελέτη αυτή βασίσθηκε σε μελέτες του Steven Wohlberg και του Stephen Bohr

 

 

Πίσω στην Αρχική Σελίδα