"Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ὅστις κατὰ τὸ πολὺ ἔλεος αὑτοῦ ἀνεγέννησεν ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν

διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν" (Α΄Πετρ.1:3)

 

 

Θέματα από την Αγία Γραφή

 
Η Αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο
 
Ψάχνοντας την αληθινή εκκλησία μέσα στον χριστιανικό κόσμο
 
Η αλήθεια για την Αρπαγή της Εκκλησίας
 
Ποιος είναι ο Αντίχριστος ; 
 
Η σφραγίδα του Θεού και το χάραγμα του θηρίου
 
Τι είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως; 
 
Η πρώτη και μεγαλύτερη απάτη του σατανά 
 
Το δόγμα του τριαδικού θεού   
 
Ο αριθμός του θηρίου 666 συμπληρώθηκε !!! 
 
Η προφητεία του 11ου κεφαλαίου του Δανιήλ
 
Το Σάββατο 
 
Τα μηνύματα των τριών αγγέλων
 
 
 

 Ειδικά Θέματα

 

Οι βασικές διδασκαλίες των Αντβεντιστών το 1872

 

Τα δύο στεφάνια

 

Η κρίση 

 

 

 

Βιβλία

 

N E O ! ! !    Ο Χριστός και η Δικαιοσύνη Του     N E O ! ! !

 

Η Μεγάλη Διαμάχη (έκδοση 1888)  

(ελλην. τίτλος: Η τελική παγκόσμια σύρραξη. Ενα βιβλίο που ΟΛΟΙ πρέπει να διαβάσουν!)

 

Τελική Κρίση και Απελευθέρωση (.pdf)

(Η εξέλιξη των γεγονότων των εσχάτων ημερών μέσα από το πνεύμα της προφητείας)

 

 

Βιβλία της Ellen White και των πρωτοπόρων αντβεντιστών (στα ελληνικά)

 

 

Βιβλία και βιβλικές μελέτες πρωτοπόρων αντβεντιστών (στα αγγλικά)

 

 

 

Videos

 
Videos με ελληνικούς υπότιλους
 
Videos στα αγγλικά
 
 
 

Προτεινόμενα Links (N.T.=Non Trinitarian, T=Trinitarian)

[Προτείνονται και (Τ), κάνοντας φυσικά διάκριση ως προς την ψευδοδιδασκαλία αυτή]

 
 
 
Pioneer Health and Missions  (N.T.)
 
Restitution Ministries (N.T.)
 
Collection of good websites  (N.T.)
 
A Second Advent Revival (N.T.)
 
Smyrna Gospel Ministries (N.T.)
 
Seventh Day Home Church Fellowships (N.T.)
 
Present Truth Online (N.T.)
 
Time of Noah Ministries (N.T.)
 
 
 
Bible Light Homepage (T)
 
Ηχογραφημένα κηρύγματα σε μορφή mp3 από τον Stephen Bohr (T)
 
Amazing Facts (T)
 
www.666man.net (T)
 
Midnight Cry Media (T)
 
 
 
Возрождение (στα Ρώσικα) (N.T.)
 
Heart for Truth (στα Γερμανικά) (N.T.)
 
Divina Vindecare (στα Ρουμανικά) (N.T.)
 
Filadelfia (στα Ουγγρικά) (Ν.Τ.)

 

Istina Ministry, NFP (στα Σλαβικά) (N.T.)

 

 

 

                  .

3 Επείγοντα Μηνύματα

του Κυρίου

σε Σένα !

Γνωρίζεις ότι η κρίση της ανθρωπότητας έχει ήδη αρχίσει στον ουρανό και ότι πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή του Χριστού για να αποδώσει στον καθένα το μισθό του σύμφωνα με τα έργα του; Ξέρεις ποια είναι η απάντηση του Θεού στη θεωρία της τριαδικότητας, στη θεωρία της εξέλιξης και στην αθέτηση του Αγίου Νόμου Του και ιδιαίτερα της 4ης εντολής, δηλαδή του Σαββάτου;

 1. «...Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων.» [Αποκ. 14:6-7]

 

Γνωρίζεις ότι όλες οι "χριστιανικές" εκκλησίες έχουν αποστατήσει από το Λόγο του Θεού και για αυτό παρομοιάζονται από τον Λόγο Του ως Βαβυλώνα επειδή διδάσκουν ψευδοδιδασκαλίες και ωθούν τους πιστούς τους να αποστατούν από τον Νόμο Του; Παράλληλα ο Θεός καλεί τον λαό Του που βρίσκεται μέσα σε αυτές να εξέλθει από αυτές ώστε να μην λάβει από τις πληγές με τις οποίες θα κρίνει τις "χριστιανικές" αυτές εκκλησίες .

 2.  «Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη» [Αποκ. 14:7]

«Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων  και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού...

Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής» [Αποκ. 18:2-4]

 

Γνωρίζεις ότι όταν η καταπάτηση του Νόμου του Θεού, των 10 εντολών δηλαδή, και ιδιαίτερα της 4ης εντολής, δηλαδή του Σαββάτου, με τη θεσμοθέτηση ενός παγκόσμιου νόμου υπέρ της Κυριακής, λάβει παγκόσμιο χαρακτήρα τότε ο Θεός θα επέμβει για να εκτελέσει κρίση ενάντια στην αμαρτωλή γενεά αυτού του κόσμου;

3.  «Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού...» [Αποκ. 14:7]

 

 

Επικοινωνία
Για να επικοινωνήσετε μαζί μου μπορείτε να στείλετε_e-mail:  εδώ